CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākas pieteikšanās stipendijām

Sākas pieteikšanās 2018./2019. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.

Detalizētāku iznformāciju skatīt Vītolu fonda Mājas lapā