CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Fizikas olimpiādes valsts posms

2017. gada 6. aprīlī Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes telpās risinājās fizikas olimpiādes valsts posma sacensības.

No mūsu skolas tajā piedalījās Sandra Siliņa, Elgars Vaļģis un Renāts Jurševskis.

Sveicam Sandru Siliņu ar iegūto atzinību.

Sveicam fizikas skolotājus Reini Lazdiņu un Ligitu Neimani.

Foto: Sandra Siliņa un Vjačeslavs Kaščejevs (fiziķis, Latvijas Universitātes asociētais profesors)