CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Dzejas mēnesis

2017.gada septembrī skolas bibliotēkā tika radīta vide dzejas lasīšanai. Pie lielā galda varēja izvēlēties dzejoli un ar to iepazīties vientulībā īpašos sēžamajos vai pilnīgi pretēji – atklāti kāpt tribīnē un visiem nolasīt dzejoli, kurā izteiktā doma vai tēli likās tuvi.

Literārās dzejas stundas novadīt skolas bibliotēkā izvēlējās skolotājas Vineta Bērziņa un Sandra Nagle.
Vietas citātiem aizpildījās lēnām, toties saturiski daudzveidīgi.
Lūk domu graudi:

Es saku jums jau dienas simt un piecas –
lai puķi dabūtu, ir jānoliecas. (I.Ziedonis)

 

Sev pašai izgudrot riteni tādu, kas braucot izgudro tiltu,
tiltu, zem kura upe neaizsalst nākamā ziemā. ((I. Balode)

Afišas, afišas – jūs manas dvēseles labākā pavāra grāmata. (A.Čaks)

 

Vai tur kāds brīnums, ja, ieraugot tevi,
Sirds man skanēt un gavilēt sāks?
kaut spētu tik valdīt es sirdi un sevi,
kad pūpolu kurpēs reiz pavasar`s nāks! (Z.Ozoliņa)

 

...jo kas gan ir dažas izsistas rūtis pret visu manas dzīves kvadratūru... (A.Krūklis)

 

Bet, ja reiz tavas rokas manu atzveltni noglāstīs,
tad es vairs neapsolu, ka būšu parkā par solu. (K.Skujenieks)

 

Cilvēks nepazīst brīvību, ja viņš kādu pārāk mīl.(O.A.Olafsdotira)

 

Mēs esam teikumi pagātnes izteiksmē
Neveiklās skolēnu esejās,
Kurās neviens vēl nav zaudējis
Vairāk par nulli (A.Foma)

 

Viņai vajadzēja tik daudz drosmes,
 lai aizietu prom, cik mums –
būt par palicējiem. (I.Gaile)