CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Darba pasaules iepazīšana "Profesiju daudzveidība 5"

25.03.2019. skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, kurā piedalījās 7. – 11. klašu skolēni.
Skolēni ieguva jaunas zināšanas par profesijām planetārijā, iepazinās ar profesiju specifiku, ka tās dod iespēju darboties dažādās projekcijās, datoru tehnoloģijās, astronomijā, dabaszinātnēs.
Skolēni guva  priekšstatu par digitālajām un nanotehnoloģijām, to darbību.
Nodarbības laikā tika demonstrētas mācību un uzziņas programmas 3D krāsainā formātā – sfēriskajā kinoteātrī.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Vineta Stīpniece