CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Novada angļu valodas olimpiādē

Novada angļu valodas olimpiādē

10.klašu grupā
2.vieta Edgars Krūmiņš (sk. M. Artimoviča)
atzinība Artūrs Gradovskis (sk. M. Artimoviča)

11.klašu grupā
1.vieta Renāts Jurševskis (sk. S. Goldmane)
2.vieta Lorna Ērla (sk. S. Goldmane)
3.vieta Anna Katrīne Golberga (sk. I. Ābola)
atzinība Lauris Dedumets (sk. S. Goldmane), Aleksandrs Volkovs (sk. I. Ābola)

12.klašu grupā
2.vieta Toms Vaļķins (sk. S. Goldmane), Teodors Tālers (sk. S. Goldmane)
atzinība Sendija Beata Lazdiņa (sk. M. Artimoviča), Alise Blūma (sk. M. Artimoviča)

Sveicam!