CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

BaT Uzņēmējdarbības skolā

Veiksmīgi pabeigta Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības skola.

Laikā no 2016.gada 6.novembrim līdz 2017.gada 8.maijam norisinājās Biznesa augstskolas Turība organizētās Uzņēmējdarbības skolas nodarbības. Projekts tika realizēts sadarbībā ar Cēsu Valsts ģimnāziju ar mērķi veicināt interesi par uzņēmējdarbību, iepazīstināt ar būtiskākajiem uzņēmējdarbības elementiem, kā arī praktiskās mācību ekskursijās iepazīties ar uzņēmēju darba ikdienu. CVĢ jaunieši no 10.-12. klasēm mācījās 6 nodarbību ciklu gan Cēsīs, gan Rīgā par tēmām: „Kāpēc Latvijā vajadzīgi jauni cilvēki ar biznesa domāšanu?”, „Biznesa komunikācija”, „Zīmols=personība”, „Digitālais mārketings”, „Komandas veidošanas nozīme uzņēmējdarbībā ”, kā arī izlaiduma nodarbībā noklausījās mūzikas žurnālista un Latvijas radio 5 dīdžeja Toma Grēviņa profesionālās pieredzes stāstu . Lekcijas un darbnīcas skolēniem vadīja Biznesa augstskolas Turība docētāji.  Noslēguma nodarbībā CVĢ skolēni kārtoja erudīcijas testu, lai kopā ar vēl apm. 100 jauniešiem no Liepājas, Ventspils, Talsiem iegūtu studiju maksas 10%, 15% un 25% atlaidi pirmajam studiju gadam Turībā. Priecājamies un lepojamies, ka tieši CVĢ 10.b1 klases skolniece Diāna Paula Upmale izcīnīja 1.vietu un ieguva sertifikātu par 25% atlaidi studijām augstskolā.

Praktiskās nodarbības bija organizētas uzņēmumos SIA „Stenders” un AS MADARA Cosmetics, kuros skolēni iepazinās ar uzņēmējdarbības aizkulisēm un ražošanas procesu, kā arī guva atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Kā izlaiduma uzrunā uzsvēra Turības rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis: „Ir patiess gandarījums, ka Cēsu jauniešiem ir interese par uzņēmējdarbību un nākotnē varam cerēt, ka viņi būs pienesums reģionu un visas valsts ekonomikas attīstībai. Uzņēmējdarbības skola, tas ir ieguldījums nākotnē...” Rektors arī pateicās organizatoriem un darba koordinatoriem: Biznesa augstskolas Turība Cēsu filiāles vadītājai Ingai Jurševskai un CVĢ mācībspēkiem Dacei  Baltiņai un Sarmītei Balabānei par kvalitatīvu sadarbību projekta realizēšanā.
Izlaiduma pasākumā jaunieši no  Cēsīm, Liepājas, Ventspils, Talsiem saņēma apliecinājumus par Uzņēmējdarbības skolas sekmīgu pabeigšanu, kā arī koleģiālā noskaņā baudīja svētku kliņģeri. Pasākums noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos pie augstskolas strūklakas.

Paldies sponsoram SIA "NordPlay" par atbalstu projekta noslēguma pasākumā.

Informāciju apkopoja D.Baltiņa