CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Tikšanās ar Agati Krieviņu

Mūsu skolas absolvente Agate, kura studē medicīnu Latvijas Universitātē, kopā ar studiju kolēģi Danielu viesojās skolā un tikās ar 10. un 11. klašu ģimnāzistiem, lai stāstītu par medicīnas studijām Latvijas Universitātē.

Meitenes ar lepnumu stāstīja par jauno Zinātnes māju, par mūsdienīgām iespējām, ko tā piedāvā studentiem.

Studentes  īpaši uzsvēra, ka liela nozīme ir tam, ka ģimnāzijā viņas iemācījās mācīties un plānot savu laiku, labā līmenī apguva eksaktos priekšmetus. Šobrīd tas palīdz studijās, jo jāmācās ir ļoti daudz, jāplāno savs laiks, lai varētu visu izdarīt. Viņas mudināja ģimnāzistus nopietni apgūt gan angļu valodu, gan krievu valodu, jo medicīnas literatūra ir angļu valodā, bet praksē klīnikās svarīgi zināt gan angļu, gan krievu valodu, lai varētu sazināties ar slimniekiem.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere