CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Domājiet, tas palīdz!

Arī šogad 11. klašu skolēniem alternatīvo stundu Swedbank praktisko mācībstundu programmas „Dzīvei gatavs” ietvaros aktualizēja Swedbank darbinieks.  13.novembrī ar vispusīgas informācijas bagātinātu prezentāciju nodarbības vadīja Henrijs Romans, kurš izklāstīja jautājumus par drošības pasākumiem interneta vidē, analizēja krāpšanas mēģinājuma pazīmes tās konkretizējot kopīgi ar skolēniem. Tika skaidrotas arī finanšu drošības eksperta profesijas specifikācijas. H. Romans uzsvēra: „Jo mēs vairāk paaugstinām savu riska apzināšanās līmeni, jo drošākā vidē dzīvojam.” Lai konstruktīvi ievērotu drošības faktoru interneta vidē un personīgajos saziņas rīkos un izvairītos no krāpšanas, manipulācijas u.c. riskiem, nepieciešams: prasme sadarboties, prasme savu domu formulēt rakstiski, kritiskā  un analītiskā domāšana. Vienmēr jāatceras, ka publicētais sociālajos tīklos paliek tur mūžīgi.

H. Romans nodarbību laikā kopīgi ar ģimnāzistiem analizēja dažādus praktiskos piemērus, testus un videosižetus par drošības jautājumiem.

Interesanti bija uzdevumi, ko kopīgi ar Swedbank darbinieku analizēja arī informātikas skolotāji D. Siliņa un S. Siliņš, fizikas skolotājs R. Lazdiņš un D. Baltiņa.

H. Romans detalizēti atbildēja uz skolēnu un pedagogu jautājumiem un konkretizēja tos ar piemēriem.

 

Paldies H. Romanam par augsti profesionāli vadītajām nodarbībām 11.b1 klases ģimnāzistiem saka arī Karjeras konsultante D. Baltiņa