CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

NVA Cēsu filiāles Karjeras konsultante vada nodarbības

Tradicionāli Karjeras nedēļas laikā vai arī pavasarī CVĢ skolēniem Klašu stundās norisinās tikšanās ar NVA Cēsu filiāles Karjeras konsultantu.

Šogad 8.a ,8 b, 9.a un 9.b  klašu skolēni tikās ar Skaidrīti Astahovsku-Eglīti.  NVA pārstāve iepazīstināja ar aktualitātēm Latvijas darba tirgū, NVA piedāvātajām atbalsta programmām jauniešiem, kā arī iepazīstināja ar profesiju testiem NVA mājas lapā.

Ģimnāzijas absolvente Skaidrīte pastāstīja jauniešiem par  dažādām personību raksturojošām īpašībām un to,  kā zināšanas par sevi palīdz precīzāk izvēlēties savu nākotnes profesiju.

Nodarbības praktiskajā daļā skolēni darba grupās izstrādāja dažādu profesiju modeļiem piemērotus raksturojumus un prezentēja savus grupu darbus citu profesiju pārstāvjiem.

Skolēniem bija iespēja sarunai  individuāli ar  S.Astahovsku-Eglīti.