CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Akcijas "Atpakaļ uz skolu 2018" pasākumā

A.Priedītes viesošanās akcijas "Atpakaļ uz skolu 2018" pasākumā

Laikā no 19.marta līdz 11.maijam Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” jaunatne vienotai Eiropai” rīkoja akciju „Atpakaļ uz skolu 2018”. Cēsu Valsts ģimnāzija šajā akcijā piedalās ceturto gadu pēc kārtas. Šogad aicinājumam apmeklēt savu bijušo skolu atsaucās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas valsts inspektore Antra Priedīte. Klases stundā 7.-9 klasēs absolvente ne tikai demonstrēja prezentāciju par  VKPAI darba specifiku un darbības aktualitātēm, bet arī izspēlēja konkursiņus, kuros tikšanās dalībniekiem bija iespēja nopelnīt balvas. Savukārt Klases stundā 10.-11.klašu skolēniem absolvente demonstrēja prezentāciju un pastāstīja gan  par inspekcijas darbību, gan uzmanības centrā vidusskolēniem izvirzot Kultūras mantojuma tēmu, sakarā ar to, ka 2018.gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads.

Paldies par Antrai Priedītei par interesantajām nodarbībām un sadarbību ar Cēsu Valsts ģimnāzju!