CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

12. klašu ģimnāzisti gatavojas studijām augstskolās

Septembra beigās Cēsu Valsts ģimnāzijā bija ieradusies starptautisko angļu valodas eksāmenu pilnvarotā centra BALTIC COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION un izglītības aģentūras MERIDIAN GROUP pārstāve Olga Šancovaja, kura 12.klašu skolēniem vadīja semināru par iespējām iegūt augstāko izglītību ārzemēs.


Nodarbības laikā ģimnāzisti ieguva informāciju par augstākās izglītības iespējām Lielbritānijā, Nīderlandē, Šveicē, Dānijā un Zviedrijā. Prezentācijas laikā Šancovajas kundze pastāstīja par konkrētu augstskolu piedāvātajām mācību programmām, mācību maksu, studentu sadzīves apstākļiem, kreditēšanās iespējām, darba iespējām pēc augstskolu beigšanas u.c. klātesošo interesējošajiem jautājumiem.


Sakarā ar to, ka BALTIC COUNCIL ir vienīgais starptautisko eksāmenu IELTS un Cambridge English centrs Latvijā, kas atzīts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, ģimnāzistus iepazīstināja arī ar IELTS kārtošanas nosacījumiem un termiņiem. Nodarbības noslēgumā ģimnāzisti saņēma gan materiālus par augstākās izglītības iegūšanas iespējām un IELTS, gan ielūgumus uz Ārzemju izglītības izstādi “Days of International Education” 13. oktobrī Rīgā Radisson Blu hotel Latvija.


Paldies Olgai Šancovajai par profesionāli augstā līmeni vadīto semināru angļu valodā Cēsu Valsts ģimnāzijā.


Informāciju sagatavoja Dace Baltiņa