CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Par skolu medijos 2017.gadā

 Jūnijs/2017

 • Gabrāns, Jānis. Tradīcija turpinās: [par tradicionālajām CVĢ futbola kausa izcīņas spēlēm, kuras notiek jau 7. gadu, direktores Guntas Bērziņas uzrunu, skolēna Kristapa Eglīša atziņām spēlējot kopā ar tēva klasesbiedrim vienā komandā]. Druva, Nr.84, 2017, 6.jūn., 6.lpp.
 • Mežciema, Edīte. Ar skatu uz pieredzi Itālijā: [par CVĢ skolnieku Miku Villerušu (redzams foto), kurš piedalījās nopietnajā UWC (United World Colleges) konkursa atlasē, uzvarēja un mācīsies Adriatic koledžā Itālijā]. Druva, Nr.82, 2017, 1.jūn., 4.lpp.

 Maijs/2017

 • Mācību izcilnieki: [par UWC (United World Colleges) Latvijas organizācijas piešķirto ceļazīmi un stipendiju divu gadu vidusskolas mācību programmai UWC koledžā CVĢ skolniekam Mikam Villerušam, kurš mācīsies Adriatic koledžā Itālijā]. Cēsu Vēstis Nr.5, 2017, 31.maijs, 3.lpp.
 • Kaņepe, Maira. Kora dziesmām piepildīts maijs: [par CVĢ skolotājas Ilgas Šķenderes vadīto dziedātāju panākumiem: jauniešu kora „Tomēr” iegūto 3.vietu skolēnu jaukto koru skatē Latvijas mērogā, piedalīšanos III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma koncertā „Kalniem pāri”, kurā Ilga Šķendere bija virsdiriģente un trīs kora jaunieši vadīja pasākumu, viesošanos Sanktpēterburgā, kur  koncertēja par godu Latvijas Neatkarības astjaunošanas dienai  Latvijas ģenerālkonsulātā, jauktā vokālā ansambļa iegūto I pakāpes diplomu skatē]. Druva, Nr.78, 2017, 25.maijs, 4.lpp.
 • Īsziņas. Pārstāvēs valsti: [informācija par CVĢ skolnieces Elzas Gāršas piedalīšanos skolēnu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Lielbritānijā, skolotāja Inita Kriškāne]. Druva, Nr.78, 2017, 25.maijs, 1.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/elza-garsa-startes-pasaules-olimpiade Avots: cvg.edu.lv
 • Foto: Valmierā aizvadīts III Latvijas skolu jaukto koru salidojums: [par III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma koncertu „Kalniem pāri” Valmierā, kurā viena no virsdiriģentēm bija CVĢ skolotāja Ilga Šķendere (redzama foto), koncertu kopā ar dziedātāju Justu vadīja CVĢ jaunieši Trīne Žagare, Melisa Kaškura un Filips Bērziņš (redzami foto)] [tiešsaiste]. Skatīts 22.05.2017. Pieejams : http://www.valmieraszinas.lv/foto-valmiera-aizvadits-iii-latvijas-skolu-jaukto-koru-salidojums/#14
 • Foto: Krāšņā koncertā Valmierā pulcējas Latvijas skolu jauktie kori: [par III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma koncertu „Kalniem pāri” Valmierā, kurā viena no virsdiriģentēm bija CVĢ skolotāja Ilga Šķendere (redzama foto), koncertu kopā ar dziedātāju Justu vadīja CVĢ jaunieši Trīne Žagare, Melisa Kaškura un Filips Bērziņš (redzami foto)] [tiešsaiste]. Skatīts 22.05.2017. Pieejams: http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-krasna-koncerta-valmiera-pulcejas-latvijas-skolu-jauktie-kori.d?id=48868009
 • Pašvaldība sveic Cēsu izcilākos skolēnus: [par Cēsu novada domes organizēto Cēsu novada skolēnu mācību priekšmetu valsts olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu valsts konkursa laureātu un viņu skolotāju godināšanu Cēsu pilī] [tiešsaiste. Skatīts 19.05.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pasvaldiba-sveic-cesu-izcilakos-skolenus
 • Latvijas Zaļā partija Cēsu novadam: reklāma: [par Latvijas Zaļās partijas programmu un kandidātiem, kuru vidū CVĢ skolotāja Inese Sīmane]. Druva, Nr.75, 2017, 19.maijs, 11.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Skolu futbols: [par rezultātiem 8 novadu skolu futbolā, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ: B grupā (8.-9.kl.) zēni – 3.vieta un meitenes – 3.vietā, A grupā (10.-12.kl.) meiteņu 2.komanda – 2.vietā]. Druva, Nr.75, 2017, 19.maijs, 6.lpp.
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātiķu sasniegumi Atklātajā matemātikas olimpiādē : [informācija par CVĢ skolēnu panākumiem: 1.vietā Sandra Siliņa, 2.vietā Renārs Šķesters, Matīss Timermanis, Dāvis Kažemaks, Kristina Vinogradova, Renāts Jurševskis, Alberts Trucis, 3.vietā Ketija Puņeiko, Kate Anete Jansone, Elizabete Ulmane, Liang Jiayi, atzinību ieguva Tīna Krastiņa, Kristiāns Ozols, Laura Eglīte, Mišela Vinogradova, Zane Vaska (skolotājas Anita Slaidiņa, Agrita Bartušēvica, Laila Ruķe)] [tiešsaiste]. Skatīts 18.05.2017. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-matematiku-sasniegumi-
 • Kaņepe, Mairita. Laiks skolēnu kopkorim: [par skolu koru koncertiem, arī CVĢ skolotājas, mūzikas pedagogu metodiskās apvienības vadītājas Ilgas Šķesteres rosināto koru sadziedāšanos Jaunpiebalgas baznīcā, kur piedalījās arī CVĢ koris un vokālistes no CVĢ Laura Grušina, Anna Rijniece, Annija Krivjonoka]. Druva, Nr.74, 2017, 18.maijs, 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Ozoli Latvijas simtgadei: [par CVĢ 12.klašu audzinātāju Ilgas Šķenderes, Ineses Lazdiņas, Agritas Bartušēvicas rosināto ozolu stādīšanas pasākumu pļavā starp Lapsu ielu un Ruckas muižas dīķi, kur  jaunieši atstāja vēstījumu: „Kā ozoli mēs dzenam saknes dziļi zemē, mūsu Latvijai un skaistās pilsētas – Cēsu – izaugsmei un nākotnei.”]. Druva, Nr.74, 2017, 18.maijs, 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/ozoli-latvijas-simtgadei/
 • Gabrāns, Jānis. Pirmie 15 stabilitātes gadi: [par Biznesa augstskolas „Turība” filiāles Cēsīs 15 gadiem, labo sadarbību ar CVĢ un tās skolotājiem Marutu Vēveri, Diānu Siliņu, Ilmāru Siliņu]. Druva, Nr.73, 2017, 17.maijs, 3.lpp.
 • Siliņa, Diāna. Cēsīs komandu sacensību informātikā un matemātikā fināls: [par CVĢ notikušo komandu sacensību informātikā un matemātikā “KSIM Cēsis 2017” finālu, kuru organizēja  Ilmāras Siliņš, Agrita Bartušēvica, Laila Ruķe, 12.b klases skolnieces Madara Siliņa un Santa Bartušēvica; CVĢ komanda - Renāts Jurševskis, Anita Ilze Gulbe, Sandra Siliņa – ieguva Atzinības rakstu par 5.vietu] Skatīts 17.05.2017. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesis-komandu-sacensibu-informatika-un-matem-
 • Uzņēmējdarbības skolas izlaidums pulcē jauniešus no lielākajām pilsētām: [par Biznesa augstskolas „Turība” Uzņēmējdarbības skolas izlaidumu, kurā apliecības saņēma arī CVĢ skolēni (redzami foto)] [tiešsaiste]. Skatīts 12.05.2017. Pieejams : http://edruva.lv/jauniesiem/uznemejdarbibas-skolas-izlaidums-pulce-jauniesus-no-lielakajam-pilsetam/
 • Baķe, Māra. Par draudzību un skolas gadiem... : [par komponista Jāņa Ozoliņa dziesmu „Skolas gadi”, kura ir CVĢ himna, par Cēsu 1.vidusskolas mūzikas dzīves organizatoru Pāvilu Dreimani (redzams foto)]. Druva, Nr.67, 2017, 3.maijs, 11.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Valsts prezidents viesojas Cēsīs: [par Raimonda Vējoņa vizīti Cēsīs, par viesošanos Cēsu Valsts ģimnāzijā – runa, atbildes uz jautājumiem, grāmatu dāvināšana, direktores Guntas Bērziņas prezentācijas noklausīšanās]. Druva, Nr.66, 2017, 2.maijs, 1.lpp.
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas koris "Tomēr" piedalās koncertā Sanktpēterburgā : [informācija par CVĢ kora "Tomēr" (mākslinieciskā vadītāja Ilga Šķendere) viesošanos Sanktpēterburgā Jani Kiriki koncertzālē, kur uzstājās koncertā "Draudzīgā tikšanās" kopā ar Valsts elektrotehniskās universitātes Akadēmisko kori "Leti" un viesojās Ğenerālkonsulātā un dziedāja kopā ar Latviešu biedrību] [tiešsaiste]. Skatīts 02.05.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/cesu-valsts-gimnazijas-koris--tomer--piedalas
 • Dambīte, Biruta. Pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” rezultāti: [par konkursu, kurā CVĢ skolotāja Inga Ozola ieguva veicināšanas balvu par inovāciju “Praktiskā ekonomika”, akcentējot zināšanu inovatīvu apguvi un to praktisko pielietojumu] [tiešsaiste]. Skatīts 02.05.2017. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pedagogu-konkursa----inovativs-labas-prakses-pie

 Aprīlis/2017

 • Latvijas Republikas ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā: teksts, video: [par CVĢ kora „Tomēr” koncertiem Sanktpēterburgā] [tiešsaiste]. Skatīts 30.04.2017. Pieejams: https://www.facebook.com/latvian.consulate.general.spb/
 • Региональная общественная организация Санкт-Петербургское Латышское общество”.  Pēterburga – Tikšanās ar Cēsu kori “Tomēr” Встреча с Цесисским хором «Томэр» [tiešsaiste]. Skatīts 30.04.2017. Pieejams:   http://latvia-spb.com/news/29-04-2017-peterburga-cesu-kora-tomer-koncerts-peterburg-kontsert-tsesisskogo-hora-tome-r
 • Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Любителям хоровой музыки [tiešsaiste]. Skatīts 30.04.2017. Pieejams: http://www.eltech.ru/ru/universitet/novosti-i-obyavleniya/lyubitelyam-horovoy-muzyki
 • Pots, Kārlis. Prezidents sveic cēsniekus valsts svētkos un aicina uz pilsonisko aktivitāti: [par Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīti Cēsīs un viesošanos CVĢ] [tiešsaiste]. Skatīts 28.04.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/prezidents-sveic-cesniekus-valsts-svetkos-un-aic
 • Valsts prezidents reģionālajā vizītē apmeklē Cēsis: [par Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīti Cēsīs un viesošanos CVĢ] [tiešsaiste]. Skatīts 28.04.2017. Pieejams : http://www.president.lv/pk/content/?art_id=24928
 • Galds, dziesmas un danči svētkos: [par 4.maija svētku koncertu Vidzemes koncertzālē stāsta režisore, CVĢ skolotāja Gunita Bārda]. Druva, Nr.65, 2017, 28.apr., 6.lpp.
 • Ozoliņa, Madara. Kopā sanāk 7. Jauniešu Saeima: [par Jauniešu Saeimas  dalībniecēm no vēsturiskā Cēsu rajona, kuru vidū arī CVĢ jaunietes Laura Liene Cūberga, Kerija Broka un Alise Līce]. Druva, Nr.65, 2017, 28.apr., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/jauniesiem/kopa-sanak-7-jauniesu-saeima/
 • CVĢ jaunie pētnieki izvirzīti uz pasaules konkursu: [informācija par to, ka CVĢ skolnieces Junita Palavinska un Anete Gelsberga ar darbu "Mazgāšanas līdzekļu ķīmiskais sastāvs un īpašības" veiksmīgi startēja atlases kārtā un ieguva tiesības pārstāvēt Latviju pasaules mazo zinātnieku konkursā augustā Brazīlijā (darba vadītāja Sarmīte Dreijalte)] [tiešsaiste]. Skatīts 27.04.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-jaunie-petnieki-izvirziti-uz-pasaules-konku
 • CVĢ skolēniem godalgotas vietas valstī: [informācija par CVĢ skolēnu panākumiem: Cēsu Agris Ratniks un Gustavs Dravants ieguvuši 3.vietu valsts vēstures olimpiādē (skolotāja Inese Sīmane); Latvijas 41.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Zemes zinātnes un ģeogrāfijas sekcijā 2.vieta Elzai Liepiņai un Egijai Nežbortei ar darba tēmu "Amatas upes ietekas mainība Gaujā" (skolotāja Inguna Gaile); ķīmijas sekcijā 3.vieta Anetei Gelsbergai un Junitai Palavinskai ar pētnieciskā darba tēmu "Mazgāšanas līdzekļu ķīmiskais sastāvs un īpašības" (skolotāja Sarmīte Dreijalte)] [tiešsaiste]. Skatīts 25.04.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleniem-godalgotas-vietas-valsti
 • CVĢ skolniecei sasniegumi Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē: [informācija par CVĢ 12.b klases skolnieces Ievas Pakalnas panākumiem Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē -  ieguva Atzinību] [tiešsaiste]. Skatīts 21.04.2017. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/sasniegumi-eiropa
 • Dzenža, Anda. Izlādējas uz skejriteņa: [par CVĢ skolnieka Nika Ekerta (redzams foto) vaļasprieku – braukšanu ar skrejriteni, par skeitparkiem, kuru vidū kā labāko izceļ Cēsu parku]. Druva, nr. 58, 2017, 13.apr., 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Jaunieši raksta vēstules gleznotājai: [par CVĢ skolotājas Lūcijas Silvas Suhanovas rosināto uzdevumu jauniešiem rakstīt vēstules gleznotājai Džemmai Skulmei par emocijām skatoties viņas izstādi „Krāsas garša” Cēsu Izstāžu namā, par labākajām vēstulēm, kuru vidū arī CVĢ skolnieces Melisas Kaškuras pārdomas]. Druva, nr. 58, 2017, 13.apr., 8.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/jauniesiem/jauniesi-raksta-vestules-gleznotajai/
 • Abramsone, Lauma (Vidzemes reģiona debašu centra koordinatore). Skolēni debatē pavasara turnīros: [par Vidzemes reģiona debašu turnīru Cēsu Valsts ģimnāzijā] [tiešsaiste]. Skatīts 13.04.2017.  Pieejams : http://edruva.lv/skolas/skoleni-debate-pavasara-turniros/
 • Kaņepe, Mairita. Eksperiments turpinās: [par centralizēti rīkoto eksperimentālo eksāmenu dabaszinībās vidusskolu un ģimnāziju skolēniem, par vērtējuma izlikšanu vidusskolas beigšanas sekmju dokumentā stāsta CVĢ direktores vietniece mācību darbā Ilga Šķestere]. Druva, nr. 58, 2017, 13.apr., 3.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/eksperiments-turpinas/
 • Sasniegumi valsts olimpiādēs un konkursos: [informācija par  CVĢ skolēnu izcīnītajām augstajām vietām valsts olimpiādēs un konkursos: fizikas olimpiādē valsts posmā Atzinību izcīnīja Sandra Siliņa (skolotāja Ligita Neimane), mūzikas olimpiādes valsts posmā Zelta medaļa Melisai Kaškurai, Sudraba medaļa Laurai Grušinai un Annai Rijniecei (skolotāja Ilgai Šķenderei), Jauno ķīmiķu konkursā valstī 3. vieta Elvim Pumpuram (12.b). Paldies skolotājai Sarmītei Dreijaltei!
 • Sasniegumi starptautiskā olimpiādē: [par CVĢ skolnieci Ievu Pakalnu – Eiropas Meiteņu matemātikas olimpiādes dalībnieci Šveicē, kur ieguva atzinību]. Cēsu Vēstis, Nr.4, 2017, apr., 3.lpp.
 • Sproģe, Monika. Dziedās Inesei Galantei: [par CVĢ skolnieci Lauru Grušinu, kura vēlas kļūt par operdziedātāju]. Druva, nr.54, 2017, 6.apr., 6.lpp.
 • Ozoliņa, Madara. Zālienu labiekārtošana un uzturēšana – vajadzīga un pieprasīta: [par uzņēmumu SIA „Ladgro”, kurš uztur kārtībā zālienus, arī CVĢ futbola laukumu, kurš ir vienīgā vieta Cēsīs, kur var rīkot futbola spēles]. Druva, nr.54, 2017, 6.apr., 5.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem krievu valodā no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 9.klasēm A grupā 2.vietā Bruno Kuļezņovs, atzinība Norai Tauriņai; 9.klasēm B grupā 1.vietā Diāna Kukore, 2.vietā Alexander Boytsov, Rolands Kristers Gabrāns, 3.vietā Annija Krivjonoka, atzinība Mišelai Vinogradovai (skolotājas Anita Alhimova, Erna Suharževska); 10.klasēm A grupā 2.vietā Samanta Savkina, 3.vietā Mairis Teteris, Kristīne Ločmele, atzinība Emīlijai Katei Tomsonei (skolotājas Anita Alhimova, Jutta Medne); 10.klasēm B grupā 1.vietā Anastasija Skribe (skolotāja Anita Alhimova); 11.klasēm A grupā 1.vietā Andris Lejasblusa, 3.vietā Valērija Mickeviča, Natālija Mahņova, atzinība Betai Grimmai (skolotāja Jutta Medne); 11.klasēm B grupā 2.vietā Aļiks Labetovs (skolotāja Jutta Medne); 12.klasēm A grupā atzinība Agnesei Sarkanai (skolotāja Anita Alhimova); 12.klasēm B grupā 1.vietā Ruslana Granovska, 3.vietā Dana Sproģe, atzinība Marikai Žarkovai (skolotājas Anita Alhimova, Jutta Medne)]. Druva, nr.54, 2017, 6.apr., 4.lpp.

Marts/2017

 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: vācu valodā 8.klasēm 2.vietā Una Vēvere, Elīza Marija Bogdānova, atzinība Krišjānim Tiltiņam, Elīnai Dzenei (skolotāja Sniedze Stupaka); ģeogrāfijā 9.klasēm 1.vietā Agris Ratniks, 2.vietā Gustavs Dravants, 10.klasēm 1.vietā Elīza Marta Stangaine, 2.vietā Renāts Jurševskis, 3.vietā Diāna Paula Upmale, Liang Jiayi, atzinība Kristiānam Potašovam, Sofijai Novickai, Anastasijai Skribei, Trīnei Žagarei, Emīlijai Katei Tomsonei, Rūdolfam Dubovam, 11.klasēm 3.vietā Rēzija Veronika Laumane, Stella Bērziņa, atzinība Tomam Vaļkinam, Jānim Harijam Gailītim, 12.klasēm 1.vietā Melisa Kaškura, 2.vietā Elvis Pumpurs, Nikola Serģe, atzinība Ērikam Kūlītim (skolotāja Inguna Gaile); zēnu mājturībā 6.-7.klasēm atzinība Matīsam Timermanim (skolotājs Aivars Lamberts)]. Druva, Nr.50, 2017, 30.marts, 4.lpp.
 • Baķe, Māra (CVĢ skolotāja). Tās dienas neaizmirst: [par okupācijas varas represijām]. Druva. Novadnieks, Nr.47, 2017, 24.marts, 4.lpp.
 • Ozoliņa, Madara. Pārliecinoši iegūts sudrabs : [par CVĢ skolnieci Melisu Kaškuri (redzama foto), kura valsts mēroga  latviešu valodas un literatūras olimpiādē izcīnija sudraba medaļu, kuru olimpiādei sagatavoja skolotāja Ina Gaiķe]. Druva, nr.46, 2017, 23.marts, 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/parliecinosi-ieguts-sudrabs/
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem matemātikā  no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 7.klasēm 1.vietā Kristiāns Ozols, 2.vietā Renārs Šķesteris, Ilze Kampenusa, 3.vietā Ketija Puneiko, atzinība Artūram Tinusam, Igoram Vinogradovam (skolotāja Anita Slaidiņa); 8.klasēm 2.vietā Kristiāns Kociņš, 3.vietā Kate Anete Jansone, atzinība Viktorijai Aleksejevai, Diānai Namniecei (skolotāja Agrita Bartušēvica)]. Druva, nr.46, 2017, 23.marts, 4.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Deju soļi pretī simtgadei: [par XVI Deju svētku deju lieluzvedumam „Māras zeme” repertuāra apguves skati, kurā CVĢ kolektīvs „Kande”, vadītājs Andis Kozaks, B grupā ieguva augstāko pakāpi]. Druva, Nr.44, 2017, 21.marts, 3.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem ķīmijā  no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 9.klasēm 1.vietā Sandra Siliņa, 3.vietā Elgars Vaļģis, Mišela Vinogradova, atzinība Antai Ziediņai, Rihardam Voldemāram Vaivodam, Agrim Ratnikam (skolotāja Sarmīte Dreijalte); 10.klasēm Renāts Jurševskis, 2.vietā Diāna Paula Upmale, 3.vietā Elza Marta Stangaine, Jiayi Liang, atzinība Lornai Barbarai Ērlai, Anastasijai Skribei (skolotāja Sarmīte Dreijalte); 11.klasēm 1.vietā Kristiāns Gaspersons, atzinība Pēterim Ronim, Anitai Ilzei Gulbei (skolotāja Sarmīte Dreijalte); 12.klasēm 1.vietā Elza Gārša, 2.vietā Emīls Ezeriņš, 3.vietā Elvis Pumpurs, atzinība Alvim Caunītim (skolotāja Sarmīte Dreijalte)]. Druva, Nr.42, 2017, 16.marts, 4.lpp.
 • Dene, Lāsma. Cēsu Valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis starp labākajiem Vidzemē : [par Mazsalacā  notikušo vokālās mūzikas konkursu “Balsis 2017” 2.kārtu, kurā CVĢ jauktais vokālais ansamblis (vadītāja Ilga Šķendere) ieguva augstākās pakāpes diplomu] [tiešsaiste]. Skatīts 12.03.2017. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/cesu-valsts-gimnazijas-vokalais-ansamblis-star
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem matemātikā  no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 9.klasēm 1.vietā Sandra Siliņa, 2.vietā Agris Ratniks un Kristīna Vinogradova, 3.vietā Dāvis Kažemaks, Laura Eglīte un Anta Ziediņa, atzinība Mišelai Vinogradovai (skolotāja Anita Slaidiņa); 10.klasēm 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Diāna Paula Upmale, Elīza Marta Stangaine, 3.vietā Aleksandrs Volkovs, atzinība Jiayi Liang, Lizetei Milijai Gobai, Jānim Jērcēnam, Justīnei Lienei Laumanei, Mārim Milleram (skolotājas Laila Ruķe, Agrita Bartusēviča); 11.klasēm 1.vietā Anita Ilze Gulbe, 2.vietā Alberts Trucis, Beta Grimma, atzinība Stellai Bērziņai, Pēterim Ronim, Markusam Voldemāram Lancmanim, Anitai Gelsbergai (skolotājas Laila Ruķe, Inese Lazdiņa); 12.klasēm 1.vietā Ieva Pakalna, 2.vietā Artis Skujiņš, 3.vietā Anete Luīze Drevinska, atzinība Alvim Caunītim, Egilam Eglītim, Danielam Pipuram (skolotājas Agrita Bartusēviča, Inese Lazdiņa)]. Druva, Nr.38, 2017, 9.marts, 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. „Pārgauja” soli līdz pusfinālam: [par  spēlēm florbolā, kurās piedalās arī CVĢ skolotājs, komandas „Lekrings” viens no labākajiem spēlētājiem Andris Rajeckis (redzams foto pa labi)]. Druva, Nr.36, 2017, 7.marts, 5.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/pargauja-soli-lidz-pusfinalam/
 • Muzikālā konkursa “Balsis 2017” 1.kārtas finālisti Cēsīs: [par vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2017” 1.atlases kārtu Cēsīs, kurā CVĢ jauktais ansamblis (redzams foto) ieguva augstvērtīgo I pakāpi un iespēju pārstāvēt Cēsu vēsturiskā rajona novadus konkursa 2.kārtā] [tiešsaiste]. Skatīts 06.03.2017. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/muzikala-konkursa----balsis-2017----1-kartas-fi 
 • Īsziņas. Vieglatlētika: [par novadnieku panākumiem Latvijas čempionātā telpās, kurā CVĢ skolnieks Kārlis Dieviņš U16 vecuma grupā 1000 m distancē izcīnija 6.vietu]. Druva, Nr.34, 2017, 2.marts, 1.lpp.
 • Aicina cienīt dzimto valodu: [par Latviešu valodas aģentūras organizēto konkursu Dzimtās valodas dienai, kurā laureātes gods tika arī CVĢ skolniecei Lornai Barbarai Ērlai]. Druva, Nr.34, 2017, 2.marts, 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Koncerts „Kalniem pāri”: [par CVĢ jauniešu kora, diriģente  Ilga Šķendere, un Rīgas 2.Valsts ģimnāzijas un Rīgas Franču licejas koru pasākumu Cēsīs stāsta kora prezidente Melisa Kaškura]. Druva, Nr.34, 2017, 2.martā, 4.lpp.

Februāris/2017

 • Fizikas olimpiādē: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 9.klasēm 1.vietā Sandra Siliņa, Elgars Vaļģis, 2.vietā Mišela Vinogradova, 3.vietā Elizabete Ulmane, atzinība Rihardam Voldemāram Vaivodam, Agrim Ratnikam, Kristīnai Vinogradovai (skolotāja Ligita Neimane); 10.klasēm 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Diāna Paula Upmale, 3.vietā Anastasija Skribe, atzinība Jiayi Liang (skolotājs Reinis Lazdiņš); 11.klasēm 2.vietā Estere Muceniece, 3.vietā Stella Bērziņa (skolotājs Reinis Lazdiņš); 12.klasēm 1.vietā Emīls Ezeriņš, 2.vietā Ieva Pakalna, Madara Siliņa, atzinība Annai Tjuminai (skolotājs Reinis Lazdiņš)]. Druva, Nr.22, 2017, 9.febr., 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Olimpiskais festivāls: [par Latvijas Skolu ziemas olimpisko festivālu, kurā ar labiem rezultātiem piedalījās arī CVĢ skolēni: distanču slēpošanā Kārlis Liepiņš, Rebeka Raiska, Marta Priede; biatlonā Artūrs Tinuss]. Druva, Nr.20, 2017, 7.febr., 6.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/olimpiskais-festivals/
 • Dzenža, Anda. Brīvbrīži pazūd grāmatās: [par CVĢ skolnieci Artu Soboļevu (redzama foto) – kaislīga grāmatu lasītāju]. Druva, Nr.19, 2017, 3.febr., 6.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/jauniesiem/brivbrizi-pazud-gramatas/ 
 • Lībiete, Mirdza. Roberta Mūka konkurss otrajā desmitgadē: [par R.Mūkam veltīto literāro konkursu „Es esmu vaļējas durvis”, kurā atzinības ieguva CVĢ skolēni Lorna Barbara Erla un Marta Elīza Stangaine (skolotājas Ina Gaiķe, Sandra Nagle)]. Druva, Nr.18, 2017, 2.febr., 4.lpp.
 • Latviešu valodas olimpiādē: [par skolēniem olimpiādes uzvarētājiem no Cēsu novada, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: 8.klasē 2.vietā Dārta Arta Amantova, 3.vietā Una Vēvere, atzinība Viktorijai Aleksejevai; 9.klasē 1.vietā Agris Ratniks, 2.vietā Arta Soboļeva, 3.vietā Diāna Zaķe un Anta Ziediņa, atzinība Annijai Krivjonokai, Beatrisei Alisei Ivanovai, Linardam Romkam, Patrīcijai Aļļenai, Diānai Kukorei (skolotāja Vineta Bērziņa); 10.klasē 1 vietā Trīne Žagare, 2.vietā Emīlija Kate Tomsone, 3.vietā Anete Cīrule, Diāna Paula Upmale, Signija Baranovska, atzinība Agnesei Sauskai, Justīnei Malkavai, Elīzai Martai Stangainei (skolotāja Sandra Nagle); 11.klasē 1.vietā Rēzija Veronika Laumane, atzinība Elīnai Radziņai, Sendijai Beatai Lazdiņai, Anitai Ilzei Gulbei, Paulai Vīksnai, Lienei Freimanei, Markusam Voldemāram Lancmanim (skolotāja Ina Gaiķe); 12.klasē 1.vietā Melisa Kaškura, 3.vietā Ieva Lauka (skolotāja Ina Gaiķe)]. Druva, 18, 2017, 2.febr., 4.lpp. 

Janvāris/2017

 • Pateicības stundā : foto Mairita Kaņepe: [fotogrāfijā redzami proģimnāzisti Varis Hanss un Kārlis Kide, un Dārta Stepiņa, kuri uz savu tagadējo skolu – Cēsu Valsts ģimnāziju – bija aicinājuši ciemos sākumklašu skolotājas no Cēsu 1.pamatskolas, lai pasniegtu ziedus, pateicības dāvaniņas un teiktu labus vārdus]. Druva, Nr.15, 2017, 27.janv., 1.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiāžu uzvarētājiem, kuru vidū arī CVĢ skolēni:
  angļu valodā no Cēsu novada 9.klasēm 2.vietā Agris Ratniks, 3.vietā Laura Eglīte, Sandra Siliņa, atzinība Keitai Graudiņai, Patrīcijai Loginai, Artai Soboļevai (skolotāja Karīna Rutmane);
  vēsturē no Cēsu novada 9.klasēm 1.vietā Agris Ratniks, 2.vietā Gustavs Dravants, 3.vietā Linards Romka, Emīlija Ezeriņa, Anna Rijniece, atzinība Alisei Siliņai, Elizabetei Ulmanei (skolotāja Inese Sīmane); 11.-12.klasēm 1.vietā Rēzija Veronika Laumane, 3.vietā Nikola Serģe, atzinība Elīnai Radziņai (skolotājas Inese Sīmane, Solveiga Upīte);
  informātikā (programmēšanā) no Cēsu novada 8.-10.klasēm 1.vietā Sandra Siliņa, 2.vietā Renāts Jurševskis, 3.vietā Diāna Paula Upmale, Justīne Liene Laumane, Lauris Patriks Dedumets, atzinība Jānim Jērcēnam (skolotāji Diāna Siliņa, Ilmārs Siliņš); 11.-12.klasēm 1.vietā Miks Jānis Olte, 2.vietā Anita Ilze Gulbe, 3.vietā Kristiāns Gaspersons, Estere Muceniece, Mārtiņš Tilaks, Uldis Žīgurs, Santa Bartušēvica, Madara Siliņa (skolotāji Diāna Siliņa, Ilmārs Siliņš)]. Druva, Nr.14, 2017, 26.janv., 4.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiāžu uzvarētājiem, kuru vidū arī CVĢ skolēni:
  angļu valodā  Cēsu novadā 1.vietā Elza Gārša, 2.vietā Nikola Serģe, 3.vietā Mārtiņš Gailis, Alise Blūma, atzinība Andim Lazdiņam, Raineram Cirmanim (skolotājas Melānija Artimoviča, Ineta Ābola);
  angļu valodā Vidzemes mērogā 3.vietā Elza Gārša, atzinība Alisei Blūmai, Mārtiņam Gailim]. Druva, Nr.10, 2017, 19.janv., 4.lpp.
 • Cēsu Uzņēmējdarbības skolas audzēkņi apgūst zīmolvadības pamatus: [par Biznesa augstskolas Turība organizēto projektu, sadarbībā ar Cēsu Valsts ģimnāziju, lai ieinteresētu 10.-12.klašu skolēnus par uzņēmējdarbību] [tiešsaiste]. Skatīts 16.01.2017. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/cesu-uznemejdarbibas-skolas-audzekni-apgust-zimolvedibas-pamatus/
 • Olimpiāžu rezultāti: [par skolēniem olimpiāžu uzvarētājiem, kuru vidū arī CVĢ skolēni:
  vācu valodā no Cēsu novada 1.vietā Mārtiņš Gailis, 2.vietā Jiayi Liang, 3.vietā Melisa Kaškura, atzinība Anetei Gelsbergai (skolotājas Maruta Vēvere, Sniedze Stupaka);
  bioloģijā no Cēsu novada 9.klasēm1.vietā Gustavs Dravants, 2.vietā Beatrise Alise Ivanova, Emīlija Ezeriņa, 3.vietā Agris Ratniks, Asnāte Luīze Podniece, Ance Lapiņa (skolotāja Inita Kriškāne); 10.klasēm 1.vietā Diāna Paula Upmale, Sofija Novicka, 2.vietā Signija Betima Baranovska, Lizete Milija Goba, 3.vietā Aleksandrs Volkovs, Elīza Marta Stangaine, atzinība Emīlijai Katei Tomsonei, Justīnei Laienei Laumanei (skolotāja Inita Kriškāne); 11.klasēm 1.vietā Stella Bērziņa, 2.vietā Rēzija Veronika Laumane, Kristiāns Gaspersons, Toms Vaļkins, 3.vietā Baiba Jermolājeva, Heinrihs Eglīte, Elīna Radziņa, atzinība Anetei Gelsbergai, Tomam Rodinam (skolotāja Inita Kriškāne); 12.klasēm 1.vietā Elza Gārša, 2.vietā Agnese Sarkane, 3.vietā Beatrise Maija Krieviņa, atzinība Agatei Krieviņai (skolotāja Inita Kriškāne)]. Druva, Nr.6, 2017, 12.janv., 4.lpp.