CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Radošo darbu konkurss "Vēstule Džemmai Skulmei"

Gūstot radošu iedvesmu no Džemmas Skulmes mākslas izstādes "Krāsu garša", Cēsu novada skolu skolēni piedalījās radošajā konkursā, rakstot vēstuli māksliniecei. Sveicam mūsu skolas radošos jauniešus!

Pirmās pakāpes diploms Malisai Kaškurai (12.a).

Otrās pakāpes diploms Elzai Liepiņai (11.a1), Ellai Kristiānai Grundīzai (11.a1), Trīnei Žagarei (10.b1), Martai Martinsonei (10.b1), Agnesei Sauskai (10.b2), Marikai Žarkovai (12.a), Artim Skujiņam (12.b).

Trešās pakāpes diploms Lāsmai Tomsonei (11.a1), Alisei Blūmai (11.a2), Alisei Feldmanei (11.b), Anetei Rutkai (11.a1), Kerijai Brokai (10.b2), Sintijai Sprudzānei (12.a), Anetei Suharževskai (12.b), Lotei Evijai Lukjanskai (12.b).

Pateicība Rēzijai Veronikai Laumanei (11.b), Emīlijai Katei Tomsonei (10.b1), Aivitai Balodei (12.d), Ilonai Upenai (11.b).

Paldies skolotājai Lūcijai Suhanovai par radošo ideju piedāvājumu un konkursa organizēšanu!