CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Ekonomika

Ekonomika

  • Centrālā Statistikas pārvalde (statistikas datubāzes dažādās tautsaimniecības nozarēs) - http://www.csb.gov.lv
  • Naudas skola (filmas, prezentācijas, infografikas, diskusijas, spēles, konkursi par naudu) - http://www.naudasskola.lv
  • Latvijas Banka (monetārā politika, banknotes un monētas, statistika, jaunumi) - http://www.bank.lv
  • Makroekonomika.lv (cenas un izmaksas, reālais un ārējais sektors, darba tirgus, valsts finanses, finanšu un monetārās izmaksas, analītiskā informācija) - http://www.makroekonomika.lv
  • Eurostat. Your key to Euorepean statistic (statistika pa nozarēm) - http://ec.europa.eu/eurostat
  • JA Latvia (skolēnu mācību uzņēmumi, biznesa stratēģiskā spēle TITAN, konkursi) - http://www.jal.lv
  • LU Ekonomikas un vadības fakultāte (nodarbības, konkursi, pētnieciskie darbi) - http://www.evf.lu.lv/skoleniem/
  • Latvijas Republikas Finanšu ministrija (budžets, finanses, nodokļi, muita, grāmatvedība, tautsaimniecība) - http://www.fm.gov.lv/