CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sasniegumi novada fizikas olimpiādē

Cēsu novada fizikas olimpiādē

1. vieta Sandrai Siliņai (10.b1 kl.), Renātam Jurševskim (11.b1 kl.), Kristiānam Gaspersonam (12.b kl.).

2. vieta Artūram Smiltiņam (9.b kl.), Andrejam Ķīlim (10.b1 kl.).

3. vieta Renāram Šķesterim (8.b kl.), Diānai Paulai Upmalei (11.b1 kl.).

Atzinība Stellai Bērziņai (12.b kl.), Agrim Ratnikam (10.b1 kl.), Kristiānam Kociņam (9.b kl.).

Sveicam uzvarētājus! Paldies skolotājiem Ligitai Neimanei un Reinim Lazdiņam!