CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Latvijas Universitātes mācībspēki viesos pie ģimnāzistiem

Sadarbībā ar LU Cēsu nodaļas vadītāju Mārīti Raudziņu un LU Karjeras centru vienā no novembra 11. un 12. klašu skolēnu Klases stundām viesojās LU Karjeras centra psiholoģe, karjeras konsultante Līga Valinka. L.Valinkas kdzes prezentācijas „Profesijas izvēles labirinti” mērķis bija palīdzēt jauniešiem saprast, kādas izvēles veikt sava karjeras ceļa veidošanā, pēc kādiem principiem vadīties, lai veiksmīgi izvēlētos savu profesionālo karjeru. Seminārā tika izskatītas tēmas: karjeras izvēles principi, karjeras izvēles kļūdainie kritēriji, profesijas piemērotība personībai, kolāžas metode pašnovērtējumā u.c. jautājumi.

LU Karjeras konsultante arī demonstrēja īsfilmu par Latvijas Universitāti, piedāvājumu vidusskolēniem „Studenta kurpēs”, atgādināja par līdzdalību Ēnu dienā un Atvērto durvju dienā uzņēmumos, kā arī atbildēja uz ģimnāzistu jautājumiem par LU studiju programmām.

Paldies Mārītei Raudziņai par ilggadīgo atbalstu Karjeras izglītības jomā Cēsu Valsts ģimnāzijai!

Karjeras konsultante Dace Baltiņa