CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sasniegumi mācībās

Sasniegumi mācību darbā

Skola iekļuvusi Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu novērtējuma darbā ar talantīgiem skolēniem 2015./2016. mācību gadā tabulas augšgalā! Tas apliecina, ka skolā noris sekmīgs darbs skolēnu talantu attīstīšanā un skolas audzēkņi ir ieguvuši apbalvojumus valsts un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātnisko darbu konferencē 2015./2016. mācību gadā. Detalizētāk iespējams iepazīties saitē http://www.skolureitings.lv
Skolas panākumi atzīmēti arī Draudzīgā Aicinājuma balvā. Skatīt  http://www.konkurss.lv/da_eks/index.php