CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Dabaszinātņu karjeras ekskursija

30. maijā skolēni devās uz Rīgas HES - otru lielāko spēkstaciju uz Daugavas, kura kalpo ne tikai elektroenerģijas ražošanai, bet arī Rīgas apgādei ar dzeramo un tehnisko ūdeni, kura stiepjas no Salaspils līdz Ogrei. Izglītojamie ieguva informāciju par dabaszinātņu profesiju daudzveidību, kas saistīta ar enerģētikas jomām, par izglītības iestādēm, kurās iegūt zināšanas par enerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, dažādu procesu automatizāciju gan rūpniecībā, gan mājsaimniecībā, kā arī par racionālu energoresursu izmantošanu un mūsdienīgu vides pārvaldību. Profesionāls darbinieks iepazīstināja ar hidroelektrostacijas darbības principiem, skaidroja  to atkarību no klimatiskajiem apstākļiem un situācijas elektroenerģijas tirgū, kā arī lomu Latvijas enerģētikas sistēmā un darbību lielākā Latvijas enerģētikas uzņēmuma AS “Latvenergo” ietvaros. Izglītojamie tika iepazīstināti ar hidroelektrostacijas uzbūvi, izbūves procesu un attīstības plāniem. Enerģētikas jomas darbiniekam jābūt vispusīgi izglītotam dabaszinātņu jomā, matemātikā, jāpārzina modernas, mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas.

Skolēni iepazinās ar Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU) - modernāko medicīnas izglītības centru Baltijā. Izglītojamie guva  informāciju, kā augstskolā tiek organizētas studijas, kādi ir uzņemšanas noteikumi un kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš īpaša uzmanība mācoties vidusskolā.

Meistarklasi vadīja mūsu skolas 2011. gada absolvente Anete Ogriņa. Izglītojamie iepazinās ar profesionāļu  demonstrējumiem uz   manekeniem un simulācijas ierīcēm, piemēram, Sim Man 3G, kas  ir paredzēts neatliekamās medicīnas un traumu situāciju apmācībai un nodrošina izglītojamajiem  praktisku prasmju izmēģināšanu. Skolēni izmēģināja, kā ņemt asinis no vēnas, kā rīkoties ekstremālās situācijās, kā apieties ar jaundzimušo.

Vispusīgā prezentācijā skolēni tika iepazīstināti ar specialitātēm medicīnā, īpaši tām, kuras vairāk būs nepieciešamas nākotnē, augstskolas uzņemšanas noteikumu prasībām, un profesijai nepieciešamajām prasmēm. Vairāki izglītojamie izrādīja interesi par studijām RSU.

Informāciju sagatavoja Sarmīte Dreijalte