CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas dienai veltīts konkurss

Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja "Riekstiņi" literārā un ainavu konkursā valstī

1. vieta Trīnei Žagarei (11.b1). Trīnes literārā darba tēma "Makšķernieka stāsts". Literārā konsultante latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Nagle.

2. vieta Lornai Barbarai Ērlai (11.b1). Arī Lornas literārā darba tēma "Makšķernieka stāsts". Literārā darba konsultante skolotāja Mirdza Lībiete.

Atzinība Tīnai Krastiņai (8.b). Tīnas literārā darba tēma "Kas cilvēks ir bez dzimtenes,/Bez tēvijas, bez mājām?/- Tik puteklis un pameslis/Zem svešas tautas kājām." (Jānis Jaunsudrabiņš). Literārā konsultante latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Nagle.

Jāņa Jaunsudrabiņa literāra konkursa darbi apkopoti un izdoti krājumā "...atrast otru Latviju nav iespējams".