CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sasniegumi valstī Atklātajā matemātikas olimpiādē

Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti priecē skolotājus un uzvarētājus.

1. vieta Sandrai Siliņai (9.b),

2. vieta Renāram Šķesteram (7.b), Matīsam Timermanim (7.b), Dāvim Kažemakam (9.b), Kristinai Vinogradovai (9.b), Renātam Jurševskim (10.b1), Albertam Trucim (11.b),

3. vieta Ketijai Puņeiko (7.b), Katei Anetei Jansonei (8.b), Elizabetei Ulmanei (9.b), Liang Jiayi (10.b2),

atzinība Tīnai Krastiņai (7.b), Kristiānam Ozolam (7.b), Laurai Eglītei (9.b), Zanei Vaskai (10.b2).

Paldies matemātikas skolotājām Anitai Slaidiņai, Agritai Bartušēvicai un Lailai Ruķei!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu bērnu izglītībā un motivēšanu nopietnam darbam!