CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Dzīvā vēsture

Sakarā ar 25. marta deportāciju atceres dienu  Cēsu Valsts ģimnāzijā 27. martā notika divas neparastas audzināšanas stundas.

Tajās ģimnāzijas audzēkņu izpildījumā skanēja izsūtījumā Sibīrijā dziedātās dziesmas, kuru pavadībā uz ekrāna projicējās dokumentāli foto  no dažādām likteņgaitām tālajos ziemeļos. Uzmanība tika pievērsta ar Cēsu ģimnāziju saistītiem represēto likteņiem.

Skolēni iejutās izsūtīto bērnu personās un lasīja viņu līdz mielēm sāpīgās dokumentālās atmiņas. Līdz ar tām skanēja arī skaidrojums par Padomju varas represīvo aparātu, kas paspilgtināja nežēlīgo tā laika varas politiku.

Daudziem skolēniem tā bija neparasta satikšanās ar vēstures grāmatās  skaidrotiem notikumiem caur konkrētu cilvēku vārdiem un likteņiem.