CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Seminārs 10.-11 klašu skolēniem

Rīgas Biznesa skolas (RTU Riga Business School)  bakalaura programmas koordinatore Elza Priede un mākslas vēsturniece un kritiķe Laine Kristberga vadīja interaktīvu semināru/darbnīcu 10. un 11. klašu skolēniem. Seminārā tika apvienota teorija ar praksi. RBS mācībspēki pasniedza ievadlekciju biznesa projektā. „Burkānu eksperimenta”  laikā skolēniem bija iespēja uzzināt, kā, pārdodot tik ikdienišķus dārzeņus kā burkānus, izveidot apgrozījuma cienīgu uzņēmumu. Kopumā 7 darba grupas izstrādāja mazos biznesa plānus, tos reklamēja un aizstāvēja savas mārketinga idejas, aprobējot atbildes uz jautājumiem: kas produktu lieto?  kur un kā to iespējams realizēt? u.c. Par īpaši interesantu skolēni atzina telefonpārdošanas akciju turpat interaktīvās spēles laukumā. Skolēni arī izspēlēja situāciju modeļus kā saistošu metodi.
Nodarbības otrajā daļā pasniedzējas iepazīstināja skolēnus ar RBS studiju specifiku, kvalitātes rādītājiem. Uzsvēra labās darba iespējas pēc skolas absolvēšanas. Skolas lepnums ir starptautiski atzīti mācībspēki no Japānas, Argentīnas, Zviedrijas, Lielbritānijas u.c. valstīm, piedāvājums studentu aktivitātēm ārpus mācību nodarbībām, piem studentu nometnes u.c.
Darbīcas/semināra noslēgumā L.Kristberga un E.Priede sniedza interesentiem individuālas konsultācijas.
Paldies par RBS (RTU Riga Business School) bezmaksas piedāvājumu un iespēju dažādot ikdienas mācību stundu darbu ar saistošām metodēm jauniešiem un interaktīvu darba formu pielietojumu mācību procesā.