CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Ministru prezidenta Atzinības raksti

Par izciliem sasniegumiem mācībās, godalgotajām vietām valstī mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencē divpadsmito klašu  izlaidumā tika pasniegti Atzinības raksti 21 skolas absolventam.

Atzinības rakstus saņēma Elza Gārša, Melisa Kaškura, Reičela Adele Bišere, Zane Gaiķe, Madara Siliņa, Dana Sproģe, Marija Elizabete Rasmane, Anete Luīze Drevinska, Agnese Anna Pastare, Linda Blūma, Līna Krafte, Sindija Kalnupe, Kristofers Konovalovs, Anna Tjumina, Nikola Serģe,  Kārlis Kaminskis, Līva Ņizina, Mārtiņš Gailis, Ieva Pakalna, Artis Skujiņš, Santa Bartušēvica.