CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Ēnu diena 2017

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Arī šogad Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni Projektu nedēļas laikā ēnos dažādas profesijas gan Cēsu novadā, gan ārpus tā.

Skolēni mācību ekskursiju laikā arī citās dienās apmeklē iestādes, institūcijas un interaktīvus apskates objektus, lai laika gaitā iepazītos un nostiprinātu zināšanas par profesijām un karjeras iespējām LR.