CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Par skolu medijos 2019. gadā

Marts/2019

 • Kaņepe, Mairita (28.03.2019). Pasaule nebeidzas Latvijā: [par starptautiska mēroga pedagogu mācībām Austrijā Grācā stāsta CVĢ skolotājas Ruta Amoliņa un Ilga Šķendere (redzamas foto)]. Druva, Nr.49, 2019, 28.marts, 4.lpp.
 • la.lv (27.03.2019). Kariņš sveic konkursa „Euroskills 2018” laureātus un viņu pasniedzējus: [par Ministru kabineta Diplomu pasniegšanu Latvijas izcilākajiem skolēniem, viņu pedagogiem, kā arī Latvijas jaunajiem profesionāļiem un darba devēju pārstāvjiem par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un iegūtajām medaļām Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursā “EuroSkills 2018”; Diplomus saņēma arī CVĢ skolnieks Renāts Jurševskis un viņa skolotāja Diāna Siliņa (redzams foto)]. Pieejams: http://www.la.lv/foto-karins-sveic-konkursa-euroskills-2018-laureatus-un-vinu-pasniedzejus Pieejams: https://www.cvg.edu.lv/index.php/notikumi  
 • e-klase.lv (25.03.2019). Piešķirta šogad otrā E-klases stipendija: [par E-klases un „Vītolu fonda” stipendiju izaugsmei raidījuma „Gudrs, vēl gudrāks” fināla uzvarētājiem, kuru 11.klašu grupā (500€) ieguva CVĢ skolnieks Andrejs Ķīlis, kura audzinātāja ir Inguna Gaile]. Pieejams: https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/pieskirta-sogad-otra-e-klases-stipendija?id=17422   Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolens-uzvar----gudrs--vel-gudraks----fin        
 • Kaņepe, Mairita (21.03.2019). Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi: [par skolēnu ZPD tapšanu no idejas līdz teorijas apguvei un pētījuma, un aizstāvēšanu reģionā Vidzemes augstskolā, kur izvirzīti arī no CVĢ, par CVĢ skolnieces Madaras Liepiņas darba „Cēsu jauniešu izpratne vardarbībā pret bērnu” tapšanu stāsta skolotāja Inese Sīmane]. Druva, Nr.45, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/skolenu-zinatniski-petnieciskie-darbi/
 • Kaņepe, Mairita (21.03.2019). Skolotāji pieprasa taisnīgumu: [par skolotāju piketu pie Saeimas, kurā piedalījās arī CVĢ pārstāvji, par skolas arodbiedrības līderes Amandas Baltās pārdomām pēc pasākuma]. Druva, Nr.45, 2019, 21.marts, 1.lpp.
 • cesis.lv (15.03.2019). Cēsu skolēni piedalās valsts mācību olimpiādēs: [par rezultātiem olimpiādēs, kurās ar labiem panākumiem piedalījās arī CVĢ skolēni: bioloģijas 9.-12.kl. – Anda Upane un Viktorija Vildiņa piedalījās, Andrejam Ķīlim 3.pakāpe, Sandrai Siliņai atzinība, Diānai Paulai Upmalei atzinība; vēstures 10.-12.kl. – Agrim Ratnikam 2.pakāpe, Andrejam Ķīlim 3.pakāpe; informātikas (programmēšanas) 8.-12.kl. – Renātam Jurševskim 1.pakāpe, Sandrai Siliņai 2.pakāpe, Gvido Jaunzems un Rūdolfs Zvejs, un Andrejs Ķīlis piedalījās; latviešu valodas 11.-12.kl. – Trīnei Žagarei atzinība, Arta Soboļeva un Emīlija Kate Tomsone piedalījās; ekonomikas 10.-12.kl. – Diānai Paulai Upmalei 2.pakāpe, Andrejam Ķīlim 3.pakāpe, Renāts Jurševskis piedalījās; matemātikas 9.-12.kl. – Sandrai Siliņai 1.pakāpe, Mišelai Vinogradovai atzinība, Renāts Šķesteris un Matīss Timermanis, un Diāna Namniece, un Elīna Skrodere, un Renāts Jurševskis, un Elīza Marta Stangaine piedalījās]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-skoleni-piedalas-valsts-macibu-olimpiad
 • Feldmane, Sarmīte (13.03.2019). „Sadancis” sadanco jubilejā: [par Liepas vidējās paaudzes deju kolektīvu, kurā dejo arī CVĢ skolotāja Ligita Neimane un Selga Goldmane, kura „kolektīvu satur kopā”]. Druva, Nr.40, 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita (12.03.2019]. Ģimnāziju statusi Cēsīs un Valmierā: [par valsts ģimnāzijas statusa iegūšanu un saglabāšanu konkurences apstākļos, par Cēsu pašvaldības ieinteresētību organizēt ģimnāzijās tālākizglītības centrus, par būvniecību arī CVĢ, lai taptu centrs eksakto mācību priekšmetu pedagogu izglītībai]. Druva, nr. 39, 7.lpp.
 • Kaņepe, Mairita (12.03.2019). Teicami apliecina runas mākslu: [par vēsturiskā Cēsu rajona Skatuves runas konkursu, kurā uz nākošo kārtu tika izvirzītas arī  CVĢ skolnieces Dārta Amantova (redzama foto) un Trīne Žagare (redzama foto)  (skolotājas Vineta Stīpniece, Ina Gaiķe, Sandra Nagle), kā arī Guntas Bērziņas sagatavotās Mūzikas skolas audzēknes]. Druva, Nr.39, 7.lpp.
 • Bartušēvica, Agrita (11.03.2019). Zelts valsts matemātikas olimpiādē: [par CVĢ panākumiem valsts matemātikas olimpiādē, kurā skola kopvērtējumā ierindojās valstī 3.vietā, Sandra Siliņa (redzama foto) ieguva zelta medaļu, Mišela Vinogradova atzinību; piedalījās Matīss Timermanis (9.b), Renārs Šķesteris (9.b), Elīna Skrodere (10.B1), Diāna Namniece (10.b1), Elīza Marta Stangaine (12.B1), Renāts Jurševskis (12.b)]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/465-zelts-valsts-matematikas-olimpiade   Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleniem-panakumi-valsts-matematikas-olim
 • Šķestere, Ilga (11.03.2019). Vidzemes reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumi: [par CVĢ jauniešu panākumiem Valmierā un uz Latvijas skolēnu 43. Zinātniski pētniecisko darbu konferenci tika izvirzīti 12 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi: Zemes zinātnē Niklāvs Alberts Ozoliņš (11.b1) un Rihards Voldemārs Vaivods (11.b1); Valodniecībā un literatūrzinātnē Agnese Riekstiņa (12.b2); Ķīmijas zinātnē Andrejs Ķīlis (11.b1); Veselības zinātnē Patrīcija Stapulone (11.b2), Emīlija Ezeriņa (11.b2), Beatrise Alise Ivanova (11.b2); Bioloģijas zinātnē Ance Lapiņa (11.a); Elektrotehnikas, elektronikas un IKT zinātnē Mārcis Strazdiņš (11.b2, redzams foto), Markuss Ļaskovskis – Brangals (11.b2), Artūrs Gradovskis (11.b2), Klāvs Malcenieks (11.b2). Paldies skolotājiem Inai Gaiķei, Sarmītei Dreijaltei, Initai Kriškānei, Ingunai Gailei, Ilmāram Siliņam (redzams foto), Inesei Sīmanei, Eero Rasam, Ingai Ozolai ]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/464-vidzemes-regiona-skolenu-zinatniski-petnieciskie-lasijumi  
 • cesis.lv (11.03.2019). CVĢ skolēnu panākumi valsts ekonomikas olimpiādē: [par CVĢ skolēnu sasniegumiem: Diānai Paulai Upmalei sudraba medaļa un Andrejam Ķīlim bronzas medaļa (skolotāja Inga Ozola)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolenu-panakumi-valsts-ekonomikas-olimpia
 • LTV.lv (08.03.2019). Gudrs, vēl gudrāks: [video par 11.klašu finālistu, CVĢ skolnieku Andreju Ķīli, video redzama 11.b1 klase un audzinātāja Inguna Gaile]. Pieejams: facebook.com/gudrsvelgudraks/videos/1164786367027056/
 • Baķe, Māra (08.03.2019). Latviešu valodas skolotājs: [par CVĢ latviešu valodas skolotāju Aleksandru Skuju, kurš tajā strādāja no 1920. līdz 1950.gadam]. Druva. Novadnieks, Nr. 38, 2019, 8.marts, 8.lpp.
 • Dene, Lāsma (07.03.2019). Noslēgusies skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta: [par Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notikušo Skolēnu skatuves runas konkursu, kurā uz 2.kārtu tika izvirzītas arī CVĢ jaunietes Dārta Amantova un Trīne Žagare]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/noslegusies-skolenu-skatuves-runas-konkursa-1-k-
 • cesis.lv (07.03.2019). Novada olimpiāžu rezultāti: [par Cēsu novada skolēnu mācību olimpiāžu rezultātiem 10.-12.klašu grupā, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ jaunieši: latviešu valoda un literatūra 11.kl. – Arta Soboļeva un Agris Ratniks 1.vietā, Andrejs Ķīlis 2.vietā, Annija Krivjonoka, Gustavs Dravants, Anete Kalniņa 3.vietā, Elizabetei Ulmanei, Diānai Kukorei, Martai Kļaviņai atzinība (skolotāja Ina Gaiķe); latviešu valoda un literatūra 12.kl. – Trīne Žagare un Emīlija Kate Tomsone 1.vietā, Elīze Marta Stangaine 2.vietā, Diāna Paula Upmale 3.vietā, Anetei Cīrulei atzinība (skolotāja Sandra Nagle); ekonomika 10.kl. – Marta Reinsone un Gvido Jaunzems 1.vietā, Emīlija Gārša un Artūrs Lazdiņš 2.vietā, Artūrs Smiltiņš un Kristiāns Kociņš 3.vietā, Elzai Pūpei atzinība (skolotāja Inga Ozola), ekonomika 11.kl. – Andrejs Ķīlis 1.vietā, Kristīna Vinogradova un Rihards Voldemārs Vaivods, un Mišela Vinogradova 2.vietā, Agrim Ratnikam un Edgaram Krūmiņam, un Anetei Kalniņai atzinība (skolotāja Inga Ozola), ekonomika 12.kl. – Diāna Paula Upmale un Renāts Jurševskis 1.vietā, Sofija Novicka 3.vietā, Anastasijai Skribei un Elzai Martai Stangainei, un Kristiānam Zelčam atzinība (skolotāja Inga Ozola), Kārlis Ogliņš 3.vietā (skolotājs Reinis Lazdiņš); ķīmija 9.kl. – Matīss Timmermanis 1.vietā, Ance Valnere un Renārs Šķesteris, un Ilze Kampenusa 2.vietā, Kārlis Kide un Tīna Krastiņa 3.vietā, Igoram Vinogradovam atzinība (skolotāja Sarmīte Dreijalte); ķīmija 10.kl. -  Rūdolfs Zveja 1.vietā, Kristiāns Kociņš un Artūrs Smiltiņš 2.vietā, Kate Anete Jansone un Anda Upane 3.vietā (skolotāja Sarmīte Dreijalte); ķīmija 11.kl. – Sandra Siliņa 1.vietā, Rihards Voldemārs Vaivods 2.vietā, Andrejs Ķīlis 3.vietā, Anetei Kalniņai atzinība (skolotāja Sarmīte Dreijalte); ķīmija 12.kl. – Renāts Jurševskis 1.vietā, Elīza Marta Stangaine 2.vietā, Diāna Paula Upmale 3.vietā (skolotāja Sarmīte Dreijalte); ģeogrāfija 10.kl. – Viktorija Vildiņa 1.vietā, Gustavs Gailišs 2.vietā, Kārlim Dieviņam atzinība (skolotāja Inguna Gaile), ģeogrāfija 11.kl. – Andrejs Ķīlis 1.vietā, Agris Ratniks 2.vietā, Gustavs Dravants un Edvards Jurģis Auzāns 2.vietā, Patrīcijai Loginai un Asnātei Luīzei Podniecei atzinība (skolotāja Inguna Gaile); ģeogrāfija 12.kl. – Renāts Jurševskis 1.vietā, Elīza Marta Stangaine 2.vietā, Diāna Paula Upmale 3.vietā, Sofijai Novickai atzinība (skolotāja Inguna Gaile)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/novada-olimpiazu-rezultati1
 • Gabrāns, Jānis (05.03.2019). Medaļu birums Ērgļos: [par Latvijas Skolu ziemas olimpisko festivālu Ērgļos, kurā CVĢ medaļu kopvērtējumā ieguva 4.vietu un individuālajos startos brīvajā stilā individuālajā distancē Elzai Bleidelei 1.vieta un Esterei Volfai 3.vieta, un Rūdim Bišeram 4.vieta, un Martai Priedei 5.vieta, un Reinim Upenam 3.vieta; slēpošanas krosā Elzai Bleidelei 2.vieta un Esterei Volfai 3.vieta, un Rūdim Bišeram 2.vieta, un Reinim Upenam 1.vieta; biatlonā Elzai Bleidelei 1.vieta un Esterei Volfai 2.vieta (redzamas foto); frīstaila slēpošanā Dārtai Purmalei 1.vieta]. Druva, Nr.35, 2019, 5.marts, 6.lpp.
 • cesis.lv (04.03.2019). CVĢ skolēnu panākumi olimpiādēs: [par CVĢ skolēnu rezultātiem valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē – Renātam Jurševskim zelta medaļa, Sandrai Siliņai sudraba medaļa, piedalījās Rūdolfs Zvejs, Gvido Jaunzems, Andrejs Ķīlis (skolotāji Diāna Siliņa, Ilmārs Siliņš)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolenu-panakumi-olimpiades
 • Bērziņa, Vineta  (04.03.2019). CVĢ skolēni piedalās Erasmus+ projekta sanāksmē Sicīlijā: [par CVĢ skolēnu Esteres Annas Aplokas, Katrīnas Kalniņas, Jasmīnas Poras, Elīzas Ropšas, Keitas Karlīnas Silgales, Betijas Annas Silgales un skolotāju Selgas Goldmanes un Vinetas Bērziņas (redzamas foto) piedalīšanos projekta „Dzimumu atšķirības: saprast vienam otru dažādos līmeņos” sanāksmē Sicīlijas pilsētā Avotā Itālijā]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleni-piedalas-erasmus--projekta-sanaksm   Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/projekt  
 • cvg.edu.lv (04.04.2019). Ir ierakstītas vēstules mūsos: [par CVĢ Žetonvakaru, kura ideju autore bija CVĢ skolniece Trīne Žagare]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi 
 • Gudrs, vēl gudrāks (02.03.2019).  Agris Ratniks, Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks: [video (2min 18sek) redzams CVĢ 11.b1 skolnieks, spēles „Gudrs, vēl gudrāks” pusfinālists 11.klašu grupā Agris Ratniks, viņa klase, ansamblis „Grēki”, skolotājs Ilmārs Siliņš] Pieejams: https://www.facebook.com/gudrsvelgudraks/photos/rpp.1392682997665171/2187520741514722/?type=3&theater

 

Februāris/2019

 

 • cesis.lv (25.02.2019). CVĢ skolēniem panākumi vēstures olimpiādē: [par valsts vēstures olimpiādi, kurā CVĢ skolniekiem Agrim Ratnikam (redzams foto) – sudraba medaļa un Andrejam Ķīlim (redzams foto) – bronzas medaļa (skolotāja Inese Sīmane)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleniem-panakumi-vestures-olimpiade  
 • cesis.lv (25.02.2019). Cēsniekam bronzas medaļa Valsts 41.bioloģijas olimpiādē: [par valsts bioloģijas olimpiādi, kurā CVĢ skolēni startēja ar izcilību: Andrejam Ķīlim (redzams foto) bronzas medaļa, Gustavam Dravantam (redzams foto), Sandrai Siliņai (redzama foto)  , Diānai Paulai Upmalei (redzama foto)  atzinība (skolotāja Inita Kriškāne)]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesniekam-bronzas-medala-valsts-41-biologijas-o 
 • Lapsiņa, Ieva (12.02.2019). CVĢ notika Erasmus+ projekta „Inovācija=Motivācija”  sanāksme: [par projekta partneru no Horvātijas, Spānijas, Itālijas, Vācijas un Apvienotās Karalistes uzņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-notika-erasmus--projekta--inovacija---motiv- Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/projekti/440-erasmus-projekta-inovacija-motivacija-viesi-cesu-valsts-gimnazija
 • cesis.lv (07.02.2019). Novada olimpiāžu rezultāti: [par skolēnu panākumiem Cēsu novada mācību priekšmetu olimpiādēs, kurās ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: vēstures 9.klasēm – 2.vietā Evelīna Jonina, Renārs Šķesteris, 3.vietā Ilze Kampenusa, Kārlis Kide, atzinība Renātam Lācim (skolotāja Inese Sīmane); vēstures 10.-12.klasēm: 1.vietā Andrejs Ķīlis, Agris Ratniks, 3.vietā Mairis Teteris, atzinība Sofijai Novickai, Trīnei Žagarei, Rihardam Voldemāram Vaivodam (skolotājas Inese Sīmane, Solveiga Upīte); fizikas 9.klasēm - Kārlis Kide, Matīss Timermanis, 3.vietā Renārs Šķesteris, Ilze Kampenusa, Igors Vinogradovs (skolotāja Ligita Neimane); fizikas 10.klasēm – 1.vietā Rūdolfs Zvejs, 2.vietā Alexander Boytsov, Marta Reinsone, 3.vietā Kristiāns Kociņš, Emīlija Gārša, atzinība Viktorijai Vildiņai, Artūram Smiltiņam (skolotājs Reinis Lazdiņš); fizikas 11.klasēm – 1.vietā Sandra Siliņa, 3.vietā Andrejs Ķīlis, atzinība Rihardam Voldemāram Vaivodam (skolotājs Reinis Lazdiņš); fizika 12.klasēm – 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Anastasija Skribe, 3.vietā Kārlis Ogliņš, atzinība Tomasam Parandjukam (skolotājs Reinis Lazdiņš); matemātikas 9.klasēm – 1.vietā Matīss Timermanis, Ketija Puņeiko, 2.vietā Kristiāns Ozols, Renārs Šķesteris, Igors Vinogradovs, 3.vietā Kārlis Kide, Artūrs Tinuss, atzinība Renātam Lācim, Katrīnai Valdmanei, Ilzei Kampenusai (skolotāja Anita Slaidiņa); matemātikas 10.klasēm – 1.vietā Elīna Skrodere, Diāna Namsone, Kate Anete Jansone, Anete Sniedze, 2.vietā Kristiāns Kociņš, Gvido Jaunzems, Viktorija Vildiņa, Emīlija Zelme Gārša, 3.vietā Raivis Rudzītis, Marta Reinsone, Markuss Martinsons, atzinība Alexander Boytsovam (skolotājas Agrita Bartušēvica, Laila Ruķe); matemātikas 11.klasēm – 1.vietā Sandra Siliņa, 2.vietā Agris Ratniks, 3.vietā Mišela Vinogradova, Arta Soboļeva, atzinība Edgaram Krūmiņam, Rihardam Voldemāram Vaivodam, Laurai Eglītei, Lindai Podniecei (skolotāja Agrita Bartušēvica); matemātikas 12.klasēm – 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Elza Marta Stangaine, 3.vietā Justīne Liene Laumane, atzinība Anastasijai Skribei (skolotājas Laila Ruķe, Agrita Bartušēvica). Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/novada-olimpiazu-rezultati

 

Janvāris/2019

 

 • Eglīte, Dace (29.01.2019). Draudzīgā Aicinājuma fonda medaļas pasniegšanas ceremonija DACVĢ: [par pasākumu DACVĢ, kurā apbalvojumu saņēma arī CVĢ ekonomikas skolotāja Inga Ozola (redzama foto)]. Pieejams: http://www.dacvg.lv/draudziga-aicinajuma-fonda-medalas-pasniegsanas-ceremonija-dacvg/
 • Gabrāns, Jānis (28.01.2019). Vieglatlētiem medaļām bagāts gada sākums: [par Cēsu Sporta skolas un sporta kluba „Ašais” vieglatlētu panākumiem, kuru vidū arī CVĢ skolniekam Kārlim Dieviņam U18 vecuma grupā 6.vieta 1000 m skrējienā un Tomasam Kvastam 4.vieta 600 m skrējienā]. Pieejams: http://edruva.lv/vieglatletiem-medalam-bagats-gada-sakums/
 • e-klase.lv (28.01.2019). E-klase sadarbībā ar „Vītolu fondu” arī šogad piešķirs 3 stipendijas kopā 3000 eiro vērtībā: [par Vītolu fondu sadarbību ar TV raidījumu „Gudrs, vēl gudrāks”, kura vidusskolas posma fināla uzvarētāji saņems naudas balvas (foto redzama skolotāja Inese Sīmane)]. Pieejams: https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/e-klase-sadarbiba-ar-vitolu-fondu-pieskirs-3-stipendijas-3000-eiro-vertiba?id=17018 
 • dacvg.lv (27.01.2019). Draudzīgā aicinājuma dienas pasākums „Mīļie skolotāji”: [par DA CVĢ pasākumu, uz kuru tika uzaicināti arī CVĢ skolotāji Ligita Neimane (redzama foto) un Aivars Lamberts (redzams foto)]. Pieejams: http://www.dacvg.lv/gallery/draudziga-aicinajuma-dienas-pasakums-milie-skolotaji-3/
 • Dene, Lāsma (24.01.2019). Noslēgusies latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības 1.kārta: [par Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notikušo latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensību starp skolu jauniešiem „Lakstīgala 2019”, kuru vēroja un vērtēja arī Cēsu un apvienoto novadu mūzikas skolotāju MA vadītāja un CVĢ skolotāja Ilga Šķendere]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/noslegusies-latviesu-tautasdziesmu-dziedasanas
 • Kaņepe, Mairita (11.01.2019). Vai ziemas prieki var sākties: [par iedzīvotāju sportisko atpūtu slidojot vai slēpojot, par skolēnu ziemas atpūtu Žagarkalnā stāsta CVĢ skolotāja Agrita Bartušēvica]. Druva, Nr.6, 2019, 11.janv., 2.lpp.
 • Gabrāns, Jānis (08.01.2019). Biatlona sezona sākusies: [par Latvijas kausa izcīņas sacensībām biatlonā Alūksnē, kurās ar labiem rezultātiem startēja Cēsu Sporta skolas audzēkņi arī no CVĢ – zelta medaļa sprintā Esterei Volfai un 5.vieta jauniešiem C grupā Rūdim Bišeram]. Druva, nr.3, 2018, 8.janv., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/biatlona-sezona-sakusies-2/
 • LTV.LV (04.01.2019). Gudrs vēl gudrāks: 9.klašu pirmais pusfināls: [raidījumā piedalījās arī CVĢ skolniece Sintija Kubuliņa un skolotāja Ligita Neimane]
 • Žagare, Trīne (04.01.2019). Ziemassvētku pasākums: [par Ziemassvētku tirdziņu, izrādi „Putnubiedēkļu Ziemassvētki” un balli CVĢ]. Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/429-ziemassvetku-pasakums