CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

No Vidzemes reģiona izvirzīti darbi

17. martā Valmierā risinājās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Vidzemes reģiona konference.

No Vidzemes reģiona darbus Rīgā prezentēs Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni:

Mahņova Natālija (Politoloģija, darba vadītāja Inese Sīmane)

Beroza Monta Līga, Lazdiņa Sendija Beata (Latviešu valodniecība, darba vadītāja Ina Gaiķe)

Ņame Elija Krista (Latviešu literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Ina Gaiķe)

Radziņa Elīna (Latviešu literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Gunta Bērziņa)

Feldmane Alise (Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Selga Goldmane)

Samohvalova Sindija (Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Selga Goldmane)

Osīte Nora (Ekonomika, darba vadītāja Inga Ozola)

Grimma Beta (Mākslas zinātne, darba vadītāja Emma Rass)

Trucis Alberts (Filozofija, darba vadītāja Inese Sīmane)

Jermolājeva Baiba (Bioloģija, darba vadītāja Inita Kriškāne)

Muceniece Estere (Fizika, darba vadītājs Reinis Lazdiņš)

Palavinska Junita, Gelsberga Anete (Ķīmija, darba vadītāja Sarmīte Dreijalte)

Auziņš Ivo, Vaļkins Toms (Ķīmija, darba vadītāja Sarmīte Dreijalte)

Liepiņa Elza, Nežborte Egija (Zemes zinātne, darba vadītāja Inguna Gaile)

Gaspersons  Kristiāns, Ronis Pēteris (Inženierzinātne, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Jemeļjanovs Māris (Informātika, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Tālers Teodors (Informātika, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Žīgurs Uldis, Olte Miks Jānis (Informātika, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Upena Ilona (Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums, darba vadītāja Inese Sīmane)

Vīksna Paula (Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums, darba vadītāja Solveiga Upīte)

Lauka Ieva (Tieslietas, darba vadītājs Jānis Zārdiņš)