CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Latvijas Universitātes Atvērto durvju diena

Sadarbībā ar LU Cēsu filiāles vadītāju Mārīti Raudziņu, 11.-12.klašu skolēniem tika organizēta informatīva nodarbība par studiju iespējām Latvijas Universitātē.

Tikšanos ar interesentiem  vadīja LU Uzņemšanas nodaļas vadītāja Laila Jansone. Par studiju piedāvājumu Cēsu filiālē pastāstīja M.Raudziņa.

Abas vadītājas atbildēja uz klātesošo jautājumiem, kā arī sniedza individuālas konsultācijas.

Skolēni prezentācijas laikā saņēma krāšņus izdales informatīvos materiālus.