CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Komandu olimpiāde matemātikā amerikāņu stilā 2017

Komandu olimpiādē matemātikā amerikāņu stilā skolu pārstāvēja divas komandas.

Pirmajā  komandā startēja Ieva Pakalna (12.b), Uldis Žīgurs (11.b), Sandra Siliņa (9.b), Renāts Jurševskis (10.b1), Jiayi Liang (10.b2), iegūstot 5. vietu.

Otrajā  komandā startēja Diāna Paula Upmale (10.b1), Mārtiņš Tilaks (11.b), Emīls Ezeriņš (12.b), Aleksandrs Volkovs (10.b1), Toms Rodins (11.b), iegūstot 8. vietu.

Prāta sacensībās tika aicinātas piedalīties to skolu skolēnu komandas, kuru skolēni Valsts matemātikas olimpiādes 3. posmā uzrādīja vislabākos rezultātus.

Atšķirībā no matemātikas olimpiādēm, kur skolēni startē individuāli, šajās sacensībās par uzvaru cīnījās skolēnu komandas: katrā komandā bija pieci skolēni (vismaz viens skolēns no 10. klases, vismaz viens – no 11. klases un vismaz viens – no 12. klases).

Uzdevumi bija testa veidā ar atbilžu variantiem, kā arī bez atbilžu variantiem – svarīgākais bija ātrums un precizitāte, jo viena uzdevuma risināšanai atvēlētais laiks nebija ilgāks kā 2 minūtes. Uzdevumu teksti bija angļu valodā (ar daļēju tulkojumu latviešu valodā).

Kopumā bija septiņas kārtas. Pirmajās četrās kārtās piedalījās visas komandas, piektajā kārtā 8 labākās komandas (pēc pirmo četru kārtu rezultātiem), pēc tam četras labākās un pēdējā kārtā – finālā – divas labākās komandas.