CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Izstāde Skola 2019

3. martā 11. un 12. klašu skolēni apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu "Izstāde Skola 2019" (projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai).
Skolēni apmeklēja gada nozīmīgāko izglītības pasākumu Latvijā un saņēma visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par mācību iespējām Latvijā un ārzemēs.


Paldies skolotājām Sandrai Naglei, Ingai Ivanovai, Solveigai Upītei, Ilzei Krickai un Sarmītei Balabānei!

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Vineta Stīpniece