CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences

7. janvārī Cēsu Valsts ģimnāzijas aktu zālē notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, karjeras lēmumu pieņemšana un pašnovērtējuma veikšana "Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences". Lektors, apmācību vadītājs bija Aleksis Daume (SIA “Nordic Training International”), kurš ir vadījis seminārus un treniņus Baltijā, Krievijā un Ukrainā.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, tajā piedalījās  7. – 12. klašu  skolēni.

Skolēni guva vērtīgas atziņas dzīvei par iniciācijas nozīmi cilvēka dzīvē, par to, ka sabiedrība arvien vairāk piekāpjas stereotipu diktātam, kura iespaidā rodas "klišejisks" domāšanas formāts un tiek iznīcināta katras personības unikalitāte, ka ir svarīgi atgriezties pie vispārcilvēciskām patiesībām, kas aicina domāt par sevi, apkārtējiem, savstarpēju komunikāciju, savu vietu un resursiem un apzināties, dzīvē viss nenotiek pēc standarta, ir svarīgi rast personisko ceļu uz individuālo attīstību un mērķu sasniegšanu.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Vineta Stīpniece