CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Vēsture

Vēsture

  • LNB digitālā bibliotēka. Zudusī Latvija (Latvija senos zīmējumos, atklātnēs un fotogrāfijās no 19.gs. beigām līdz mūsdienām.)- http://www.zudusilatvija.lv/
  • LNB digitālā bibliotēka. Periodika (Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcijā "Periodika" piedāvā 40 laikrakstus un žurnālus no 1895. līdz 1957. gadam latviešu, vācu un krievu valodās — kopā vairāk nekā 45 000 numuru un 350 000 lappušu! Pirmo reizi plašam lietotāju lokam Nacionālā digitālā bibliotēka piedāvā iespēju meklēt visdažādāko faktoloģisko materiālu vēsturisko laikrakstu pilnos tekstos, kā arī pārlūkošanu lapu pa lapai pēc to nosaukumiem un datumiem lietotāja datora ekrānā.) - http://www.periodika.lv/
  • Latvijas Okupācijas muzejs (Latvijas okupācijas vēsture) - http://okupacijasmuzejs.lv/izzinai/aktualie-vestures-notikumi
  • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (virtuālās izstādes, galerijas) - http://www.lnvm.lv
  • Latvijas Nacionālais arhīvs (žurnāls „Latvijas Arhīvi”) - https://www.arhivi.gov.lv/
  • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (kultūras pieminekļu saraksts) - http://www.mantojums.lv
  • boon.lv (ģimenes ciltskoka izveidošana, sazināšanās) - http://www.raduraksti.lv
  • Melānijas Vanagas virtuālā ekspozīcija „Esi pats!” (represijas Padomju Savienības okupētajā Latvijā 1940. – 1990.gadam) - http://www.esipats.lv
  • Tilde. letonika.lv (enciklopēdijas, vārdnīcas, lasītava) - http://www.letonika.lv