CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Tikšanās ar dzejnieci Ingu Gaili

17. septembrī, sadarbojoties ar Cēsu Centrālo bibliotēku, skolas lasītavā viesojās literāte Inga Gaile. Elīza, iepazīstinot klausītājus ar autori, uzsvēra, ka CVĢ ir radoši jaunieši, kuri izpaužas dzejā, prozā, mūzikā un vizuālajā mākslā, un viņu darbi ir apkopoti skolas literārajā žurnālā. Klausītāji izteica apbrīnu par skolēniem, kuri lasīja savus darbus. Arī dzejniece bija pārsteigta par dzirdēto.

Inga Gaile pastāstīja par savu dzīvi, uzskatiem un literāro darbību. Viņa sevi uzskata vairāk kā dzejnieci, tāpēc lasīja dzeju no dažādiem krājumiem.

Pēc tikšanās jaunieši atzina, ka Ingas Gailes dzeja esot pārsteigusi. Viņas personīgajā lasījumā tā likusies daudz saprotamāka un interesantāka.
Šādas tikšanās esot nepieciešamas, jo dodot iedvesmu un pārdomas, un zināšanas par to, kā rodas daiļdarbs.

Informāciju apkopoja Sarmīte Balabāne