Normatīvie dokumenti

CVG-attistibas-plans-2021-2024.pdf (734.01 kB) - Lejuplādēt
Metodisko-komisiju-reglaments.pdf (1.47 MB) - Lejuplādēt
Padomes-reglaments.pdf (922.91 kB) - Lejuplādēt
Kartiba-par-treso-personu-uzturesanos-CVG.pdf (521.36 kB) - Lejuplādēt
Audzinasanas-programma.pdf (513.21 kB) - Lejuplādēt
Sudzibu-iesniegsanas-kartiba.pdf (1.34 MB) - Lejuplādēt
Karjeras-izglitibas-programma-CVG.pdf (742.13 kB) - Lejuplādēt
7-8klasu-projekta-nedelas-organizesanas-kartiba.pdf (1.17 MB) - Lejuplādēt
Skolenu-domes-reglaments.pdf (730.18 kB) - Lejuplādēt
Metodiskas-padomes-reglaments.pdf (824.83 kB) - Lejuplādēt
Audzin-plans-20232024.pdf (514.34 kB) - Lejuplādēt
Nolikums.pdf (3.23 MB) - Lejuplādēt
Macibu-sasniegumu-vertesanas-kartiba.pdf (3.95 MB) - Lejuplādēt
Audzinasanas-darba-virzieni-20202021-20222023.pdf (515.04 kB) - Lejuplādēt
PD-un-ZPD-izstrades-kartiba.pdf (965.2 kB) - Lejuplādēt
Ieksejas-kartibas-noteikumi-2.pdf (2.87 MB) - Lejuplādēt
Pedagogiskas-padomes-reglaments.pdf (848.89 kB) - Lejuplādēt
Noteikumi-par-izglitojamo-uznemsanu-CVG-1.pdf (1.28 MB) - Lejuplādēt
CVG-pasvertejuma-zinojums-20212022.pdf (6.53 MB) - Lejuplādēt
CVG-pasvertejuma-zinojums-20202021.pdf (3.39 MB) - Lejuplādēt

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv