CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Par skolu medijos 2018. gadā

Oktobris/2018 

 • Gabrāns, Jānis (04.10.2018). Sacensības vieglatlētikā: [par vidusskolu grupā notikušajām starpnovadu vieglatlētikas sacensībām, kurās CVĢ komandas ieguva godalgotas vietas - jaunietēm 2. vietu, jauniešiem 1. vietu, 4x100m stafetē 1. vietu; atsevišķās distancēs godalgotas vietas ieguva CVĢ skolēni – Ance Ravina, Diāna Namniece, Beāte Urbanoviča, Anete Sniedze, Sofija Novicka, Edgars Skrastiņš (redzams foto), Kārlis Dieviņš, Reinis Upens, Rūdis Jermacāns, Aleksandrs Volkovs, Jānis Gruzdiņš, Didzis Mališevs]. Druva, Nr. 152, 6. lpp.
 • Kaņepe, Mairita (04.10.2018). Pasaulē no vienas dzimtas: [par Starptautiskās ekonomikas olimpiādes laureātes CVĢ skolnieces Diānas Paulas Upmales un Starptautiskās informātikas olimpiādes laureāta CVĢ skolnieka Renāta Jurševska, viņu vecāku un kopējās vecmāmiņas, kā arī pedagogu Diānas Siliņas un Ingas Ozolas pieņemšanas svinībām direktores Guntas Bērziņas kabinetā]. Druva, Nr. 152, 3. lpp.

Septembris/2018 

Augusts/2018 

 • Baķe, Māra ( 31.08.2018). Skola kalnā: [par Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkas celtniecību 30.gados un tās likteni kara laikā, stāsts par Kārļa Melbārzda gleznu „Priedes”, fotogrāfijas]. Druva. Novadnieks, Nr.134, 31.08.2018, 8.lpp.
 • Cēsu Vēstis (29.08.2018). Cēsu ģimnāzijas sasniegumi: [informācija par CVĢ otro vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā „Zvaigžņu reitingā”, kurā vērtē skolas, kuras spēj sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus skolēnus, šoreiz laika periodā 01.06.-01.06.2018.]. Cēsu Vēstis, Nr.8, 4.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/uploads/files/188CV.pdf
 • Kaņepe, Mairita (21.08.2018). Ar bioloģiju – Zvaigžņu reitingā: [par sabiedriskās organizācijas „Ata Kronvalda fonds” skolu reitingu, kurā CVĢ ir vadošā skola Latvijā, par starptautisko olimpiāžu uzvarētājām, CVĢ skolniecēm Martu Rudzīti un Elzu Gāršu un skolotāju Initu Kriškāni, kura pastāsta par ieguldīto darbu un sadarbību, un pēctecību mācību procesā]. Druva, Nr.127, 21.08.2018, 1.,3.lpp.
 • Baķe, Māra (03.08.2018). Ticība Dziesmai: [par pirmajiem Cēsu apriņķa Dziesmusvētkiem 1948.gadā]. Druva. Novadnieks, Nr.118, 03.08.2018, 8.lpp.
 • Cēsu Vēstis (02.08.2018). Īsteno skolu modernizācijas projektu: [par Cēsu pašvaldības ERAF realizējamo projektu „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”, kura gaitā plānots izveidot arī CVĢ reģionālo metodisko centru]. Cēsu Vēstis, Nr.7, 1.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/uploads/files/187CV.pdf

Jūlijs/2018 

 • Kaņepe, Mairita (26.07.2018). Cēsis jaunajā skolu reitingā: [par izveidoto 2018.gada skolu reitingu, apkopojot rezultātus darbā ar talantīgiem skolēniem, kurā CVĢ starp 80 lielajām Latvijas ģimnāzijām un vidusskolām ieņem 8.vietu]. Druva, Nr.113, 26.07.2018, 4.lpp. Pieejams: http://www.skolureitings.lv/?page_id=276
 • Ratniks, Agris (05.07.2018). Aktīvi un veselīgi jaunieši: [par biedrības “Youth for City – City for Youth” realizēto ERASMUS+ apmaiņas projektu “Active Life – Outdoor Drive”, kura galvenās aktivitātes notika Horvātijā, stāsta CVĢ skolnieks Agros Ratniks]. Cēsu Vēstis, Nr. 6, 6.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/uploads/files/186CV.pdf

Jūnijs/2018 

 • Gabrāns, Jānis (29.06.2018). Vieglatlētiem medaļas: [par Saldus stadionā notikušajām valsts spēcīgāko U18 junioru grupu vieglatlētu cīņām valsts čempionātā, kurā labus rezultātus uzrādīja arī CVĢ skolēni – Rihards Serģis, Diāna Namniece, Renāts Lācis, Aleksandrs Volkovs (redzams foto)]. Druva, Nr.99, 29.06.2018, 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/vieglatletiem-medalas/
 • Kaņepe, Mairita (27.06.2018). Izvēlas Cēsu ģimnāzijas: [par Cēsu novada pašvaldības politiku izglītības tīkla veidošanā, par skolēnu uzņemšanas principiem 10. klasēs stāsta CVĢ direktore Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.97, 27.06.2018, 1., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (19.05.2018). Individuālā siltumuzskaite – 21.gadsimta risinājums: [par renovēto māju Viestura ielā 14, kuras pārvaldnieks ir CVĢ skolotājs Aivars Lamberts (redzams foto), kurš pastāsta par paveikto un vēl darāmo]. Druva, Nr.92, 19.06.2018, 5.lpp.
 • Baķe, Māra (15.06.2018). Atcerēties vai aizmirst?: [par 1941.gada 14.jūnija izsūtīšanu, kad tika izvesta Vizma Rone-Rass]. Druva. Novadnieks, Nr.91, 15.06.2018, 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita (08.06.2018). Atvadas no skolas ātrāk: [par 12.klašu izlaidumu – atvadu balli Cēsu ģimnāzijās, par atvadām no CVĢ stāsta direktora vietniece mācību darbā Vineta Stīpniece (redzama foto)]. Druva, Nr.87, 08.06.2018, 1.lpp.
 • Cēsu Vēstis (01.06.02018). Jaunie talanti saņem apbalvojumus: [par Cēsu domes organizēto pateicības pasākumu skolēniem, kuri ar labiem rezultātiem startējuši olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos lasījumos, kuru vidū arī CVĢ skolēni Edgars Krūmiņš, Evelīna Glaudiņa, Lorna Barbara Ērla, Kārlis Kide, Renāts Jurševskis, Kalvis Kronbergs, Andrejs Ķīlis, Madara Liepiņa, Rēzija Veronika Laumane, Alise Līce, Roberts Puriņš, Matīss Timermanis, Emīlija Kate Tomsone, Diāna Paula Upmale, Sandra Siliņa, Anete Cīrule, kā arī skolotājiem – jauno talantu izaugsmes sekmētājiem, kuru vidū arī CVĢ skolotāji Diāna Siliņa, Ilga Šķendere (viņas vadītais ansamblis radīja labu noskaņu), Agrita Bartušēvica, Selga Goldmane, Sandra Nagle, Ingūna Gaile, Inese Sīmane, Inita Kriškāne, Gunta Bērziņa, Inga Ozola, Sarmīte Dreijalte, Aivars Lamberts]. Cēsu Vēstis, Nr.5, 01.06.2018, 1.lpp. Pieejams:  http://www.cesis.lv/uploads/files/185CV.pdf
 • Gabrāns, Jānis (01.06.2018). Absolventi cīnās par kausu: [par tradicionālo CVĢ Absolventu turnīru – jau 8 reizi, kura sākumā uzrunu teica direktore Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.83, 01.06.2018, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/absolventi-cinas-par-kausu-2/

Maijs/2018 

 • Gabrāns, Jānis (29.05.2018). Cēsu Sporta skolai šoreiz otrā vieta: [par Cēsu Sporta skolas un kluba veiksmīgi noslēgto ziemas sezonu, kurā labus rezultātus ieguva arī CVĢ skolniece Marta Priede – individuālajā sniegumā 5. vieta S16 grupā]. Druva, Nr. 80, 29.05.2018, 6. lpp. Pieejams: http://edruva.lv/cesu-sporta-skolai-soreiz-otra-vieta/
 • Sproģe, Monika (24.05.2018). Nākotni saista ar medicīnu: [par Jauno mediķu akadēmiju (JMA) un CVĢ skolnieci Kristu Kronbergu (redzama foto), kura apmeklēja nodarbības un erudīcijas konkursā ieguva 1.vietu]. Druva, nr.78, 24.05.2018, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/nakotni-saista-ar-medicinu/
 • Sproģe, Monika (24.05.2018). Jaunie mākslinieki rāda paveikto: [par Cēsu Izstāžu namā atklāto Cēsu pilsētas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstādi „Svētki” stāsta skolas projektu vadītājs un pasniedzējs, CVĢ skolotājs Eero Rass]. Druva, nr.78, 24.05.2018, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/jaunie-makslinieki-rada-paveikto/
 • Druva (23.05.2018). Īsziņas. Rēķina amerikāņu stilā: [informācija par matemātikas komandu olimpiādi amerikāņu stilā, kas norisinās angļu valodā, kurā CVĢ komanda, kurā startēja Sandra Siliņa, Kristina Vinogradova, Renāts Jurševskis, Mārtiņš Tilaks, Markuss Voldemārs Lancmanis, ieguva 3.vietu]. Druva, nr.77, 23.05.2018, 1.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/komandu-olimpiade-amerikanu-stila
 • Gabrāns, Jānis (22.05.2018). Orientieristu nedēļas: [par orientēšanās sporta aktīvistiem un sacensībām „Ziemeļu divdienas” Carnikavas novadā, kur labāko sportistu vidū arī CVĢ skolēni Dina Palsa, Matīss Timermanis, Renārs Šķesteris, Mārcis Jansons]. Druva, nr.76, 22.05.2018, 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (18.05.2018). Jaunie iemēģina stadionu: [par jaunajā stadionā Cēsu novada atklātajām vieglatlētikas sacensībām, kurās CVĢ komanda – Ance Ravina, Dinārs Alksnītis, Diāna Namniece, Rihards Zanders, Jānis Driļevskis – B grupā ieguva 1.vietu]. Druva, Nr.75, 18.05.2018., 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (15.05.2018). Veiksmīgā debija: [par sporta kluba „Ašais” skriešanas startiem Riebiņu novadā, kurā arī CVĢ skolnieks Rihards Serģis ieguva godalgotu vietu – trīs km distancē 2.vieta]. Druva, nr.72, 15.05.2018, 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/veiksmiga-debija/
 • Gabrāns, Jānis (15.05.2018). Skolu sacensības futbolā: [par Cēsu stadionā uz jaunuzklātā mākslīgā seguma notikušajām tradicionālajām skolu futbola sacensībām, kurās CVĢ meiteņu komanda – R.Laumane, A.Rutka, A.Gelsberga, L.Tomsone, E.Radziņa, N.Osīte – A grupā (10.-12.klase) ieguva 3.vietu]. Druva, Nr.72, 15.05.2018, 6.lpp. Pieejams:  http://edruva.lv/skolu-sacensibas-futbola/
 • Kaņepe, Mairita (10.05.2018). Jau klausās kā studenti: [par Latvijas Universitātes rīkoto mācību dienu Cēsīs, kurā piedalījās arī CVĢ skolēni un pedagogi (redzami foto)]. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/jau-klausas-ka-studenti/
 • Gabrāns, Jānis (02.05.2018). Sāk ar rekordu un medaļām: [par taku skrējiena seriāla „Stirnu buks” pirmā posma sacensībām, kurās godalgotas vietas ieguva arī CVĢ skolēni: Kārlis Dieviņš Redzams foto) – zeltu, Rihards Serģis (redzams foto) – bronzu, Paula Patrīcija Niklase – 10.vieta]. Druva, Nr.66, 2018, 2.maijs, 7.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/sak-ar-rekordu-un-medalam/
 • diena.lv (01.05.2018). Latvijas skolēniem trīs bronzas medaļas Baltijas informātikas olimpiādē: [par Baltijas informātikas olimpiādi Zviedrijā, Stokholmā, kurā Latvijas komandas sastāvā startēja arī CVĢ skolnieks Renāts Jurševskis (redzams foto) un no 60 dalībniekiem izcīnīja bronzas medaļu]. Pieejams: https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/latvijas-skoleniem-tris-bronzas-medalas-baltijas-informatikas-olimpiade-14196471

Aprīlis/2018 

Marts/2018 

 • Gabrāns, Jānis (29.03.2018). Pilns medaļu komplekts: [par 2018.gada Latvijas meistarsacīkstēm jauniešiem brīvajā cīņā, kurā Cēsu cīņas sporta kluba „Ferrum”, CVĢ skolniece Estere Sudraba izcīnīja zelta medaļu (redzama foto)]. Druva, Nr.50, 2018, 29.marts, 10.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/pilns-medalu-komplekts/
 • Feldmane, Sarmīte (28.03.2018). Literātu darbi novērtēti: [par kultūras biedrības „Harmonija” organizēto īsās prozas konkursu, kurā CVĢ skolniece Lorna Barbara Ērla ieguva atzinību]. Druva, Nr.49, 2018, 28.marts, 4.lpp.
 • Īsziņas (28.03.2018). Ģeogrāfijas olimpiādē: [par Cēsu novada ģeogrāfijas olimpiādi, kurā CVĢ skolēni Andrejs Ķīlis un Renāts Jurševskis (skolotāja Inguna Gaile) 10. un 11.klašu grupās ieguva 1.vietas]. Druva, Nr.49, 2018, 28.marts, 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (22.03.2018). Cēsnieku projekts labākais Latvijā: [par nacionāla mēroga projektu konkursu Ādažos „Sabiedrība ar dvēseli”, kurā projektu par Viestura un Turaidas ielas pagalma labiekārtošanu aizstāvēja arī CVĢ skolotājs Aivars Lamberts (redzams foto)]. Druva, Nr.46, 2018, 22.marts, 4.lpp.
 • cesis.lv (21.03.2018). Panākumi valsts ekonomikas olimpiādē: [par CVĢ audzēknes Diānas Paulas Upmales izcīnīto sudraba medaļu valsts ekonomikas olimpiādē (skolotāja Inga Ozola)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/panakumi-valsts-ekonomikas-olimpiade
 • TV3 (20.03.2018). Ziņas: [intervija ar CVĢ skolotāju Initu Kriškāni TV3 raidījumā Ziņas par Elzas Gāršas sagatavošanu starptautiskajai bioloģijas olimpiādei]. Pieejams: https://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/929087
 • cesis.lv (20.03)2018.) Atzinība Valsts Atklātajā olimpiādē: [par CVĢ audzēkņa Matīsa Timermaņa (skolotāja Sarmīte Dreijalte) iegūto rezultātu olimpiādē]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/valsts-atklataja-kimijas-olimpiade
 • Valsts kanceleja (20.03.2018) Ministru prezidents sveic mācību olimpiāžu uzvarētājus: [fotogrāfijā redzami audzēkņi un skolotāji (Inita Kriškāne - pirmā no labās), kuri saņēma Ministru Kabineta Diplomus par sasniegumiem olimpiādēs (CVĢ skolniecei Elzai Gāršai 3.vieta starptautiskajā mācību olimpiādē bioloģijā)]. Izglītība un Kultūra, Nr.6, 2018, 22.marts, 8.lpp.  Pieejams: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ministru-prezidents-sveic-macibu-olimpiazu-uzvaretajus
 • CVĢ (18.03.2018). Rēzija Laumane – uz finālu: [informācija par to, ka CVĢ 12.klases skolniece Rēzija Laumane uzvarēja spēles „Gudrs vēl gudrāks” pusfinālā un ieguva iespēju doties uz Eropas Savienības parlamentu un ieguva iespēju piedalīties spēles finālā]. Pieejams:  http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi
 • Eglīte, Līga (16.03.2018.) Cēsīm veltīts mūžs: [intervija ar CVĢ bijušo direktoru un skolotāju Ivaru Zemīti (redzams foto)]. Druva, nr.43, 2018, 16.marts, 5.lpp.
 • Svētkos (foto) (15.03.2018.): [fotogrāfijā redzams Pārgaujas novada sieviešu vokālais ansamblis „Lakstīgalas”, kura dziedātāju vidū arī CVĢ skolniece Emīlija Kate Tomsone]. Druva Nr.42, 2018, 15.marts, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/pazistams-sieviesu-ansamblis/
 • cesis.lv (14.03.2018.) Cēsnieku projekts uzvar konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”: [par nacionāla mēroga projektu konkursu Ādažos „Sabiedrība ar dvēseli”, kurā projektu par Viestura un Turaidas ielas pagalma labiekārtošanu aizstāvēja arī CVĢ skolotājs Aivars Lamberts]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesnieku-projekts-uzvar-konkursa-------sabiedri
 • Īsziņas (14.03.2018.) Krievu valodas olimpiādē: [par Cēsu novada krievu valodas olimpiādi 10.-12.klasēm, kurā 1.vietas ieguva CVĢ skolēni: A grupā Linda Ņemikina starp 10.kl., Emīlija Kate Tomsone starp 11.kl., Valērija Mickeviča starp 12.kl.; B grupā Diāna Kukore starp 10.kl., Anastasija Skribe starp 11.kl. (skolotājas Jutta Medne, Anita Alhimova, Erna Suharževska)]. Druva, Nr.41, 2018, 14.marts, 1.lpp.
 • Īsziņas (14.03.2018.) Vācu valodas olimpiādē: [par Cēsu novada vācu valodas olimpiādi 8.kl., kurā 1.vietā CVĢ skolnieces Anete Ravina, Evelīna Jonina (skolotāja Ruta Amoliņa)]. Druva, Nr.41, 2018, 14.marts, 1.lpp.
 • cesis.lv (19.03.2018) Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases rezultāti: [par CVĢ skolēnu rezultātiem olimpiādē: Sandrai Siliņai 1.vieta, Agrim Ratnikam, Gustavam Dravantam, Andrejam Ķīlim 2.vieta, Edgaram Krūmiņam 3.vieta (skolotāja Sarmīte Dreijalte)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/eiropas-savienibas-dabaszinatnu-olimpiades-atl
 • TVNET (13.03.2018.) Pirmo reizi Latvijas informātikas olimpiādes vēsturē sudraba medaļu izcīna meitene: [par Latvijas 31.informātikas (programmēšanas) olimpiādi, kurā sudraba medaļu 8.-10.klašu grupā izcīnīja CVĢ skolniece Sandra Siliņa, 11.-12.klašu grupā sudraba godalgu izcīnīja CVĢ skolnieks Renāts Jurševskis]. Pieejams: http://www.tvnet.lv/tehnologijas/nozares_jaunumi/777434-pirmo_reizi_latvijas_informatikas_olimpiades_vesture_sudraba_medalu_izcina_meitene Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/valsts-informatikas--programmesanas--olimpiad-
 • Īsziņas (13.03.2018) Fizikas olimpiādē: [par Cēsu novada fizikas olimpiādi, kurā arī CVĢ skolēni ieguva 1.vietas: no 10.kl. Sandra Siliņa, no 11.kl. Renāts Jurševskis, no 12.kl. Kristiāns Gaspersons (skolotājs Reinis Lazdiņš)]. Druva, Nr.40, 2018, 13.marts, 1.lpp.
 • Dene, Lāsma (12.03.2018.) Noskaidroti labākie skatuves runas meistari: [par Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notikušo skatuves runas konkursa 1.kārtu, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: Marta Kļaviņa un Trīne Žagare (skolotājas Vineta Stīpniece, Ina Gaiķe, Sandra Nagle)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/noskaidroti-labakie-skatuves-runas-meistari  Pieejams: http://cbjc.lv/index.php?id=1&tx=1213
 • cesis.lv (07.03.2018.) Valsts vēstures olimpiādē – zelts: [par CVĢ skolnieces Rēzijas Veronikas Laumanes iegūto zelta medaļu valsts vēstures olimpiādē]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/valsts-vestures-olimpiade---zelts
 • Dambīte, Biruta (08.03.2018) Pedagogi prezentēs inovācijas izglītība: [par Cēsu novada konkursu „Inovatīvs labās prakses piemērs”, kurā piedalīsies arī CVĢ skolotāji Sarmīte Dreijalte, Inita Kriškāne, Reinis Lazdiņš ar tēmu „Kompetencēs balstīta inovatīva dabaszinātņu apguve, izmantojot daudzveidīgas metodes” un Pilsētas vidusskolas un CVĢ skolotājs Aivars Lamberts ar tēmu „Maģiskās rūtis”]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pedagogi-prezentes-inovacijas-izglitiba2
 • Īsziņas (07.03.2018.)  Sudraba medaļas: [par Valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādi, kurā CVĢ skolēni ieguva sudraba medaļas - 10.kl. skolniece Sandra Siliņa un 11.kl. skolnieks Renāts Jurševskis (skolotāja Diāna Siliņa). Druva, Nr.37, 2018, 7.marts, 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (07.03.2018) Ziemas autosporta kausi sadalīti: [par „Vidzemes ziemas autosporta kausa 2017/2018” organizēšanu Raunā, Vecpiebalgā, Cēsīs stāsta arī viens no rīkotājiem, CVĢ skolnieks Māris Millers (redzams foto)].  Druva, Nr.37, 2018, 7.marts, 7.lpp.
 • VISC (06.03.2018.) Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”: konkursa 2.kārtas rezultāti: [par Limbažos notikušo vokālās mūzikas konkursu „Balsis 2018” Vidzemes novadā, kurā CVĢ 10.-12.klašu vokālais ansamblis (redzams foto) – vadītāja Ilga Šķendere -  ieguva I pakāpi]. Pieejams: http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/muzika/2018_balsis_rezultati.pdf
 • Baķe, Māra (CVĢ skolotāja) (02.03.2018) Bija kinoteātris „Vidzeme”: [par kinoteātri „Vidzeme” Cēsīs (1962-2017)]. Druva, Nr.37, 2018, 2.marts, 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita (01.03.2018) Dejas iepin vainagā: [par deju tautisko deju kolektīvu vadītāja, CVĢ deju kolektīva „Kande” vadītāja Anda Kozaka organizēto koncertu „Deju pinu vainagā” Vidzemes koncertzālē]. Druva, Nr.34, 2018, 1.marts, 4.lpp.
 • Vidzemes TV (01.03.2018) Vidzemes Runa: [raidījumā „Vidzemes Runa” arī par 31.Latvijas informātikas olimpiādi (8:26min -12:42min), kurā piedalījās CVĢ skolēni (Renāts Jurševskis redzams 11:30min), interviju sniedz skolotāja Diāna Siliņa (10:26min – 11:15 min)]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=O5ik0zBnqrc

Februāris/2018 

Janvāris/2018 

 • Druva (31.01.2018.) Īsziņas. Labākie informātikā: [par Cēsu novada skolu informātikas olimpiādi 8.-12. klasēm, kurā CVĢ skolēni ieguva godalgotas vietas: Sandra Siliņa – 1.vieta, Renāts Jurševskis – 1.vieta (skolotāja Diāna Siliņa)]. Druva, Nr. 17, 2018, 31.janv., 1.lpp.
 • Dambīte, Biruta (29.01.2018) Skolēni sacenšas skolēnu informātikas (programmēšanas) olimpiādē: [par Cēsu novada skolu informātikas olimpiādi 8.-12.klasēm, kurā labus rezultātus ieguva CVĢ skolēni: 8.-10.klasēm Sandra Siliņa – 1.vieta, Andrejs Ķīlis, Edgars Krūmiņš – 2.vieta, Mārcis Strazdiņš, Laura Eglīte – 3.vieta, Mārcis Ozoliņš, Roberts Ronins, Mišela Vinogradova; 11.-12.klasēm Renāts Jurševskis – 1.vieta, Elīza Marta Stangaine, Diāna Paula Upmale – 2.vieta, Justīne Liene Laumane, Estere Muceniece, Miks Jānis Olte, Alberts Trucis – 3.vieta, Teodors Tālers, Jānis Jērcēns, Kārlis Ogliņš, Roberts Puriņš, Anita Ilze Gulbe, Mārtiņš Tilaks – atzinība (skolotāji Diāna Siliņa, Ilmārs Siliņš)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-novada-informatikas--programm-
 • Gabrāns, Jānis (24.01.2018.) Slēpotāji izcīna pirmās medaļas: [par Latvijas čempionātu slēpošanā 1.kārtu Madonā, kurā ar labiem rezultātiem S-18 grupā sprintā startēja CVĢ skolniece Rebeka Raiska – sudraba godalga]. Druva, Nr. 13, 2018, 24.janv., 6.lpp.
 • Druva (23.01.2018.) Īsziņas. Labākie latviešu valodā: [par Cēsu novada skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādi 8.-9.klasēm, kurā 1.vietu ieguva  CVĢ skolniece Ilze Kampenusa (skolotāja Sandra Nagle)]. Druva, Nr.12, 2018, 23.janv., 1.lpp.
 • Druva (23.01.2018.) Īsziņas. Labākie vēstures olimpiādē: [par Cēsu novada skolu vēstures  olimpiādi 9.,12.klasēm, kurā starp 9.klasēm 1.vietu ieguva  CVĢ skolniece Evelīna Glaudiņa (skolotāja Inese Sīmane)]. Druva, Nr.12, 2018, 23.janv., 1.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte (23.01.2018.) „Laumām” patīk dziedāt un kopā būt: [par Priekuļu sieviešu kori „Laumas” izsakās arī dziedātāja, CVĢ skolotāja Agrita Bartušēvica (redzama foto)]. Druva, Nr.12, 2018, 23.janv., 5.lpp.
 • Dambīte, Biruta (22.01.2018.) Skolēni sacenšas latviešu valodas un literatūras olimpiādē: [par Cēsu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādi 8., 9.klasēm, kurā CVĢ startēja ar labiem rezultātiem: 8.klasēm Ilze Kampenusa – 1.vieta, Kārlis Kide – 2.vieta, Tīna Krastiņa – 3.vieta; 9.klasēm Kate Anete Jansone – 3.vieta, Dārta Arta Amantova – atzinība (skolotājas Sandra Nagle un Vineta Bērziņa)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-latviesu-valodas-un-literatur1
 • Baķe, Māra (CVĢ skolotāja) (12.01.2018.). Cēsu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai – 150. Druva, Nr.7, 2018, 12.janv., 8.lpp.
 • Dambīte, Biruta (19.01.2018.) Skolēni sacenšas novada vēstures olimpiādē: [par Cēsu novada vēstures olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: 9.klasēm Evelīna Glaudiņa – 1.vieta, Dārta Amantova – 2.vieta, Viktorija Aleksejeva – 3.vieta, Betija Žideļuna, Kate Anete Jansone, Kristiāns Kociņš – atzinība; 12.klasēm Rēzija Veronika Laumane, Andrejs Ķīlis – 2.vieta, Trīne Žagare, Jānis Harijs Gailītis, Agris Ratniks – 3.vieta, Gustavs Dravants, Elīna Radziņa, Alise Blūma, Paula Vīksna – atzinība (skolotājas Inese Sīmane un Solveiga Upīte)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-novada-vestures-olimpiade2
 • Gabrāns, Jānis. Ticu rezultātam, ko iegūst ar darbu: [intervija ar Igaunijas čempionu auto sprintā J16 klasē, CVĢ skolnieku Māri Milleru (redzams foto)]. Druva, Nr.3, 2018, 5.janv., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/ticu-rezultatam-ko-iegust-ar-darbu/