CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Panākumi novada 10.-12. klašu ģeogrāfijas olimpiādē

1. vieta Agrim Ratnikam (9.b), Elīzai Martai Stangainei (10.b1), Melisai Kaškurai (12.a).

2. vieta Gustavam Dravantam (9.b), Renātam Jurševskim (10.b1), Elvim Pumpuram (12.b), Nikolai Serģei (12.b).

3. vieta Diānai Paulai Upmalei (10.b1), Jiayi Liang (10.b2), Rēzijai Veronikai Laumanei (11.b), Stellai Bērziņai (11.b).

Atzinība Kristiānam Potašovam (10.b1), Sofijai Novickai (10.b2), Anastasijai Skribei (10.b1), Trīnei Žagarei (10.b1), Emīlijai Katei Tomsonei (10.b1), Tomam Vaļkinam (11.b), Jānim Harijam Gailītim (11.a2), Ērikam Kūlītim (12.a).

Sveicam! Paldies skolotājai Ingūnai Gailei!