CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Decembra aktivitātes

20. decembrī risinājās jau par tradīciju kļuvusī sporta diena, kurā klases sacentās mūsdienu dejā-ritmikā un strītbolā. Notikumu fotoatspoguļojumu skatīt galerijā, bet pilna apjoma faili pieejami https://failiem.lv/u/78g248ef un https://failiem.lv/u/6sxnugey līdz 2018. gada februāra beigām.

 

22. decembrī skolas kolektīvs svinēja Ziemassvētkus. Notikumu fotoatspoguļojumu skatīt galerijā, bet pilna apjoma faili pieejami https://failiem.lv/u/hu4tuvdu līdz 2018. gada februāra beigām.