CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Par skolu medijos 2016. gadā

Decembris/2016

 • Siliņa, Diāna. Cēsu novada konkursa „Rēķini galvā 2016” rezultāti: [par CVĢ notikušo konkursu, kurā arī CVĢ skolēni startēja ar labiem rezultātiem: 7.-9.klāsu meiteņu grupā 1.vieta Sandra Siliņa, 3.vieta Mišela Vinogradova, atzinība Kristina Vinogradova (skolotāja Anita Slaidiņa), atzinība Evelīna Meļņika (skolotāja Agrita Bartušēvica); 7.-9. klašu zēnu grupā 2.vieta Elgars Vaļģis, 3.vieta Rihards Voldemārs Vaivods, atzinība Agris Ratniks, Dāvis Kažemaks (skolotāja Anita Slaidiņa)] [tiešsaiste]. Skatīts 29.12.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-novada-konkursa----rekini-galva-2016----r
 • Dambīte, Biruta. Skolēni sacenšas bioloģijas un vācu valodas mācību priekšmetu olimpiādēs: [par olimpiāžu rezultātiem, kuri atspoguļo arī CVĢ skolēnu panākumus:
  bioloģijā 9.klasēm 2.vietā Beatrise Alise Ivanova un Emīlija Ezeriņa, 3.vietā Agris Ratniks, Asnāte Luīze Podniece un Ance Lapiņa; 10.klasēm 1.vieta Diāna Paula Upmale un  Sofija Novicka, 2.vieta Signija Betima Baranovska un Lizete Milija Goba, 3.vieta Aleksandrs Volkovs un Elīza Marta Stangaine, atzinība Emīlija Kate Tomsone un Justīne Liene Laumane; 11.klasēm 1.vieta Stella Bērziņa, 2.vieta Rēzija Veronika Laumane, Kristiāns Gaspersons un Toms Vaļkins, 3.vieta Baiba Jermolājeva, Heinrihs Eglīte un Elīna Radziņa; 12.klasēm 1.vieta Elza Gārša, 2.vieta  Agnese Sarkane, 3.vieta Beatrise Maija Krieviņa, atzinība Agate Krieviņa (skolotāja Inita Kriškāne); no viņiem Gustavs Dravants, Diāna Paula Upmale, Sofija Novicka, Stella Bērziņa un Elza Gārša uzaicināti uz valsts olimpiādi; vācu valodā 1.vietā Mārtiņš Gailis, 3.vietā Melisa Kaškura (skolotāja Maruta Vēvere), 2.vietā Jiayi Liang, atzinība Anete Gelsberga (skolotāja Sniedze Stupaka)] [tiešsaiste]. Skatīts 29.12.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-biologijas-un-vacu-valodas--m
 • Sadalītas sporta laureātu balvas: [par nominācijas “Gada sporta skolotājs” laureātu 2016.gadā kļuva CVĢ sporta skolotājs Aivars Krickis (redzams foto)]. Cēsu Vēstis, Nr.12, 2016, 29.dec., 1.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/cesuvestis/avize.php?gad=2016&men=decembris2
 • Dzenža, Anda. Drīz atgriezīsies uz skatuves: [par darbošanos Cēsu Jaunatnes teātrī stāsta CVĢ skolēni Emīlija Kate Tomsone un Alberts Trucis]. Druva, Nr. 202, 2016, 30.dec., 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Paulu gaidīja 7.klasē…: [par Cēsu Valsts ģimnāzijas tradicionālo Ziemassvētku tirdziņu, kura laikā tiek vākti ziedojumi – šogad Paulai Bikšei savāca 636,43 euro, fotogrāfijā redzami CVĢ skolnieces Ance Anete Ravina, Dārta Sērmaukša, Patrīcija Briede]. Druva, Nr.198, 2016, 22.dec., 4.lpp.
 • Aicina palīdzēt Paulai no Līgatnes: [par Paulu Bikši un viņas cīņu ar slimību, kurā palīdzēs arī CVĢ skolēni, ziedojot naudu, kuru iegūs, kā skolotāja Agrita Bartušēvica saka “dziedot, dejojot, spēlējot, tirgojoties”] [tiešsaiste]. Skatīts 16.12.2016. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/aicina-palidzet-paulai-no-ligatnes/
 • Mirklis kopā (foto): [fotogrāfijā redzami Līgatnes mūzikas skolas skolotāji, arī CVĢ pedagogs Andis Kozaks, iestādes 25 gadu jubilejā]. Druva, Nr.195, 2016, 16.dec., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Blaumaņa darbu iedvesmoti: [par R.Blaumaņa muzeja “Braki” organizēto literāro konkursu, kurā atzinību ieguva arī CVĢ skolēnu Stellas Bērziņas (skolotāja Ina Gaiķe) un Lornas Barbaras Ērlas (skolotāja Mirdza Lībiete) darbi]. Druva, Nr.194, 2016, 15.dec., 4.lpp.
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni ar panākumiem piedalās O.Vācietim veltītā konkursā: [par Ādažu vidusskolas organizēto Ojāram Vācietim veltīto konkursu “Gaujas prēmija”, kurā CVĢ skolnieces piedalījās ar labiem rezultātiem: 1.vieta Elīzai Martai Stangainei, 2.vieta Melisai Kaškurai, atzinība Līvai Ņizinai (skolotājas Sandra Nagle un Ina Gaiķe] [tiešsaiste]. Skatīts 08.12.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-skolenu-daliba-valsts-
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs: [nosaukti novada vācu valodas, bioloģijas un 9.klašu angļu valodas, Vidzemes novada Atklātās ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētāji no CVĢ] [tiešsaiste]. Skatīts 08.12.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-skolenu-sasniegumi-mac
 • Gabrāns, Jānis. Cēsu Sporta laureāts 2016: [par pasākuma norisi un laureātiem, kuru vidū CVĢ skolotājs Aivars Krickis – nominācijas “Gada sporta skolotājs” ieguvējs]. Druva, Nr.188, 2016, 6.dec., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/cesu-sporta-laureats-2016/
 • Baķe, Māra. Atmiņu skices Edvarda Treimaņa-Zvārguļa biogrāfijā. Druva. Novadnieks, Nr.187, 2016, 2.dec., 8.lpp.
 • Buholcs, Māris. Pasākumam gatavi (foto): [fotogrāfijā redzams Cēsu Sporta skolas futbola nodaļas treneris, CVĢ skolotājs Aivars Krickis  pasākumā “Cēsu Sporta skolas laureāts”]. Druva, Nr.187, 2016, 2.dec., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/sporta-skolas-laureati-zinami/
 • Video konkursa dalībnieki (foto): [fotogrāfijā redzami Cēsu Kultūras un Tūrisma centra un Cēsu novada Jauniešu domes video konkursa “Cēsnieks, kurš mani iedvesmo” laureāti; viņu vidū arī CVĢ skolnieces Reičela Adele Bišere, Beatrise Krieviņa, Lote Evija Lukjanska]. Druva, Nr.187, 2016, 2.dec., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/jauniesiem/cilveki-kuri-jauniesus-iedvesmo/

Novembris/2016

 • Feldmane, Sarmīte. Deputātu kvotas nonāk novados: [par Saemas deputātu piešķirto naudu dažādiem mērķiem Cēsu vēsturiskajam rajonam; CVĢ saņems 2000 eiro skaņu aparatūras iegādei]. Druva, Nr.184, 2016, 29.nov., 3.lpp.
 • Latvijas vīriešu florbola izlases galvenais treneris Normunds Grunckis šodien nosauca tos 20 florbolistus, kuri no 3. līdz 11. decembrim pārstāvēs mūsu valsti pasaules čempionātā, kas notiks Rīgā: [par komandu, kuras sastāvā arī CVĢ skolotājs Andris Rajeckis]. Skatīts 14.11.2016. Pieejams: http://www.floorball.lv/lv/2015/jaunumi/id/4404/nosaukts-latvijas-izlases-sastavs-startam-pasaules-cempionata
 • Latvijas vīriešu florbola izlases spēlētāji: [Rīgā notiekošā Pasaules florbola 11.čempionāta Latvijas komandā spēlēs arī CVĢ skolotājs Andris Rajeckis (Nr.23, uzbrucējs (kreisās nūjas tvēriens), dzimis 1992.gada 11.jūlijā, augums 183 cm, klubs “Lekrings”, Pasaules čempionāti 2012., 2014.g., PČ statistika 13 spēles, 5 punkti (2+3), 2 soda minūtes)]. Sports, Nr.11, 2016, nov., 15.lpp.
 • Erudītākie skolēni satiekas konkursā: [par Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizēto erudīcijas konkursu “Kurš kuru?” 6.-9.klašu skolēniem, kurā piedalījās arī CVĢ  9.b klases komanda]. Skatīts 25.11.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/eruditakie-skoleni-satiekas-konkursa Pieejams: http://www.cbjc.lv/index.php?id=1&tx=1101
 • Ločmele, Kitija. Jaunieši izceļ Latvijas vērtības: [par CVĢ skolēnu Rēzijas Veronikas Laumanes, Mārtiņa Tilaka un Alberta Truča izvēlētajām vērtībām un uzvaru konkursā “Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei” 1.kārtā stāsta skolotāja Lūcija Suhanova]. Druva, Nr.179, 2016, 17.nov., 7.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Smelties pieredzi Vācijā: [par futbola kluba “Priekuļi/CPSS” treneru, arī CVĢ skolotāja Aivara Kricka (redzams foto), pieredzes apmaiņu Vācijā].  Druva, Nr.179, 2016, 17.nov., 10.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/smelties-pieredzi-vacija/
 • Gabrāns, Jānis. Cēsu novads – sportiski aktīvs: [par Latvijas Olimpiskās komisijas nosaukto sportiskāko  pilsētu Cēsīm, par infrastruktūru (arī CVĢ stadions), sacensību norisi, sporta aktivitātēm, arī pasākumu “Gada sportists 2016”, kurā nominācijai “Gada sporta skolotājs” izvirzīti arī CVĢ skolotāji Aivars Krickis un Andrejs Rajeckis, nominācijai “Gada populārākais sportists” izvirzīts CVĢ skolnieks Edgars Jurkāns]. Druva, Nr.179, 2016, 17.nov., 10.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/cesu-novads-sportiski-aktivs/  Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/nobalso-par-savu-kandidatu-sporta-laureatam-2016
 • Baltiņa, Dace. CVĢ organizē semināru direktoriem, klašu audzinātājiem un citiem mācībspēkiem: [par semināru, kurā uzstāsies lektore LKrA profesore un rektore Skaidrīte Alma Gūtmane, meistarklasi vadīs CVĢ skolotāji Inese Lazdiņa un Reinis Lazdiņš]. Skatīts 16.11.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-organize-seminaru-direktoriem--klasu-audzi
 • CVĢ komandai 1.vieta konkursā "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei": [pateicība CVĢ jauniešiem Rēzijai Veronikai Laumanei, Mārtiņam Tilakam, Albertam Trucim un skolotājai Lūcijai Suhanovai par uzvaru 1. kārtā Vidzemes reģionā]. Skatīts 10.11.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-komandai-1-vieta-konkursa--kulturas-kanona-
 • Baķe, Māra. Valsts svētki CVĢ: [par svētku nedēļas pasākumiem Cēsu Valsts ģimnāzijā]. Skatīts 09.11.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/valsts-svetki-cvg
 • Īsziņas. Jaunie uzņēmēji: par biznesa augstskolas “Turība” organizēto Cēsu Uzņēmējdarbības skolu, kurā piedalīsies 35 CVĢ skolēni. Druva, Nr.172, 2016, 4.nov., 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Latvieši pārved Nācijas kausu: par Vācijā notikušo Nācijas kausa izcīņas turnīru florbolā, kurā galveno trofeju izcīnīja Latvijas komanda, kuras viens no spēlētājiem ir CVĢ skolotājs Andris Rajeckis. Druva, Nr.173, 2016, 8.nov., 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/latviesi-parved-naciju-kausu/
 • Dzenža, Anda. Zināmi konkursa “Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei” Vidzemes kārtas uzvarētāji: par Vidzemes koncertzālē “Cēsis notikušo Latvijas kultūras kanona nacionālo un vietējo vērtību prezentēšanu starp 11 Vidzemes viduddkolu komandām, kuru vidū Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda ieguva 1.vietu un iespēju piedalīties radošajā nometnē Rīgā par galda spēļu veidošanu [tiešsaiste]. Skatīts 08.11.2016. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/zinami-konkursa-kulturas-kanona-vertibas-latvijas-simtgadei-vidzemes-kartas-uzvaretaji/
 • Īsziņas. Tiek tālāk: [par Vidzemes koncertzālē “Cēsis notikušo Latvijas kultūras kanona nacionālo un vietējo vērtību prezentēšanu starp 11 Vidzemes vidusskolu komandām, kuru vidū Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda ieguva 1.vietu]. Druva, nr.174, 2016, 9.nov., 1.lpp.

Oktobris/2016

 • Kaņepe, Mairita. Teicams izpildījums: [par Alojas Mūzikas skolas organizēto jaunrades dziesmu konkursu jaunajiem komponistiem “Kas mēs bijām, esam, būsim”, kurā Ilgas Šķenderes diriģētais CVĢ meiteņu koris “Volante” ieguva 1.vietu savā grupā]. Druva, Nr.167, 2016, 27.okt., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Izcils skolas darbs – tātad stipendiāts: [par Draudzīgā aicinājuma fonda stipendijām daudzpusīgiem un aktīviem skolēniem, kuru vidū arī CVĢ jaunieši Alberts Trucis, Ilze Anita Gulbe, Stella Bērziņa, Rēzija Veronika Laumane, Melisa Kaškura, Madara Siliņa, Elza Gārša (redzamas foto)]. Druva, Nr.166, 2016, 26.okt., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Vidzemes jaunie skrējēji sacenšas rudens krosā: [par Vidzemes reģiona skolēnu sporta spēļu sacensībām rudens krosā, kurās ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: Kārlis Dieviņš, Valērija Mickēviča, Linda Blūma, Kārlis Potašovs, Kārlis Kaminskis un skolu vidū CVĢ komanda uzvarēja A grupā]. Druva, Nr.165, 2016, 25.okt., 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. “Lekrings” uzvaru sērija pārtrūkst: [par florbola spēlēm, kurās viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem bija CVĢ skolotājs Andris Rajeckis]. Druva, Nr.165, 2016, 25.okt., 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Skriešanas rallijs Sāremā: [par sacensībām, kurās uzvaru savā vecuma grupā ieguva sporta kluba ”Ašais” dalībnieks, CVĢ skolnieks Kristiāns Potašovs]. Druva, Nr.164, 2016, 21.okt., 10.lpp.
 • Īsziņas. Florbols: [par dalībniekiem, kuri dosies uz Nāciju kausa izcīņas turnīru Vācijā, kuru vidū  arī “Lekringa” spēlētājs, CVĢ skolotājs Andris Rajeckis]. Druva, Nr.163, 2016, 20.okt., 3.lpp.
 • Gandarīti par paveikto (foto): [fotogrāfijā redzams deju kolektīva vadītājs, CVĢ skolotājs Andis Kozaks ar kolektīviem “Tūgadiņš” un “Raitais solis” Pēterburgā]. Druva, Nr.159, 2016, 13.okt., 4.lpp.
 • Atceries Lāčplēšus! (02.10.2016.): ReTVtelevīzija: CVĢ metodiķe un skolas vēstures pētniece Māra Baķe stāsta par CVĢ direktoru, Lāčplēša ordeņa kavalieri Jāni Jansonu: no 8:25 līdz 27:25 . Pieejams : https://www.youtube.com/watch?v=CcOi9KCmEKg
 • Kaņepe, Mairita. Jau gatavojas tiesām: [par darba samaksām pedagogiem pēc reformas izsakās arī CVĢ direktore Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.156, 2016, 7.okt., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Dzejnieka mazmazdēls: [intervija ar dzejnieka, publicista Edvarda Treimaņa-Zvārguļa mazmazdēlu, CVĢ absolventu Mārci Treimani, kurš par savu vislabāko literatūras skolotāju nosauc CVĢ direktori Guntu Bērziņu]. Druva, Nr.156, 2016, 7.okt., 5.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Skolu vieglatlētika: [par vieglatlētikas sacensībām vidusskolām, kurās kopvērtējumā jaunietēm, kā arī jauniešiem CVĢ ieguva pārliecinošu 1.vietu, individuāli labus rezultātus uzrādīja CVĢ skolēni Kristiāns Potašovs, Edgars Jurkāns, Kārlis Liepiņš, Oskars Vasmuss, Kristaps Miķilps, Aleksandrs Volkovs, Anete Suharževska, Agnese Čakare, Valerija Mickēviča, Elīna Laura Maļugina, Agate Krieviņa]. Druva, Nr.156, 2016, 7.okt., 10.lpp.
 • Skolēni mācās zoboties kā Zvārgulis/sagatavojusi Arita Liepiņa: [par E.Treimaņa-Zvārguļa 150.dzimšanas dienai veltītā pasākumu cikla “Zvārguļa festivāls” jauniešu literāro darbu konkursu “Zobojas kā Zvārgulis” uzvarētājiem, kuru vidū CVĢ skolēni Markuss Voldemārs Lancmanis – 3.vieta, Pēteris Ronis – 3.vieta, Melisa Kaškura – atzinība]. Druva, Nr.155, 2016, 6.okt., 4.lpp.
 • Citāda mācību stunda CVĢ: [par Skolotāju dienu CVĢ, kad divas mācību stundas vadīja vecāki, skolas absolventu, radoši cilvēki]. Skatīts 06.10.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/citada-macibu-stunda-cvg
 • Feldmane, Sarmīte. Zvārgulis pieskandina prātu: [par E.Treimaņa-Zvārguļa 150.jubilejas pasākumu Priekuļu pagasta “Leukādijās”, kurā piedalījās arī CVĢ jaunieši un skolotāja Gunita Bārda ar muzikālu dzejas uzvedumu “Pēc cilvēkiem es ilgojos”]. Druva, Nr.154, 2016, 5.okt., 1.lpp.

Septembris/2016

 • CVĢ iekļauta Latvijas skolu “Zvaigžņu reitinga” TOP3: [par Ata Kronvalda fonda veidoto “Zvaigžņu reitingu”, kurā CVĢ ieguva 3.vietu]. Skatīts 01.09.2016. Pieejams:  http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-ieklauta-latvijas-skolu----zvaigznu-reitin
 • Kaņepe, Mairita. Zinātnieki un pētnieki: [par ģimnāziju 10.klasēs uzņemto skolēnu skaitu (CVĢ-80), par skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rezultātiem Latvijas mērogā: Ievas Radzobes un Kristofera Konovalova (redzami foto) darbs “Augšzemnieku dialekta Viļakas izloksnes manā dzimtā” ieguva 1.vietu; Ingas Ozolas un Sindijas Kalnupes un Līnas Kraftes (redzamas foto) darbs “Merčendaizings Cēsu veikalos” 3.vieta; Ingunas Gailes un Zanes Gaiķes (redzama foto) darbs “Purvaina apvidus reljefa ietekme uz autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri ilgizmantojamību” 3.vieta. Druva, Nr.135, 2016, 1.sept., 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/zinatniski-un-petnieciski/
 • Kaņepe, Mairita. Izvēle par labu skolotāja profesijai: [intervija ar CVĢ skolotāju, titula “Cēsnieks” 2016.gadā laureāti Helēnu Sermoli (redzama foto)]. Druva, Nr.136, 2016, 2.sept., 5.lpp.
 • Dambīte, Biruta. Rekordgads mācību izcilniekiem: [par Cēsu novada naudas balvām skolēniem par izciliem mācību sasniegumiem 2015./2016.mācību gadā, no 43 balvām 25 ir CVĢ 8.klases skolēniem (redzami foto)]. Cēsu Vēstis, Nr.8, 2016, 2.sept., 1.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/rekordgads-macibu-izcilniekiem Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/rekordgads-macibu-izcilniekiem
 • CVĢ – Zvaigžņu reitingā! : [par Ata Kronvalda fonda veidoto “Zvaigžņu reitingu”, kurā CVĢ ierindojās 3.vietā Latvijā]. Cēsu Vēstis, Nr.8, 2016, 2.sept., 8.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Nakts stafete piesaista dažādu paaudžu cilvēkus: [par nakts stafešu pasākumu Stalbē, kurā piedalījās arī CVĢ skolniece Elija Ņame (redzama foto)]. Druva, Nr.137, 2016, 6.sept., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Pavāri strādā, bet līgumu ar firmām vēl nav: [par ēdināšanas organizēšanu Cēsu skolās; par noslēgto līgumu uz 3 gadiem ar SIA “Žaks2”, kas ēdina arī  CVĢ skolēnus]. Druva, Nr.140, 2016, 9.sept., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis “Lekrings” sāk ar uzvaru: [par florbola vīriešu komandas Cēsu “Lekrings”, kurā spēlē arī CVĢ skolotājs Andris Rajeckis, uzvaru “Elvi līgā”]. Druva, Nr.145, 2016, 20.sept., 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Orientēšanās svētki aizvadīti: [par orientēšanās sacensībām  “Cēsu rudens”, kurās labāko vidū M16 grupā bija arī CVĢ skolnieks Rihards Knēts]. Druva, Nr.149, 2016, 27.sept., 6.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Notikumiem bagāta jaunsargu vasara: [par jaunsargu kustību, par forsēto pārgājienu “Vīru spēles - Kāvi”, kurā piedalījās un uzvarēja arī CVĢ skolēni Edgars Jurkāns, Agnese Čakare, Sintija Broka, Monta Bisniece]. Druva, Nr.150, 2016, 28.sept., 7.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Studente skolotājai pasniedz negaidītu dāvanu: [par LKA studentes, CVĢ absolventes Evijas Zagorskas dāvinājumu skolotājai Ilgai Šķenderei (redzama foto) ]. Druva, Nr.151, 2016, 29.sept., 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/studente-skolotajai-pasniedz-negaiditu-davanu/

Augusts/2016

 • Sveic pieredzes bagātos pedagogus: [par pieredzē bagātu skolotāju pieņemšanu pie Cēsu novada domes priekšsēdētāja; viņu vidū arī CVĢ skolotājas Sniedze Stupaka (nostrādājusi 30 gadus), Sarmīte Dreijalte un Ilga Šķendere (nostrādājušas 35 gadus) (redzamas foto)]. Skatīts 30.08.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/sveic-pieredzes-bagatos-pedagogus
 • Jūrmalas izglītības darbinieki apgūst cēsnieku pieredzi: [par Jūrmalas izglītības iestāžu vadītāju pieredzes iegūšanu Cēsīs, arī CVĢ]. Skatīts 22.08.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/jurmalas-izglitibas-darbinieki-apgust-cesniek
 • Kaņepe, Mairita. 60.vasarā pēc izlaiduma: [par Cēsu 1.vidusskolas 1956.gada absolventu salidojumu]. Druva, Nr.122, 2016, 10.aug., 4.lpp.
 • Ločmele, Kitija. Skolēni mācās strādāt kā pieaugušie: [par Cēsu novada pašvaldības organizēto projektu “Skolēnu prakse vasarā”, kurā jau trešo gadu iesaistās arī CVĢ skolniece Jete Jakoviča (redzama foto)]. Druva, Nr.119, 2016, 4.aug., 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/skoleni-macas-stradat-ka-pieaugusie/
 • Kaņepe, Mairita. Jauns reitings lielām skolām: [par sabiedriskās organizācijas “Ata Kronvalda fonda” no jauna izveidoto Zvaigžņu reitingu skolām, kuras pasaules līmenī sagatavo starptautiskām mācību olimpiādēm; CVĢ 2.vietā, jo Marta Rudzīte un Edgars Klētnieks ieguva medaļas starptautiskajās olimpiādēs; direktore Gunta Bērziņa atzinīgi novērtē pedagogu un sabiedrības darbu un attieksmi]. Druva, Nr.117, 2016, 2.aug., 4.lpp.

Jūlijs/2016

 • Gada cēsnieks – Helēna Sermole: [par titula “Cēsnieks 2016” pretendentiem un uzvarētāju – sportisti un CVĢ skolotāju Helēnu Sermoli (redzama foto)]. Cēsu Vēstis, Nr.7, 2016, 28.jūl., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Nosauc Gada cilvēku: [par Cēsu pilsētas 810 gadu svinību kulminācijas brīdī pasniegtā titula “Cēsnieks 2016” ieguvēju, CVĢ skolotāju Helēnu Sermoli (redzama foto)]. Druva, Nr.113, 2016, 26.jūl., 3.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Ierakstīt uzvārdu rekordistu sarakstā: [par CVĢ skolnieku Edgaru Jurkānu (redzams foto), kurš Pasaules čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā Amerikā U18 grupā izcīnīja bronzas medaļu]. Druva, Nr.112, 2016, 22.jūl., 10.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Skolas Ata Kronvalda fonda reitingā: [par sabiedriskās organizācijas “Ata Kronvalda fonds” skolu reitingu, kurā CVĢ Lielo skolu grupā starp 93 skolām ieņem 6 vietu]. Druva, Nr.111, 2016, 21.jūl., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Daudzām sievietēm par prieku: [par Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes novada konferenci Limbažu novadā; fotogrāfijā redzamas dalībnieces no Cēsu reģiona, kuru vidū arī CVĢ bibliotekāre Sarmīte Balabāne]. Druva, Nr.108, 2016, 15.jūl., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Meitene ar ģitāru: [par CVĢ skolnieci Emīliju Kati Tomsoni (redzama foto), kura bērnu Imantdienās dziedāja I. Kalniņa dziesmu “Zelta haizivs”]. Druva, Nr.107, 2016, 14.jūl., 4.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Pie medaļām tiek Cēsu un Pārgaujas novads: [par Latvijas IV Olimpiādi; fotogrāfijā redzams CVĢ skolnieks Kristiāns Potašovs startējot 1500 metros]. Druva, Nr.101, 2016, 5.lpp.

Jūnijs/2016

 • Pasniegti Ministru prezidenta Atzinības raksti: [par Ministru prezidenta atzinības rakstu par izciliem rezultātiem mācību darbā, godalgotajām vietām valsts olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencē pasniegšanu CVĢ 12.klašu skolēniem Armandam Kaņepem, Paulam Kozlovskim, Mikam Ozolam, Markusam Mieriņam, Rihardam Eglītim, Elīnai Zariņai, Ūvai Mudelei, Martai Cimdiņai]. Skatīts 20.06.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pasniegti-ministru-prezidenta-atzinibas-raksti
 • Cēsnieks Edgars Jurkāns piedalās Pasaules čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā : [par Pasaules čempionātu klasiskajā spēka trīscīņā ASV, kurā Latvijas izlasi pārstāvēs trīs spēcīgākie Latvijas jaunieši, arī  CVĢ skolnieks Edgars Jurkāns (redzams foto)]. Skatīts 20.06.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/cesnieks-edgars-jurkans-piedalas-pasaules-cemp
 • Gabrāns, Jānis. Rekordi un bronza: [par CVĢ skolnieka Edgara Jurkāna (redzams Foto) panākumiem  - bronzas medaļu Pasaules čempionātā (ASV) klasiskajā spēka trīscīņā jauniešu U18 grupā]. Druva, Nr.97, 2016, 28.jūn., 6.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Jaunieši ceļa jūtīs: [par Cēsu Pilsētas vidusskolas un CVĢ absolventu Ūvas Mudeles un Mika Ozola (redzami foto) nākotnes plāniem]. Druva, Nr.94, 2016, 17.jūn., 1.lpp.
 • Vasaras saulgriežu deju koncerts: [par deju uzvedumu “Kad balti mākoņi līgo”, kuru tradicionāli veido tautas deju ansambļu vadītājs, CVĢ kolektīva “Kande” skolotājs Andis Kozaks]. Druva, Nr.94, 2016, 17.jūn., 7.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Punkti krājas: [par orientēšanās kluba “Meridiāns” 11.kārtas līderiem, kuru vidū arī CVĢ skolnieks Rihards Knēts]. Druva, Nr.94, 2016, 17.jūn., 10.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Cēsu florbolisti finālā: [par kvalifikācijas cīņām, lai iekļūtu Latvijas IV olimpiādē, spēlētāju vidū viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem CVĢ skolotājs Andris Rajeckis]. Druva, Nr.91, 2016, 14.jūn., 6.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Ķīnas meitene ar Latvijas atestātu: [intervija ar CVĢ 9.klases, audzinātāja Vineta Bērziņa, beidzēju  Semiju Liang]. Druva, Nr.90, 2016, 10.jūn., 6.lpp.. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/kinas-meitene-ar-latvijas-atestatu/
 • Kārkliņa, Juta. Uzvaras lauri īsfilmu festivālā: [par CVĢ komandas piedalīšanos īsfilmu festivāla “2ANNAS” projektā “Projektors” stāsta Dace Baltiņa, par komandas dalībnieku, CVĢ skolēnu Armanda Kaņepes, Eduarda Gradovska, Alvja Caunīša, Elijas Kristas Ņames, Mārtiņa Tilaka, Trīnes Žagares uzfilmēto īsfilmu “Tolkaķ” un nākotnes nodomiem stāsta Gustavs Vijups]. Skatīts 01.06.2016. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/uzvaras-lauri-isfilmu-festivala/

Maijs/2016

 • ZZ čempionātā CVĢ 8.b klase – labākie: [par Cēsu Valsts ģimnāzijas 8.b klase izcīnīto 1.vietu ZZ čempionātā 6.-8. klašu grupā, kuri balvā ieguva riteņus]. Skatīts 31.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/zz-cempionata-cvg-8-b-klase---labakie
 • Absolventu kausa izcīņa futbolā 2016: [par CVĢ organizētajām ikgadējām futbola sacensībām, kurās šogad piedalījās 13 kungu un 6 dāmu komandas; sieviešu komandas uzvarēja CVĢ skolnieces Santa Hofmane, Riljāna Luize Bormane, Annija Keita Sabule, Demija Tijāre, Kristīne Eglīte un Katrīna Marta Riņķe]. Skatīts 23.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/absolventu-kausa-izcina-futbola-2016
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni saņem starptautisku diplomu: [par starptautiskā vācu valodas (DSD) diploma saņemšanu Rīgā; tos saņēma CVĢ skolēni Ūva Mudele, Klinta Undīne Kursiša, Matīss Toms Brūvers un Paula Jansone, skolotāja Sniedze Stupaka (redzami foto)]. Skatīts 23.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-skoleni-sanem-starptau1
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu panākumi Atklātajā matemātikas olimpiādē: [par rezultātiem: 1. vieta Mišelai Vinogradovai (8.b) un Renātam Jurševskim (9.b); 2. vieta Kristiānam Kociņam (7.b), Katei Anetei Jansonei (7.b), Sandrai Siliņai (8.b), Dāvim Kažemakam (8.b), Liang Jiayi (9.a), Diānai Paulai Upmalei (9.b), Albertam Trucim (10.a1); 3. vieta Alexander Boytsov (7.b), Laurai Eglītei (8.b), Elizabetei Ulmanei (8.b), Elīzai Elizabetei Bicānei (9.b), Anitai Ilzei Gulbei (10.b); Atzinība Diānai Namniecei (7.b), Agrim Ratnikam (8.b), Kristinai Vinogradovai (8.b), Paulam Ērikam Skujiņam (9.b), Alisei Līcei (9.b), Mārtiņam Tilakam (10.b), Lāsmai Zaķei (10.a1); skolotājas Anita Slaidiņa, Agrita Bartušēvica un Laila Ruķe]. Skatīts 18.05.2016. Pieejams:  http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-skolenu-panakumi-atkl-
 • Īsziņas. Skriešana: [par Rīgas maratonu, kurā CVĢ skolnieks Kristaps Potašovs 10 km distancē VDJ grupā ieguva trešo vietu]. Druva, Nr.75, 2016, 17.maijs, 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Tradīcija, kas aug un attīstās: [par Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventu futbola turnīru, kurā dāmu konkurencē triumfēja CVĢ skolnieces Santa, Hofmane, Riljāna Bormane, Annija Sabule, Demija Tijāre, Katrīna Riņķe, Kristīne Eglīte; turnīru rīkoja CVĢ skolotāji Helēna Sermole (redzama foto), Ruta Priedīte un Aivars Krickis]. Druva, Nr.75, 2016, 17.maijs, 6.lpp.
 • Aizvadītas karatē nodarbības karatē meistara vadībā: [par Starptautiskās tradicionālā karatē klubu alianses un apvienības „Lielbritānijas Šotokans”, un karatē kluba „Saksona” vadītāja 7.dana karatē meistara Leigh Smith vadītajām treniņu nodarbībām, kurās eksāmenu lika arī CVĢ skolotājs Aivars Lamberts (redzams foto)] [tiešsaiste]. Skatīts 16.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/aizvaditas-karate-nodarbibas-karate-meistara-v
 • Gabrāns, Jānis. Rast atslēgu ģimenes sajūtai: [par Jurševsku ģimeni, par CVĢ skolnieku Renātu Jurševski (redzams foto) un viņa sasniegumiem mācību olimpiādēs]. Druva, Nr.74, 2016, 13.maijs, 1., 3.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Pārmaiņas Cēsu skolu ēdnīcās: [par uzņēmuma “Ēdiens₰KM.lv” darbu un ēdināšanas kvalitāti Cēsu skolās, par Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu Valsts ģimnāzijas saimes (foto redzami CVĢ skolnieki Mairis Teteris, Lauris Dedumets, Māris Millers) ēdināšanu izsakās arī Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.74, 2016, 13.maijs, 3.lpp.
 • Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē: [par Cēsu novada skolēnu panākumiem, kuru vidū arī CVĢ jauniešu sasniegumi: ekonomikā 3.vietā Sindija Kalnupe un Līna Krafte ar darbu “Merčendaizings Cēsu veikalos” (skolotāja Inga Ozola); ķīmijā 3.vietā Agnese Anna Pastare ar darbu “Dabiskās augu valsts krāsvielas un to īpašības” un Linda Blūma un Agnese Čakare par darbu “Parabēnu saturs zobu pastās” (skolotāja Sarmīte Dreijalte); latviešu valodniecībā 1.vietā Kristofers Konovalovs par darbu “Augšzemnieku dialektu Viļakas izloksnes manā dzimtā” (skolotāja Ieva Radzobe); socioloģijā 2.vietā Anete Luīze Drevinska un Marija Elizabete Rasmane par darbu “Apreibinošo vielu lietošanas attēlojuma salīdzinājums Holivudas jauniešu filmās 1980-1985. un 2010.-2015.gados un tā ietekme uz mūsdienu jauniešiem” (skolotāja Solveiga Upīte; vides zinātnē 1.vietā Dana Sproģe un Reičela Adele Bišere ar darbu “Invazīvā kanādas zeltslotiņa Solidago Canandensis Cēsu pilsētas apkārtnē” (skolotāja Inguna Gaile); zemes zinātnē un ekonomiskajā ģeogrāfijā 3.vietā Zane Gaiķe ar darbu “Purvaina apvidus reljefa ietekme uz autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri ilgizmantojamību” (skolotāja Inguna Gaile)]. Druva, Nr.73, 2016, 12.maijs, 4.lpp.
 • Valodu olimpiādēs. Krievu valodā: [par rezultātiem no Cēsu novada 9.klasēm, par CVĢ sniegumu A grupā 1.vietā Sandra Siliņa (skolotāja Erna Suharževska), 3.vietā Samanta Savkina, atzinība Emīlijai Katei Tomsonei (skolotāja Anita Alhimova); B grupā 1.vietā Diāna Kukore, 2.vietā Annija Krivjonoka un Alise Žagare (skolotāja Erna Suharževska), 3.vietā Aleksandrs Boicovs, atzinība Rolandam Kristeram Gabrānam (skolotāja Anita Alhimova)]. Druva, Nr.73, 2016, 12.maijs, 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Gudrākie satiekas Cēsīs: [par Latvijas skolu komandu sacensību finālu matemātikā un informātikā Cēsu Valsts ģimnāzijā, par CVĢ skolotāju ieguldīto darbu sacensību organizēšanā stāsta skolotāja Diāna Siliņa (piemin Aivara Lamberta vadītajās stundās izgatavotos suvenīrus)]. Druva, Nr.73, 2016, 12.maijs, 4.lpp.
 • Baltiņa, Dace (redzama foto). CVĢ skolēni apgūst filmu tapšanas mākslu: [par īsfilmu festivāla 2ANNAS projekta PROJEKTORS komandas Latvijas tūri un meistarklases vadīšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā, par balsojumā iegūto 1.vietu - CVĢ filmu "Tolkaķ" - autori Armands Kaņepe 12.a, Gustavs Vijups 12.b, Eduards Gradovskis 11.a, Alvis Caunītis 11.b, Elija Krista Ņame 10a1, Mārtiņš Tilaks 10.b, Trīne Žagare 9.b klases skolēni; par balvu - uzstāšanos „Rīga TV24" studijā] [tiešsaiste]. Skatīts 11.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleni-piedalas-
 • CVĢ panākumi Jauno ķīmiķu konkursā: [par CVĢ 11.b klases skolnieka Elvja Pumpura iegūto 2.vietu valstī Jauno ķīmiķu konkursā (skolotāja Sarmīte Dreijalte)] [tiešsaiste]. [Skatīts 11.05.2016. Pieejam: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-panakumi-jauno-kimiku-konkursa
 • Gabrāns, Jānis. Sezonai pielikts zelta punkts: [par Latvijas florbola čempionāta U-18 grupas komandas “CPSS/Lekrings” panākumiem, kuru kaldināšanā nozīme arī spēlētājiem, CVĢ skolniekiem Miķelim Roopam, Mikam Ozolam, Olafam Zvīnim, Edgaram Balodim (redzami foto)]. Druva, Nr.71. 2016, 10.maijs, 6.lpp.
 • Brinkmane, Ilze. Skolotāja uzdevums – neatpalikt un noturēties līmenī: [intervija ar Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu Valsts ģimnāzijas mājturības un tehnoloģiju skolotāju, Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” galvenās balvas ieguvēju Aivaru Lambertu]. Izglītība un Kultūra, Nr.9, 2016, 12.maijs, 8.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. No kā baidās skolu direktori: [par IZM galīgo paziņojumu par valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai izsakās arī CVĢ direktore Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.72, 2016, 11.maijs, 2.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Orientieristi krāj punktus: [par orientēšanās sacensībām “Rīgas kausi”, kurās ar labiem rezultātiem M16 grupā startēja CVĢ skolnieks Rihards Knēts – 6.vieta]. Druva, Nr.70, 2016, 6.maijs, 10.lpp.
 • Beļakovs, Aleksandrs. Skolu sacensības futbolā: [par Cēsu stadionā notikušajām vēsturiskā Cēsu rajona skolu futbola komandu sacensībām, kurās CVĢ komandas startēja ar labiem rezultātiem: A grupā 10.-12.klasēm 1.komandai 3.vieta, 2.komandai 4.vieta; meiteņu turnīrā 10.-12.klašu grupā uzvarēja CVĢ komanda – M.Čuličoka, A.Drevinska, R.Bišere, I.Pakalna, E.Radziņa, R.Laumane, I.Upena]. Druva, Nr.70, 2016, 6.maijs, 10.lpp.
 • Olimpiāde amerikāņu stilā : [par CVĢ skolēnu Renāta Jurševska (9.b), Mārtiņa Tilaka (10.b), Ievas Pakalnas (11.b), Mārtiņa Krakopa un Mika Ozola (12.b) (redzami foto) piedalīšanos matemātikas komandu olimpiādē amerikāņu stilā, kurā starp 15 Latvijas spēcīgāko matemātiķu komandām ieguva 5 vietu] [tiešsaiste]. Skatīts 06.05.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/olimpiade-amerikanu-stila1 Pieejams : http://nms.lu.lv/fotogalerija/  Pieejams: http://www.lu.lv/zinas/t/40206/
 • Īsziņas. Florbols: [par Latvijas jaunatnes čempionāta U-18 grupā finālā iekļuvušo “CPSS/Lekring” komandu, kuras spēlētājs CVĢ skolnieks Miķelis Roops fināla spēles laikā guva vienus vārtus]. Druva, nr.69, 2016, 5.maijs, 1.lpp.
 • Gabrāns, Jānis. Skrējienu sezona atklāta: [par tradicionālo skrējienu “Cēsu pavasaris”, kurā 1,6 km distanci ar labiem rezultātiem veica arī CVĢ skolnieki: Rihards Zanders – pirmais šķērsoja finiša līniju un ieguva godalgotu vietu V14 grupā, Kārlis Dieviņš ieguva godalgotu vietu V14 grupā, Kristiāns Potašovs stāsta par savām sportiskajām iecerēm]. Druva, Nr.68, 2016, 3.maijs, 6.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skrejienu-sezona-atklata/
 • Skrējiena "Cēsu pavasaris 2016" rezultāti: [par skrējiena dalībniekieku rezultātiem, no CVĢ skrējienā piedalījās Kārlis Dieviņš, Krišjānis Tiltiņš, Kristiāns Potašovs, Alberts Truckis, Patriks Pinka, Rihards Voldemārs Vaivods, Andis Lejasblusa, Mārtiņš Atis Pētersons] [tiešsaiste]. Skatīts 01.05.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/skrejiena--cesu-pavasaris-2016--rezultati

Aprīlis/2016

 • Zināmi nākamie “ZZ čempionāta” 18 finālisti : [par Vidzemes pusfinālu 6.-8.klasēm Valmierā, kurā starp 60 skolām 1.vietu ieguva CVĢ 8.b klases komanda] [tiešsaiste]. 29.04.2016. Pieejams : http://www.delfi.lv/sports/news/zz-cempionats/zinami-nakamie-zz-cempionata-18-finalisti.d?id=47379167
 • Aizvien skanīgāk (foto) : [fotogrāfijā redzams Priekuļu sieviešu kora “Laumas” dziedātājas, kuru vidū CVĢ skolotāja Agrita Bartušēvica un skolniece Aivita Balode]. Druva, Nr.67, 2016, 29.apr., 7.lpp.
 • Dzīves pulsā kopā ar TC „Valleta” : Latvijas reģionālās TV 4.raidījums 28.04.2016.; 29:46 min. : [par CVĢ skolotāju Helēnu Sermoli].Pieejams: http://www.retv.lv/raidijumi.html
 • Brinkmane, Ilze. Vienkopus Latvijas gudrās galvas : [par DACVĢ organizētajiem tradicionālajiem zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem un vidusskolēnu domrakstu konkursu, kurā piedalījās arī CVĢ skolniece Madara Siliņa, kura savā darbā rakstīja par ģimenes lomu audzināšanas procesā]. Izglītība un Kultūra, Nr.8, 2016, 28.apr., 18.lpp.
 • 'ZZ Čempionātā' noskaidroti pirmie 18 finālisti : [par skolēnu sporta un prāta spēļu sacensību “ZZ čempionāta” pirmajām pusfināla klasēm, kuru vidū CVĢ 11.b klase, kura ieguva 2.vietu (redzama foto), par ceļazīmju uz Jūrmalas finālu ieguvējām klasēm, kuru vidū arī CVĢ 11.a klase] [tiešsaiste]. Skatīts 28.04.2016. Pieejams: http://www.delfi.lv/sports/news/zz-cempionats/zz-cempionata-noskaidroti-pirmie-18-finalisti.d?id=47372913
 • Kaņepe, Mairita. Jaunie Vidzemes ģeogrāfi : [par CVĢ notikušo Vidzemes ģeogrāfijas olimpiādi 8.klašu skolēniem par tēmu “Vidusjūras valstis”, par uzvarētājiem, kuru vidū CVĢ skolēni Agris Ratniks, Gustavs Dravants un Toms Hirte (skolotāja Inguna Gaile) ieguva atzinības]. Druva, Nr.66, 2016, 28.apr.
 • Akmentiņš, Aivars. Rotaļīgi par sarežģīto : [par konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs 2016” laureātiem, kuru vidū galvenās balvas ieguvējs CVĢ skolotājs Aivars Lamberts – stāsta par radošiem risinājumiem rotaļīgajā fizikā]. Cēsu Vēstis, Nr.4, 2016, 28.apr., 4.lpp.
 • Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs : [par Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādi, angļu valodas un krievu valodas olimpiādēm 5., 6., 9.klasēm; par olimpiādes rezultātiem krievu valodā 9. klasei, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: A grupā 1.vietā Sandra Siliņa (skolotāja Erna Suharževska), 3.vietā Samanta Savkina (skolotāja Anita Alhimova), atzinība Emīlijai Katei Tomsonei (skolotāja Anita Alhimova); B grupā 1.vietā Diāna Kukore, 2.vietā Annija Krivjonoka un Alise Žagare (skolotāja Erna Suharževska), 3.vietā Alexander Boycov un atzinība Rolandam Kristeram Gabrānam, (skolotāja Anita Alhimova)] [tiešsaiste]. Skatīts 26.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/panakumi-macibu-prieksmetu-olimpiades
 • Špūle, Agnese. Latvijas 40.skolēnu zinātniskajā konferencē godalgotas vietas cēsniekiem : [par godalgotām vietām apbalvotajiem 21 Vidzemes reģiona skolēnu darbiem, kuru vidū arī CVĢ skolēnu darbi:
  • augstāko novērtējumu un I.pakāpes diplomu saņēma Kristofers Konovalovs par darbu „Augšzemnieku dialekta Viļakas izloksnes manā dzimtā” (darba vadītāja Ieva Radzobe) – no Vidzemes reģiona uzstājās konferences noslēguma plenārsēdē latviešu valodniecības sekcijā;
  • Dana Sproģe un Reičela Adele Bišere par kopīgi izstrādāto darbu „Invazīvā Kanādas zeltslotiņa Solidago Canandensis Cēsu pilsētas apkārtnē” (darba vadītāja Inguna Gaile)
  • ar II.pakāpes diplomu tika apbalvots Anete Luīze Drevinska un Marija Elizabete Rasmane par kopīgi izstrādāto darbu „Apreibinošo vielu lietošanas attēlojuma salīdzinājums Holivudas jauniešu filmās 1980.-1985. un 2010.-2015. gados un tā ietekme uz mūsdienu jauniešiem” (darba vadītāja Solveiga Upīte);
  • III.pakāpes diplomu saņēma Sindija Kalnupe un Līna Krafte par kopīgi izstrādāto darbu „Merčendaizings Cēsu veikalos”( darba vadītāja Inga Ozola), Linda Blūma un Agnese Čakare par kopīgi izstrādāto darbu „Parabēnu saturs zobu pastās” (darba vadītāja Sarmīte Dreijalte - konferences atklāšanas plenārsēdē tika pasniegta IZM pateicība par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu pētniecisko darbu vadīšanā, sagatavojot Latvijas skolēnu zinātniskajai konferencei), Agnese Anna Pastare par darbu „Dabiskās augu valsts krāsvielas un to īpašības” (darba vadītāja Sarmīte Dreijalte), Zane Gaiķe par darbu „Purvaina apvidus reljefa ietekme uz autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri ilgizmantojamību” ( darba vadītāja Inguna Gaile)] [tiešsaiste]. Skatīts 27.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/latvijas-40-skolenu-zinatniskaja-konference-ar
 • Sproģe, Monika. Skolēni interpretē Pētera Postaža gleznas : [par tradicionālajām mākslas dienām CVĢ stāsta skolotāji Ēro un Emma Rass, par mākslinieka Pētera Postaža gleznas izvēli stāsta Melisa Kaškure (redzama foto), par Pētera Postaža dāvinātajām gleznām stāsta pats mākslinieks]. Druva, Nr. 63, 2016, 22.apr., 7.lpp.
 • Feldmane, Sarmīte. Bez uztraukuma : [fotogrāfijā redzams Liepas pagasta deju kolektīva “Sadancis” dejotāji, kuru vidū arī CVĢ skolotāja Selga Goldmane]. Druva, Nr. 63, 2016, 22.apr., 7.lpp.
 • Putna, Anita. Krievu un vācu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas pasākums Cēsīs : [par Gulbenes novada 15 krievu un vācu valodas skolotāju izbraukuma semināru CVĢ, kura laikā ar skolu un Cēsīm iepazīstināja Maruta Vēvere, Erna Suharževska, Gunta Bērziņa, Ivars Zemītis un atklātās stundas rādīja Jutta Medne, Anita Alhimova un Sniedze Stupaka] [tiešsaiste]. Skatīts 21.apr. Pieejams: http://www.gulbene.lv/lv/zr/izglzin/94-viz/1652-kr1604
 • Gabrāns, Jānis. Orientieristi sāk krāt punktus : [par orientēšanās sacensībām Latvijā, kurās ar labiem rezultātiem savā grupā startē arī CVĢ skolēni Rihards Knēts un Sabīne Dzalba]. Druva, Nr.60, 2016, 19.apr., 6.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/orientieristi-sak-krat-punktus/
 • Feldmane, Sarmīte. Raiti 70 gadus : [par TDA “Raitais solis” stāsta arī CVĢ skolotājs Andis Kozaks (redzams foto)]. Druva. Novadnieks, Nr.59, 2016, 15.apr., 11.lpp.
 • Koncerta “Imkas sapņu grāmata III” pirmās atlases rezultāti : [par Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notikušo Cēsu un tuvākās apkārtnes dziedošo bērnu atlases 1.kārtu koncertam “Imkas sapņu grāmata III”, kuras izvērtēšanas radošājā darba grupā bija arī CVĢ skolotāja Ilga Šķendere] [tiešsaiste]. Skatīts 14.04.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/koncerta----imkas-sapnu-gramata-iii----pirmas-a
 • Kaņepe, Mairita. Novērtē idejas : [par Cēsu novada domes iedibināto konkursu skolotājiem – oriģinālu un ikdienas darbā pārbaudītu ideju autoriem, kuru vidū vislielāko atzinību ieguva un par to pastāstīja CPV un CVĢ mājturības skolotājs Aivars Lamberts - pedagoģiska jauninājuma “Rotaļīgā fizika” autors]. Druva, Nr.58, 2016, 14.apr., 4.lpp
 • Kaņepe, Mairita. Atšķirīgie putni : [par putnu būrīšu gatavošanu skolās izsakās arī CVĢ skolotājs Aivars Lamberts]. Druva, Nr.58, 2016, 14.apr., 1.lpp.
 • Afiša. Veltījums komponistam : [par Ulda Stabulnieka piemiņas koncertu Cēsu koncertzālē, kurā piedalīsies arī CVĢ skolotāja Ilga Šķendere, diriģējot 1.pamatskolas meiteņu kori “Con Anima”]. Druva, Nr.58, 2016, 14.apr., 7.lpp.
 • CVĢ skolēnam atzinība fizikas olimpiādē : [informācija par Cēsu Valsts ģimnāzijas 9.b klases skolnieku Renātu Jurševski, kurš fizikas valsts olimpiādē ieguva atzinību (skolotājs Reinis Lazdiņš)] [tiešsaiste]. Skatīts 13.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolenam-atziniba-fizikas-olimpiade
 • Skolēni valsts olimpiādēs iegūst godalgotās vietas : [informācija par skolēniem – valsts olimpiāžu uzvarētājiem, kuru vidū arī CVĢ skolēni: Renātam Jurševskim 3.vieta ķīmijā (skolotāja Sarmīte Dreijalte), Diānai Paulai Upmalei 1.vieta latviešu valodā un literatūrā 8. un 9.klasei (skolotāja Vineta Bērziņa), Melisai Kaškurai Zelta diploms un Laurai Grušinai Sudraba diploms atklātā mūzikas olimpiādē (skolotāja Ilga Šķendere)] [tiešsaiste]. Skatīts 13.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-valsts-olimpiades-iegust-godalgotas-v
 • CVĢ skolniecei zelta medaļa valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē : [informācija par CVĢ 9.b klases skolnieci Diānu Paulu Upmali, kura valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē izcīnīja zelta medaļu (skolotāja Vineta Bērziņa)] [tiešsaiste]. Skatīts 12.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolniecei-zelta-medala-valsts-latviesu-val Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-valsts-olimpiades-iegust-godalgotas-v
 • Pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” rezultāti : [par rezultātiem ikgadējā konkursā, kurā galveno balvu ieguva CPV un CVĢ skolotājs Aivars Lamberts ar inovāciju “Rotaļīgā fizika”] [tiešsaiste]. Skatīts 11.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pedagogu-konkursa-----inovativs-labas-prakses-pi
 • Īsziņas. Ātrā rēķināšana : [par sacensības "Rēķini galvā" Latvijas finālu, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: Sandra Siliņa, Madara Siliņa, Annija Anna Zariņa, Renāts Tutiņš, Diāna Siliņa; Latviju starptautiskajā finālā Slovēnijā pārstāvēs Sandra Siliņa, Madara Siliņa un Renāts Tutiņš (skolotāja Diāna Siliņa)]. Druva, Nr.54, 2016, 7.apr., 1.lpp.
 • Īsziņas. Valsts olimpiādē : [par valsts olimpiādi vēsturē 9.klasēm, kurā atzinību ieguva CVĢ skolniece Trīne Žagare (skolotāja Inese Sīmane)]. Druva, Nr.53, 2016, 6.apr., 1.lpp.
 • Grizāne, Liene Lote. Mācoties pavadīts gads Itālijā : [par mācībām Itālijā stāsta CVĢ skolniece Reičela Bišere, kura izmantoja “AFS Latvija” piedāvātās skolēnu apmaiņas programmas]. Druva, Nr. 2016, 5.apr., Pieejams : http://edruva.lv/jauniesiem/macoties-pavadits-gads-italija/
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni pārstāvēs Latviju starptautiskajās sacensībās galvas rēķinos : [par sacensības "Rēķini galvā" Latvijas finālu, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: starp 7. – 12.klases meitenēm 2.vietā Sandra Siliņa, 4.vietā Madara Siliņa, 9. vietā Annija Anna Zariņa; starp 7. un 12.klases zēniem 4.vietā Renāts Tutiņš; starp veterānēm sievietēm 8.vietā Diāna Siliņa; Latviju starptautiskajā finālā Slovēnijā pārstāvēs Sandra Siliņa, Madara Siliņa un Renāts Tutiņš (skolotāja Diāna Siliņa)] [tiešsaiste]. Skatīts 01.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-skoleni-parstaves-la
 • Ministru prezidenta Atzinību pasniegšana pasaules olimpiāžu uzvarētājiem : [par Ministru prezidenta Māra Kučinska pasniegtajām Atznībām Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventiem Martai Rudzītei un Edgaram Klētniekam - pasaules olimpiāžu uzvarētājiem un viņu skolotājām Initai Kriškānei un Sarmītei Dreijaltei] [tiešsaiste]. Skatīts 01.04.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/ministru-prezidenta-atzinibu-pasniegsana-pasaule
 • Foto: Kučinskis apbalvo starptautisko mācību olimpiāžu uzvarētājus : [par Ministru prezidenta Māra Kučinska Ministru kabineta Diplomu pasniegšanu skolēniem par sasniegumiem starptautiskajās mācību olimpiādēs 2015.gadā un skolotājiem par darbu ar talantīgajiem skolēniem; Diplomus saņēma arī CVĢ skolotājas Sarmīte Dreijalte un Inita Kriškāne] [tiešsaiste]. Skatīts 01.04.2016. Pieejams : http://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-kucinskis-apbalvo-starptautisko-macibu-olimpiazu-uzvaretajus.d?id=47258169
 • Īsziņas. Valsts olimpiādē : [par panākumiem valsts olimpiādē matemātikā, kurā CVĢ skolnieks Renāts Jurševskis ieguva sudraba godalgu starp 9.klašu skolēniem (skolotāja Anita Slaidiņa)]. Druva, Nr.51, 2016, 1.apr., 1.lpp.
 • Īsziņas. Valsts olimpiādē : [par panākumiem valsts olimpiādē latviešu valodā un literatūrā 11. un 12.klasēm, kurā CVĢ skolniece Melisa Kaškura ieguva sudraba godalgu (skolotāja Ina Gaiķe)]. Druva, Nr.51, 2016, 1.apr., 1.lpp.

Marts/2016

 • Īsziņas. Kino : [par 21. Rīgas Starptautiskā filmu festivāla “2ANNAS PROJEKTORS” komandas plānoto viesošanos CVĢ, lai demonstrētu un sniegtu ieskatu īsfilmu veidošanā]. Druva, Nr.50, 2016, 31.marts, 1.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Balvas par jaunradi : [par interešu izglītības, arī CVĢ, skolotājas Mirdzas Lībietes darbu ar jaunajiem literātiem, kuri ar labiem panākumiem piedalās Latvijas mēroga konkursos, arī CVĢ skolniece Kate Medne “Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda” rīkotajā literārajā jaunrades konkursā]. Druva, Nr.48, 2016, 29.marts, 4.lpp.
 • Ģeogrāfijas olimpiādes 8.klasei rezultāti : [par Cēsu novada ģeogrāfijas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: 1.vietā Agris Ratniks, 2.vietā Gustavs Dravants, 3.vietā Toms Hirte – (uzaicināti uz Vidzemes reģiona olimpiādi), azinība Patrīcijai Loginai un Emīlijai Ezeriņai (skolotāja Inguna Gaile)] [tiešsaiste]. Skatīts 16.03.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/geografijas-olimpiades-8-klasei-rezultati
 • Skolēnu zinātniski pētnieciskais veikums : [par Cēsu novada kārtu, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: ekonomikā 1.vietā Sindija Kalniņa un Līna Krafte, 2.vietā Egita Zariņa un Daniels Pipurs, 3.vietā Krišs Jānis Amantovs (skolotāja Inga Ozola); latviešu valodā 2.vietā Kristofers Konovalovs (skolotāja Ieva Radzobe); latviešu literatūras zinātnē un vēsturē 2.vietā Ieva Lauka (skolotāja Ina Gaiķe); cittautu valodniecībā un ārzemju literatūras zinātnē un vēsturē 1.vietā Kristaps Martinsons un Kristaps Miķilps (skolotāja Selga Goldmane); pedagoģijā 1.vietā Aivita Sīmane (skolotāja Inese Lazdiņa), Aivita Balode, Anete Suharževska un Kintija Māra Garanča (skolotāja Agrita Bartušēvica), 2.vietā Artis Skujiņš (skolotāja Agrita Bartušēvica), 3.vietā Artis Valters un Edgars Jurkāns (skolotāji Inese Lazdiņa, Reinis Lazdiņš); psiholoģijā 1.vietā Sabīne Zariņa, 2.vietā Marika Žarkova un Ruslana Granovska (skolotāja Ilze Kricka); socioloģijā 1.vietā Anete Luīze Drevinska un Marija Elizabete Rasmane, 3.vietā Ēriks Kūlītis un Rainers Cirmanis (skolotāja Solveiga Upīte); matemātikā 1.vietā Laura Priedīte, 2.vietā Amanda Skovgārda Rasmussena un Laura Kalniņa, 3.vietā Monta Bisniece (skolotāja Laila Ruķe); informātikā 1.vietā Emīls Ezeriņš un Kārlis Kaminskis, 2.vietā Pēteris Roberts Čeksters, 3.vietā Egils Eglītis (skolotājs Ilmārs Siliņš); bioloģijā 2.vietā Miks Grīnfelds (skolotāja Inita Kriškāne); fizikā 2.vietā Sintija Broka un Krista Oļehnoviča (skolotājs Reinis Lazdiņš); ķīmijā 1.vietā Linda Blūma un Agnese Čakare, 2.vietā Agnese Anna Pastare (skolotāja Sarmīte Dreijalte); zemes zinātnē un ekonomiskajā ģeogrāfijā 1.vietā Zane Gaiķe, 3.vietā Elvis Pumpurs (skolotāja Inguna Gaile); vides zinātnē 1.vietā Dana Sproģe un Reičela Adele Bišere, 2.vietā Santa Bartušēvica, 3.vietā Madara Siliņa (skolotāja Inguna Gaile); kulturoloģijā 1.vietā Agnese Sarkane (skolotāja Lūcija Suhanova), Melisa Kaškura (skolotāja Ilga Šķendere), 2.vietā Lote Evija Lukjanska (skolotājs Ēro Rass); mākslas zinātnē 2.vietā Beatrise Berkolte un Evija Tavare (skolotāja Lūcija Silva Suhanova)]. Druva, Nr.43, 2016, 17.marts, 4.lpp.
 • Matemātikas valsts olimpiādē piedalās 9 Cēsu skolēni : [par valsts matemātikas olimpiādi, kurā no CVĢ piedalījās Renāts Jurševskis, Anita Ilze Gulbe, Alberts Trucis, Ieva Pakalna, Santa Bartušēvica, Artis Skujiņs, Evita Vanaga] [tiešsaiste]. Skatīts 10.03.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/matematikas-valsts-olimpiade-piedalas-9-cesu-
 • Latvijai sudraba un bronzas medaļas Eiropas pauerliftinga čempionātā : [par Eiropas čempionātu klasiskajā spēka trīscīņā Igaunijas pilsētā Tartu, kur Latvijas pauerlifteru komandā startēja arī CVĢ skolnieks Edgars Jurkāns U18 svara kategorijā līdz 66 kilogramiem un ieguva Eiropas sudrabu] [tiešsaiste]. Skatīts 09.03.2016. Pieejams: http://valmieraszinas.lv/latvijai-sudraba-un-bronzas-medalas-eiropas-pauerliftinga-cempionata/
 • Deju kolektīva “Raitais solis” 70 gadu jubilejas koncerts : [par deju kolektīva “Raitais solis” 70 gadu jubilejas koncertu “Visam cauri iet” Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, kurā piedalīsies arī CVĢ deju kolektīvs “Kande” (redzama foto), pasākuma režisore CVĢ skolotāja Gunita Bārda] [tiešsaiste]. Skatīts 01.03.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/deju-kolektiva----raitais-solis----70-gadu-jubile
 • Gabrāns, Jānis. Cēsnieces – čempiones : [par Liepājā notikušajām Latvijas skolēnu 69.spartakiādes finālsacensībām basketbolā A grupas jaunietēm, kurā čempiones kļuva CVĢ komandas meitenes Māra Mote, Krista Emīlija Grava, Ieva Lauka, Agate Krieviņa, Riljāna Bormane, Samanta Gulbe, Kristīne Medne (skolotāji Ruta Priedīte un Aivars Krickis)]. Druva, Nr.37, 2016, 8.marts, 6.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-komanda-latvijas-skolenu-69-spartakiades-fi Pieejams: http://edruva.lv/cesnieces-cempiones-2/ Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/41-latvijas-skolenu-finalsacensibas-basketbola
 • Gabrāns, Jānis. Edgaram Jurkānam – sudrabs : [par mazā sudraba vilkmē un lielās sudraba medaļas ieguvēju Eiropas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā CVĢ skolnieku Edgaru Jurkānu]. Druva, Nr.37, 2016, 8.marts, 6.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/edgaram-jurkanam-sudrabs-eiropas-pauerliftinga-c
 • Grizāne, Liene Lote. Augs, kas pie mums neiederas : [par CVĢ skolnieces Reičelas Bišeres veikto pētījumu par invazīvo Kanādas zeltslotiņu Latvijā]. Druva, Nr.37, 2016, 8.marts, 4.lpp.
 • Tehniskās grafikas olimpiādes rezultāti (inf. sag. Cēsu novada mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītājs CVĢ skolotājs Aivars Lamberts : [par tehniskās grafikas olimpiādi 6.-8.klases skolēniem, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: 7.klasē 1.vietā Kārlis Dieviņš; 8.klasē atzinība Eduardam Auzānam (skolotājs Aivars Lamberts)] [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/tehniskas-grafikas-olimpiades-rezultati
 • Kaņepe, Mairita. Skatuves runas pratēji : [par vēsturiskā Cēsu rajona skatuves runas konkursa otro kārtu un uz Vidzemi izvirzītajiem jauniešiem, kuru vidū arī CVĢ skolēni Emīlija Kate Tomsone, Kitija Šūlmeistere un Jānis Vilciņš (redzams foto)]. Druva, Nr.36, 2016, 4.marts, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/149896/
 • Ločmele, Kitija. Sacentās ar skanīgām balsīm : [par vokālo mūzikas konkursu “Balsis 2016”, kurā piedalījās arī CVĢ 10.-12.klašu vokālais ansamblis]. Druva, Nr.36, 2016, 4.marts, 3.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/sacentas-ar-skanigam-balsim/
 • Kaņepe, Mairita. Dabaszinību dienas viesi : [par CVĢ skolotājas Agritas Bartušēvicas un mācību pārzines Ilgas Škesteres organizēto valsts ģimnāziju dabaszinātņu dienu, kurā piedalījās komandas no desmit skolām]. Druva, Nr.35, 2016, 3.marts, 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/dabaszinibu-dienas-viesi/ Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/38-dabaszinibu-diena-valsts-gimnazijam
 • Cēsu novada skolēni dosies uz valsts mācību priekšmetu olimpiādēm : [par uz valsts olimpiādēm valsts rīcības komisijas uzaicinātajiem skolēnus, kuru vidū arī CVĢ audzēkņi: matemātikā Renāts Jurševskis (skolotāja Anita Slaidiņa), Anita Ilze Gulbe, Alberts Trucis, Evita Vanaga, (skolotāja Laila Ruķe), Ieva Pakalna, Santa Bartušēvica, Artis Skujiņš (skolotāja Agrita Bartušēvica); ķīmijā Renāts Jurševskis un Elīza Elizabete Bicāne (skolotāja Sarmīte Dreijalte); latviešu valodā un literatūrā 8. un 9.klasei Diāna Paula Upmale (skolotāja Vineta Bērziņa); latviešu valodā un literatūrā 11. -12.klasē Melisa Kaškura un Evita Vanaga (skolotāja Ina Gaiķe); Krievu valodā (svešvaloda) Sintija Trofimova (skolotāja Jutta Medne); ekonomikā Artis Skujiņš (skolotāja Inga Ozola); vēsturē 9.kl. Elīza Marta Stangaine un Trīne Žagare (skolotāja Inese Sīmane)] [tiešsaiste]. Skatīts 03.03.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/uz-valsts-macibu-prieksmetu-olimpiadem-dosies
 • Ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētāji : [par Cēsu novada ģeogrāfijas olimpiādi 9. – 12.klases skolēniem pārraudzītā tiešsaistes režīmā, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni (redzami foto): 9.klasēs 1.vietā Kristiāns Potašovs; 10.klasē 1.vietā Alberts Trucis, 2.vietā Toms Vaļķins, 3.vietā Lāsma Zaķe un Stella Bērziņa, atzinība Alisei Feldmanei, Ilonai Upenai un Anitai Ilzei Gulbei; 11.klasē 1.vietā Elvis Pumpurs, 2.vietā Melisa Kaškura, 3.vietā Ēriks Kūlītis, atzinība Reičelai Adelei Bišerei un Madarai Siliņai; 12.klasē 2.vietā Miks Ozols, 3.vietā Rihards Eglītis, atzinība Paulam Kozlovskim un Mārtiņam Krakopam (skolotāja Inguna Gaile)] [tiešsaiste]. Slkatīts 03.03.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/geografijas-olimpiades-uzvaretaji
 • Zināmi skatuves runas konkursa 1.kārtas rezultāti : [par CBJC notikušo vēsturiskā Cēsu rajona skolu skatuves runas konkursu, kurā laureāta titulu ieguva arī CVĢ skolēni: 7.-9.klašu grupā Emīlija Kate Tomsone, Kitija Šūlmeistere (redzamas foto), 10.-12.klašu grupā Jānis Vilciņš] [tiešsaiste]. Skatīts 01.03.2016. Pieejams: file:///C:/Users/SB/Desktop/Cesis.lv%20-%20S%C4%81kums%20%C2%BB%20Aktualit%C4%81tes%20%C2%BB%20Kult%C5%ABra%20%C2%BB%20Zin%C4%81mi%20skatuves%20runas%20konkursa%201.k%C4%81rtas%20rezult%C4%81ti.htm
 • Kaņepe, Mairita. Svinēja ķīniešu Jauno gadu : [par Priekuļu novada Skangaļu muižā organizēto Ugunīgā Pērtiķa gada sākumu, kurā par viesi tika uzaicināta CVĢ skolniece Semija Liang (redzama foto)]. Druva, Nr.33, 2016, 1.marts, 4.lpp.

Februāris/2016

 • Valsts ģimnāziju Dabaszinību diena Cēsu Valsts ģimnāzijā : [par ikgadēju tradicionālu dabaszinību pasākumu CVĢ] [tiešsaiste] Skatīts 29.02.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/valsts-gimnaziju-dabaszinibu-diena-cesu-valsts1
 • Panākumi valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē : [par olimpiādes rezultātiem, par CVĢ skolēniem 8.-10.klašu grupā – 3.vieta un bronzas medaļa Renātam Jurševskim, atzinība Sandrai Siliņai (skolotāja Diāna Siliņa)] [tiešsaiste]. Skatīts 29.02.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/panakumi--valsts-informatikas--programmesanas-1 Pieejams: http://cvg.edu.lv/index.php/notikumi/36-veiksmigs-starts-informatikas-programmesanas-olimpiade
 • Iegūst godalgotās vietas vācu valodas olimpiādē : [par Cēsu novada vācu valodas olimpiādi, kurā piedalījās tikai CVĢ skolēni (redzami foto) un ieguva rezultātus: 1.vietā Toms Hirte, 2.vietā Emīlija Ezeriņa, 3.vietā Karlīna Egle un Annemarija Volfa, atzinība Ancei Lapiņai un Beatrisei Alisei Ivanovai (skolotāja Sniedze Stupaka)] [tiešsaiste]. Skatīts 26.02.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/iegust-godalgotas-vietas-vacu-valodas-olimpiad
 • Gabrāns, Jānis. Būt futbolā par visiem 100 : [par CVĢ sporta skolotāju un futbola kluba „Priekuļi” un Cēsu Sporta skolas futbola treneri Aivaru Kricki]. Druva, Nr.32, 2016, 26.febr., 10.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/but-futbola-par-visiem-100/
 • Kaņepe, Mairita. Prieka asaras dziedātājiem : [par Vidzemes novada latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību „Lakstīgala 2016”, kurā pirmo pakāpi ieguva arī CVĢ 9.klases komanda Emīlija Tomsone, Pauls Skujiņš, Kitija Šūlmeistere, Trīne Žagare (redzami foto), sagatavoja skolotāja Ilga Šķendere]. Druva, Nr.31, 2016, 25.febr., 4.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/prieka-asaras-dziedatajiem/
 • Kaņepe, Mairita. Muzicē un saceri : [par Mūzikas skolotāju apvienības rīkoto vēsturiskā Cēsu rajona novada skolu mūzikas olimpiādi „Muzicē un saceri” un Vidzemes skolu mūzikas olimpiāde, kuras notika CVĢ skolotājas Ilgas Šķenderes vadībā; par uzvarētājiem, kuru vidū CVĢ skolnieces Melisa Kaškure -1.vieta un 3.vieta un tiesības piedalīties V Latvijas Mūzikas olimpiādes finālā, Elīza Marta Stangaine – 2.vieta, Laura Grušina – 3.vieta (skolotāja Ilga Šķendere)]. Druva, Nr.31, 2016, 25.febr., 4.lpp. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/vidzemes--regiona-skoleni-sacensas-muzikas-oli
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas finanšu eksperti – labākie valstī : [par Swedbank Privātpersonu finanšu institūta organizēto skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkursu „Jaunais finanšu eksperts 2016”, kurā CVĢ 10.b klase (skolotājas Inese Sīmane un Inga Ozola) no 58 komandām ieguva 1.vietu valstī un balvu 500 €] [tiešsaiste]. Skatīts 25.02.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-valsts-gimnazijas-finansu-eksperti-----la
 • Kaņepe, Mairita. Jaunie programmēšanas vidē : [par valsts informātikas olimpiādi, par CVĢ skolēnu Renāta Jurševska un Sandras Siliņas (redzama foto) veiksmēm, par skolotāju Diānu Siliņu, par CVĢ, no kuras uz valsts olimpiādi uzaicināti 9 dalībnieki – visvairāk tūlīt aiz Rīgas 1.ģimnāzijas]. Druva, Nr.29, 2016, 23.febr., 1.lpp. Pieejams: http://edruva.lv/skolas/jaunie-programmesanas-vide/
 • Kaņepe, Mairita. Jaunie nopelna stipendiju : [par Draudzīgā aicinājuma fonda „Skolēnu stipendijas” trešo piešķīrumu, kurā stipendiātu vidū bija arī astoņi CVĢ skolēni; viņu vidū Miks Ozols, Renāts Tutiņš, Madara Siliņa (redzami foto)]. Druva, Nr.28, 2016, 19.febr., 1., 3.lpp. Cēsu Vēstis, Nr.2, 2016, 26.febr., 4.lpp.
 • Īsziņas. Dziedās : [par tautasdziesmu dziedāšanas sacensībām „Lakstīgala 2016” 2.kārtu, kurā piedalīsies arī CVĢ 9.klases komanda (skolotāja Ilga Šķendere)]. Druva, Nr.27, 2016, 18.febr., 1.lpp.
 • Olimpiāde fizikā : [par Cēsu novada fizikas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: no 9.klasēm 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Elīza Elizabete Bicāne un Anastasija Skribe, 3.vietā: Kārlis Ogliņš un Diāna Paula Upmale, Atzinība Jiayi Liang un Elīzai Martai Stangainei; no 10.klasēm 1.vietā Stella Bērziņa, 2.vietā Heinrihs Eglīte, atzinība Anitai Ilzei Gulbei; no 11.klasēm 1.vietā Emīls Ezeriņš, 3.vietā Madara Siliņa, atzinība Elzai Gāršai; no 12.klasēm 1.vietā Miks Ozols, atzinība Renātam Tutiņam (skolotājs Reinis Lazdiņš)]. Druva, nr.27, 2016, 18.febr., 4.lpp. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-fizikas-olimpiade
 • Lībiete, Mirdza. Dzeja rod atbalsi klausītājos : [par Cēsu kultūras biedrības „Harmonija” organizēto tikšanos ar dzejnieci Rasmu Urtāni]. Druva, nr.25, 2016, 16.febr., 2.lpp.
 • Ķīmijas olimpiādes uzvarētāji : [par Cēsu novada ķīmijas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni (redzami attēlos), : 9. klase -1.vietā Renāts Jurševskis 2.vietā Elīza Elizabete Bicāne, 3.vietā Diāna Paula Upmale, atzinība Paulam Ērikam Skujiņam un Elīzai Martai Stangainei; 10. klase - 1.vietā Rēzija Veronika Laumane, 2.vietā Alberts Trucis un Anita Ilze Gulbe, 3.vietā Heinrihs Eglīte, atzinība Pēterim Ronim; 11. klase - 1.vietā Elza Gārša, 2.vietā Artis Skujiņš, 3.vietā Elvis Pumpurs, atzinība Beatrisei Maijai Krieviņai; 12. klase - 1.vietā Miks Ozols, 3.vietā Diāna Mateusa (skolotāja Sarmīte Dreijalte)] [tiešsaiste]. Skatīts 19.02.2016. Pieejams: http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/kimijas-olimpiades-uzvaretaji Druva, Nr.35, 2016, 3.marts, 4.lpp.
 • Tautasdziesmu dziedāšanas sacensību 1.kārta noslēgusies : [par Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notikušajām Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībām “Lakstīgala 2016”, kurās uz 2.kārtu izvirzīta arī CVĢ komanda (redzama foto) – skolotāja Ilga Šķendere]. Skatīts 15.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/tautasdziesmu-dziedasanas-sacensibu-1-karta-no
 • Cēsu komandai 3.vieta Latvijas senioru - veterānu sacensībās distanču slēpošanā : [par Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas biatlona bāzē notikušajām 53.LSVS finālsacensībām distanču slēpošanā, kurās Zelta medaļu izcīnija CVĢ skolotāja Helēna Sermole (redzama foto)]. Skatīts 15.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/cesu-komandai-3-vieta-latvijas-senioru---veteran
 • Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasei : [par Cēsu novada matemātikas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni (redzami foto): no 7.klasēm 1.vietā Kristiāns Kociņš, 2.vietā Diāna Namniece, 3.vietā Viktorija Aleksējeva, atzinību ieguva Bruno Kuļezņovs, Evelīna Meļņika, Elīna Skrodere un Kate Anete Jansone (skolotāja Agrita Bartušēvica); no 8.klasēm 1.vietā Agris Ratniks un Sandra Siliņa, 2.vietā Kristīna Vinogradova un Mišela Vinogradova, 3.vietā Arta Soboļeva, Anta Ziediņa un Laura Eglīte, atzinību ieguva Vaira Buža; Elizabete Ulmane un Annija Krivojonoka (skolotāja Anita Slaidiņa)]. Druva, Nr.31, 2016, 25.febr., 4.lpp. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/iegust-godalgotas-vietas-matematikas-olimpiad-
 • Kaņepe, Mairita. Jaunieši uzdod jautājumus : [par Ēnu dienu izsakās CVĢ skolniece Samanta Gulbe (redzama foto) un metodiķe Dace Baltiņa]. Druva, Nr.23, 2016, 11.febr., 1.lpp.
 • Olimpiāžu rezultāti : [par Cēsu novada krievu valodas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: 10.klases A grupā 2.vietā Andris Lejasblusa, 3.vietā Valērija Mickeviča (skolotāja Jutta Medne); 10.klases B grupā Anastasija Skribe (skolotāja Anita Alhimova), 3.vietā Aļiks Labetovs; 11.klases A grupā 2.vietā Andris Degsnis; 11. klases B grupā 1.vietā Ruslana Granovska ( skolotāja Jutta Medne) 2.vietā Dana Sproģe (skolotāja Anita Alhimova), atzinība Marikai Žarkovai; 12.klasēm A grupā 1.vietā Sintija Trofimova (skolotāja Jutta Medne), 3.vietā Elīna Zariņa (skolotāja Anita Alhimova)]. Druva, Nr.23, 2016, 11.febr., 4.lpp.
 • Iegūst godalgotās vietas mūzikas olimpiādē : [par CVĢ notikušo vēsturiskā Cēsu rajona mūzikas olimpiādi “Muzicē un saceri”, kurā labus rezultātus uzrādīja CVĢ skolēni: vecākajā grupā (16 - 19 gadi) 1.vietā Melisa Kaškura, 2.vietā Elīza Marta Stangaine, 3.vietā Laura Grušina (skolotāja Ilga Šķendere). Uz Vidzemes reģiona mūzikas olimpiādi izvirzīti Melisa Kaškura, Elīza Marta Stangaine un Laura Grušina]. Skatīts 09.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/iegust-godalgotas-vietas-muzikas-olimpiade
 • Cēsu novada matemātikas olimpiādē piedalās 113 skolēni : [par CVĢ notikušo novada matemātikas olimpiādi (redzama foto), kurā labus rezultātus ieguva CVĢ skolēni: no 9.klases 1.vietā Renāts Jurševskis, 2.vietā Diāna Paula Upmale un Pauls Skujiņš, 3.vietā Elīza Elizabete Bicāne, Trīne Žagare, Liang Jiayi, Alise Līce, atzinība Elīzai Martai Stangainei, Kristai Kronbergai (skolotāja Anita Slaidiņa); no 10.klasēm 1.vietā Anita Ilze Gulbe un Alberts Trucis, 3.vietā Estere Muceniece, Lāsma Zaķe, Markuss Lancmanis, atzinība Anetei Gelsbergai un Rēzijai Veronikai Laumanei (skolotāja Laila Ruķe); no 11.klasēm 1.vietā Ieva Pakalna, 2.vietā Santa Bartušēvica un Artis Skujiņš, 3.vietā Reičela Adele Bišere, Alvis Caunītis, Elza Gārša; atzinība Egilam Eglītim un Emīlam Ezeriņam (skolotāja Agrita Bartušēvica), Monta Bisniece, (skolotāja Laila Ruķe); no 12.klasēm 1.vietā Evita Vanaga (skolotāja Laila Ruķe), 2.vietā Marta Cimdiņa, 3.vietā Diāna Lelde Mateusa, Miks Ozols, Rihards Eglītis (skolotāja Agrita Bartušēvica). Uz valsts matemātikas olimpiādi tika izvirzīti Renāts Jurševskis, Anita Ilze Gulbe, Alberts Trucis, Ieva Pakalna un papildus izvirzītajiem skolēniem atsevišķu komandu matemātikas valsts olimpiādei (3 skolēnus) piesaka Cēsu Valsts ģimnāzija]. Skatīts 09.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-novada-matematikas-olimpiade-piedalas-11
 • Iegūst godalgotās vietas ekonomikas olimpiādē : [par Cēsu novada ekonomikas olimpiādi 10.-12.klasēm, kurā labus rezultātus uzrādīja CVĢ skolēni: 1.vietā Artis Skujiņš, 2.vietā Anita Ilze Gulbe , Renāts Tutiņš, Mārtiņš Gailis, Heinrihs Eglīte, 3.vietā Aivis Ločs, atzinība Ievai Laukai un Sandim Grīnbergam (skolotāja Inga Ozola)]. Skatīts 09.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/iegust-godalgotas-vietas-ekonomikas-olimpiade Druva, Nr.35, 2016, 3.marts, 4.lpp.
 • Cēsīs norisinājusies angļu valodas olimpiāde : [par Cēsu vidusskolu audzēkņiem organizēto olimpiādi, kurā labus rezultātus uzrādīja arī CVĢ audzēkņi: 1.vietā Elza Gārša (skolotāja Melānija Artimoviča), 2.vietā Renārs Zaharko (skolotāja Selga Goldmane), 3.vietā Reinis Dāvidsons (skolotāja Melānija Artimoviča), atzinība Mārtiņam Gailim (skolotāja Ineta Ābola); par Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiādi, kurā piedalījās Elza Gārša – ieguva atzinību, Reinis Dāvidsons – ieguva 3.vietu (skolotāja Melānija Artimoviča), Renārs Zaharko]. Skatīts 08.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesis-norisinajusies-anglu-valodas-olimpiade Druva, Nr.35, 2016, 3.marts, 4.lpp.
 • Skolēni piedalīsies valsts mācību priekšmetu olimpiādēs : [uz valsts olimpiādēm uzaicinātie skolēni, kuru vidū CVĢ audzēkņi (redzami foto): INFORMĀTIKĀ (PROGRAMMĒŠANA) jaunākajā grupā (8. – 10.klase) Sandra Siliņa, Alberts Trucis, Miks Jānis Olte, Renāts Jurševskis; vecākajā grupā (11.-12. klases) Klāvs Balabāns, Rihards Eglītis, Jānis Žīgurs, Mārtiņš Gailis (skolotāji Diāna Siliņa un Ilmārs Siliņš); LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA 11. un 12.klase Melisa Kaškura un Evita Vanaga (skolotāja Ina Gaiķe); FIZIKĀ Elīza Elizabete Bicāne, Renāts Jurševskis un Anastasija Skribe (skolotājs Reinis Lazdiņš)]. Skatīts 08.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-piedalisies-valsts-macibu-prieksmetu-
 • Skolēni piedalās latviešu valodas un literatūras olimpiādē : [par Cēsu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: no 8.klasēm 2.vietā Arta Soboļeva, 3.vietā Patrīcija Aļļena un Agris Ratniks, atzinība Antai Ziediņai; no 9.klasēm 1.vietā Diāna Paula Upmale, 2.vietā: Trīne Žagare, 3.vietā: Emīlija Kate Tomsone, atzinība: Elīzai Martai Stangainei (skolotāja Vineta Bērziņa)]. Skatīts 08.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-piedalas-latviesu-valodas-un-literatur
 • Cēsīs norisinās novada matemātikas olimpiāde : [par Cēsu Valsts ģimnāzijā notikušo Cēsu novada matemātikas olimpiādi (dalībnieki redzami foto)]. Skatīts 05.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesis-norisinas-novada-matematikas-olimpiade
 • Kaņepe, Mairita. Nakts dzīvnieciņš – šinšilla ; [par CVĢ skolotājas Agritas Bartušēvicas ģimenes, īpaši Santas, mīluli šinšillu Kiki]. Druva, Nr.20, 2016, 5.febr., 12.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/dzivesstils/nakts-dzivniecins-sinsilla/
 • Skolēni sacenšas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē : [par Cēsu novada krievu valodas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja CVĢ skolēni: 10.klases A grupā 2.vietā Andris Lejasblusa, 3.vietā Valērija Mickeviča (skolotāja Jutta Medne); 10.klases B grupā Anastasija Skribe (skolotāja Anita Alhimova), 3.vietā Aļiks Labetovs; 11.klases A grupā 2.vietā Andris Degsnis; 11. klases B grupā 1.vietā Ruslana Granovska ( skolotāja Jutta Medne) 2.vietā Dana Sproģe (skolotāja Anita Alhimova), atzinība Marikai Žarkovai; 12.klasēm A grupā 1.vietā Sintija Trofimova (skolotāja Jutta Medne), 3.vietā Elīna Zariņa (skolotāja Anita Alhimova)]. Skatīts 05.02.2016. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-krievu-valodas--svesvalodas--o
 • Latviešu valodas olimpiādes rezultāti : [par rezultātiem novada latviešu valodas olimpiādē, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolnieki: no 10.klasēm 1.vietā Lāsma Zaķe, 3.vietā Sendija Beata Lazdiņa, Stella Bērziņa, Markuss Voldemārs Lancmanis, atzinību saņēma Anmita Ilze Gulbe, Liene Freimane, Rēzija Veronika Laumane; no 11.klasēm 2.vietā Melisa Kaškura, atzinību saņēma Līva Ņizina; no 12.klasēm 2.vietā Evita Vanaga, 3.vietā Ūva Mudele un Kitija Puriņa, atzinību saņēma Pauls Kozlovskis, Paula Jansone un Kate Medne (skolotāja Ina Gaiķe); labi rezultāti arī A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vsk. skolniecei, kuru sagatavoja Gunta Bērziņa]. Druva, Nr.19, 2016. 4.febr., 4.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Zēnu sacensības kokapstrādē : [par vēsturiskā Cēsu novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolnieks Kārlis Dieviņš – 1.vieta no 6. un 7.klasēm (skolotājs Aivars Lamberts redzams foto)]. Druva, Nr.19, 2016. 4.febr., 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/zenu-sacensibas-kokapstrade/ vai http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/astonu-novadu-skoleni-sacensas-majturibas-un-
 • Jauno ģeogrāfu skolas komandu sacensībās CVĢ 3.vietā : [par LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Valsts Jauno ģeogrāfu skolas organizētajām komandu sacensībām, kurās 25 komandu konkurencē CVĢ komanda Kristiāns Potašovs, Elīza Marta Stangaine, Agris Ratniks, Reičela Adele Bišere izcīnīja 3.vietu] [skatīts 02.02.2016]. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/jauno-geografu-skolas-komandu-sacensibas
 • Gabrāns, Jānis. 20 miljoni novada izaugsmei : [par ES fondu izmantošanu 2014.-2020. Cēsu novadā, arī CVĢ metodiskā centra un skolas iekšpagalma izveidošanai]. Druva, Nr.17., 2016, 2.febr., 5.lpp.
 • Pasniegti Draudzīgā aicinājuma apbalvojumi : [par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas pasniegtajiem Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumiem – medaļām un Goda diplomiem arī CVĢ absolventiem Martai Rudzītei, Edgaram Klētniekam un Pēterim Pakalnam un skolotājām Initai Kriškānei, Sarmītei Dreijaltei, Diānai Siliņai, kā arī mecenātam Jurim Kozlovskim] [skatīts 01.02.2016]. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/pasniegti-draudziga-aicinajuma-apbalvojumi
 • Īsziņas. Piedalīsies matemātikas olimpiādē : [par CVĢ skolnieces Ievas Pakalnas (skolotāja Agrita Bartušēvica) izcīnīto iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO 2016 Rumānijā]. Druva, Nr.17, 2016, 2.febr., 1.lpp. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/ieva-pakalna-startes-eiropas-meitenu-matematika

Janvāris/2016

 • Kaņepe, Mairita. Pagodinājums par zināšanām : [par Draudzīgā aicinājuma fonda cildinājuma pasniegšanu CVĢ absolventiem Edgaram Klētniekam, Pēterim Pakalnam, Martai Rudzītei, skolotājām Initai Kriškānei, Diānai Siliņai, Sarmītei Dreijaltei (redzamas foto), pieminēta valsts mēroga bioloģijas olimpiādes sudraba medaļas ieguvēja CVĢ skolniece Elza Gārša (skatīt http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/elzai-garsai-sudrabs-valsts-biologijas-olimpia ). Druva, Nr.15, 2016, 28.janv., 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/pagodinajums-par-zinasanam/
 • Kaņepe, Mairita. Informātikas (programmēšanas) Cēsu novada olimpiāde : [par informātikas olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skolēni: 11., 12.klašu grupā 2.vietā Oļģerts Klāvs Balabāns, 3.vietā Rihards Eglītis, Jānis Žīgurs, Mārtiņš Krakops, Madara Siliņa, Mārtiņš Gailis, atzinība Ievai Pakalnai, Elzai Gāršai, Santai Bartušēvicai; 8.-10.klašu grupā 1.vietā Sandra Siliņa, 3.vietā Miks Jānis Olte, Anita Ilze Gulbe, Uldis Žīgurs, Renāts Jurševskis; atzinību saņēma Mārtiņš Tilaks, Kristiāns Gaspersons, Teodors Tālers, Estere Muceniece, Jete Jakoviča (skolotāji Diāna Siliņa un Ilmārs Siliņš)]. Druva, Nr.15, 2016, 28.janv., 4.lpp. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-novada--informatikas--programm
 • Feldmane, Sarmīte. Ģimnāzijas vēstures pētniece : [par CVĢ metodiķes Māras Baķes darbu pie skolas vēstures un grāmatu izdošanas]. Druva, Nr.15, 2016, 28.janv., 7.lpp.
 • Veinberga, Lelde. Startam trasē vienmēr gatava : [par CVĢ skolotājas Helēnas Sermoles (redzama foto) dzīvi, darbu un hobijiem]. Neatkarīgā Rīta Avīze, Nr.19, 2016, 28.janv.
 • Kaņepe, Mairita. Nezinot, kas tiks prasīts : [par vēstures plimpiādi novados, par Cēsu novada olimpiādi, kurā ar labiem rezultātiem startēja arī CVĢ skoēni: no 9.klasēm 1.vietā Elīza Marta Stangaine, 2. vietā Trīne Žagare, atzinība Tiayi Liang un Emīlijai Katei Tomsonei (skolotāja Inese Sīmane); no 12.klasēm 3.vietā Linda Bitmane, atzinība Renātam Tutiņam un Jānim Vilciņam (skolotāja Solveiga Upīte)]. Druva, Nr. 11, 2016, 21.janv., 4.lpp. Pieejams : http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/skoleni-sacensas-novada-vestures-olimpiade
 • Kaņepe, Mairita. Plauktiņš tālruņiem : [par CVĢ skolotājas Lailas Ruķes (redzama foto) realizēto ideju – skolēnu tālruņu noglabāšanas plauktiņš mācību stundas laikā]. Druva, Nr.7, 2016, 14.janv., 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/plauktins-talruniem/
 • Kaņepe, Mairita. „Radošuma pils” sapulcēti : [par CVĢ notikušo pedagoģisko konferenci „Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē”, kurā par savu darbu pieredzē dalījās arī CVĢ pedagogi Inga Ozola, Selga Goldmane, Ineta Ābola, Ina Gaiķe, Agrita Bartušēvica, kuras aktīvas rīkotājas bija Lauma Abramsone un Dace Baltiņa (redzamas foto)]. Druva, Nr.7, 2016, 14.janv., 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/radosuma-pils-sapulceti/
 • Gabrāns, Jānis. Biatlonisti startēs pasaulē : [par jauno biatlonistu startiem, kuri dod iespēju pārstāvēt Latviju Pasaules jauniešu un junioru čempionātā Rumānijā – arī CVĢ skolnieces Annija Sabule, Nora Osīte un Pasaules jaunatnes olimpiādē Norvēģijā – arī CVĢ skolniece Nora Osīte]. Druva, Nr.5, 2016, 12.janv., 6.lpp.
 • Kaņepe, Mairita. Mūzikas pedagogu vasaras sapnis : [par vēsturiskā Cēsu rajona astoņu novadu mūzikas skolotāju metodiskās apvienības, kuras vadītāja ir CVĢ skolotāja Ilga Šķendere (redzama foto), plānotajiem dziesmotajiem pasākumiem]. Druva, Nr.3, 2016, 7.janv., 4.lpp. Pieejams : http://edruva.lv/skolas/muzikas-pedagogu-vasaras-sapnis/
 • Grizāne, Liene Lote. Vietējiem trūkst veikala : [par dzīvi Drabešos stāsta CVĢ skolniece Ella Kristiāna Grundīza (redzama foto)]. Druva, Nr.3, 2016, 7.janv., 6.lpp.