CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Tīmekļa vietnes

Matemātika

Matemātika

Politika

Politika

Vēsture

Vēsture

 • LNB digitālā bibliotēka. Zudusī Latvija (Latvija senos zīmējumos, atklātnēs un fotogrāfijās no 19.gs. beigām līdz mūsdienām.)- http://www.zudusilatvija.lv/
 • LNB digitālā bibliotēka. Periodika (Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcijā "Periodika" piedāvā 40 laikrakstus un žurnālus no 1895. līdz 1957. gadam latviešu, vācu un krievu valodās — kopā vairāk nekā 45 000 numuru un 350 000 lappušu! Pirmo reizi plašam lietotāju lokam Nacionālā digitālā bibliotēka piedāvā iespēju meklēt visdažādāko faktoloģisko materiālu vēsturisko laikrakstu pilnos tekstos, kā arī pārlūkošanu lapu pa lapai pēc to nosaukumiem un datumiem lietotāja datora ekrānā.) - http://www.periodika.lv/
 • Latvijas Okupācijas muzejs (Latvijas okupācijas vēsture) - http://okupacijasmuzejs.lv/izzinai/aktualie-vestures-notikumi
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (virtuālās izstādes, galerijas) - http://www.lnvm.lv
 • Latvijas Nacionālais arhīvs (žurnāls „Latvijas Arhīvi”) - https://www.arhivi.gov.lv/
 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (kultūras pieminekļu saraksts) - http://www.mantojums.lv
 • boon.lv (ģimenes ciltskoka izveidošana, sazināšanās) - http://www.raduraksti.lv
 • Melānijas Vanagas virtuālā ekspozīcija „Esi pats!” (represijas Padomju Savienības okupētajā Latvijā 1940. – 1990.gadam) - http://www.esipats.lv
 • Tilde. letonika.lv (enciklopēdijas, vārdnīcas, lasītava) - http://www.letonika.lv

Jauna zinātnisko eksperimentu grāmata

Projekta “Zaļā misija: Klimats” ietvaros ir tapusi jauna zinātnisko un tehnisko eksperimentu grāmata dabaszinātņu pedagogiem un citiem interesentiem, kurā apkopoti 42 eksperimenti par klimata pārmaiņām.

Ar jauno mācību gadu eksperimentu grāmata tiks nogādāta ikvienā Latvijas vispārizglītojošā skolā un pedagogi varēs to izmantot darbam klasēs kopā ar saviem skolēniem.

Šobrīd ikviens interesents ar grāmatu var iepazīties elektroniskā versijā, kuru var aplūkot šeit: eksperimentu grāmata (links: http://owncloud.democentrs.lv/public.php?service=files&t=d64b255ffef99561013f9d2912a6dc8e )

Izglītojošais un metodiskais materiāls aptver vairākus būtiskus klimata pārmaiņu problēmjautājumus par to, kas ir klimata pārmaiņas un vai tās notiek? Kādi ir klimata pārmaiņu iemesli un sekas? Kādi ir risinājumi klimata pārmaiņu mazināšanai, un kā mēs varam šīm problēmām pielāgoties? Grāmata ietver eksperimentus, novērojumus un diskusiju tipa uzdevumus, ar kuru palīdzību iespējams veicināt Latvijas skolēnu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām un to mazināšanu.

 

Karjeras izglītība

Izglītība Latvijā un Cēsu novadā

 

Izglītība ārzemēs

 

Karjera, profesijas

 • Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme - http://enudiena.lv/
 • LR Labklājības ministrija (Sadaļā „Darba devējiem” pieejams Latvijas Profesiju klasifikators un Profesiju standarti Latvijā - www.lm.gov.lv
 • veidota kā virtuāla pilsēta, profesiju, amatu daudzveidības piedāvājums paplašina skolēnu redzesloku - www.profesijupasaule.lv
 • Karjera->Jauniešiem (karjeras testi, profesijas, izglītība) (profesiju standarti, tiesību akti,profesiju standarti u.c. - www.nva.lv
 • Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē - www.etwinning.lv
 • Portāls karjeras izglītības īstenotājiem sadarbības veicināšanai starp skolām - www.career-guide.eu
 • Vācijas nodarbinātības portāls jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par karjeras izvēles jautājumiem - www.planet-beruf.de
 • E-padomi un e-mācības - www.learndirect.co.uk
 • Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls. Karjeras atbalsta politika un prakse Eiropas valstīs - http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn
 • Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge - www.balticcouncil.org

 

Bērnu, jauniešu un studentu organizācijas

 • Latvijas jaunatnes padome - www.ljp.lv
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti - www.jaunatne.gov.lv
 • Jaunatnes politika, līdzdalība, jauniešu garantija,jauniešu galvaspilsēta u.c. - www.jaunatneslietas.lv