CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Koučings kā metode

Koučings kā metode aktīvai izaugsmei, enerģijai un attiecību līdzsvaram.

Ar šo daudzsološā nosaukuma interaktīvo nodarbību divu mācību stundu garumā 11.un 12.klašu skolēniem vadīja nodarbības personības izaugsmes treneris Tālivaldis Vilnis. Kā uzsvēra nodarbības vadītājs, koučs ir pārmaiņu speciālists, nevis eksperts padomdevējs visās profesionālajās sfērās. Tomēr reizumis,  īpaši jauniešiem domājot par nākotnes plāniem, reizumis nepieciešams konsultēties arī ar konkrētu speciālistu-karjeras konsultantu vai kouču. Jautājumi: kādu vietu manā vērtību skalā ieņem panākumi, kāds ir manas dzīves mērķis, mans pienesums progresa skalā, ir vieni no aktuālākajiem praktiski katrai vecuma grupai. Dž.Maksvels teicis: „Panākumi..ir zināt savas dzīves mērķi, izaugt, sasniedzot savu maksimālo potenciālu, un sēt sēklas savā ceļā, kas dod labumu citiem.” Sarunā ar jauniešiem tika apspriests jautājums par to, ka latviešiem kā nācijai jābūt lielākām ambīcijām, atsakoties no diezgan plaši sastopamas sevis noniecināšanas. Jau jaunībā ir svarīgi definēt mērķprogrammu vispusīgas personības attīstībai sešās jomās t.i.: emocionālā, fiziskā, garīgā, ģimenes attiecību, karjeras, finansiālajā. Runājot par šīm sešām jomām, auditorijā diskutēja par piemēriem, kas raksturo katru jomu un tika piedāvāti ieteikumi personības attīstībai, kā piem.: „uzraksti 100 pozitīvās lietas par sevi”. Kā būtiskas un vēsturiski nemainīgas tika nosauktas – cieņa, pienākums, mīlestība, atbildība, uzupurēšanās, labas starpcilvēciskās attiecības u.c.

T.Vilnis arī kā piemēru laba vadītāja raksturojumam minēja „Forbes” rangu, t.i. vadītājs, kurš ir godīgs, spēj deleģēt, kuram laba humora izjūta, kurš komunikabls, pārliecināts, pozitīvs piemērs citiem, spēj iedvesmot.

Divas nodarbību stundas pagāja nemanot, jo stastījumu un diskusijas ar auditoriju ilustrēja informatīvi bagātīga prezentācija.

Kā pēc nodarbības izteicās audzinātājas un 11.-12.klašu aptaujātie jaunieši, turpinājumu vērts klausīties atkārtoti un nākošajā mācību gadā to rekomendē arī jaunajiem ģimnāzistiem.

Paldies Tālivaldim Vilnim par emocionāli un saturiski piepildīto uzstāšanos!