CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sasniegumi novada matemātikas olimpiādē

Novada matemātikas olimpiādē

9. klašu grupā

1.vieta Katei Anetei Jansonei,

2.vieta Diānai Namniecei,

3.vieta Kristiānam Kociņam, Markusam Markam Martinsonam, Rihardam Nilam Zanderam,

atzinība Aleksandram Boytsovam.

10. klašu grupā

1.vieta Kristinai Vinogradovai,

2.vieta Laurai Eglītei, Sandrai Siliņai, Mišelai Vinogradovai,

3.vieta Antai Ziediņai, Agrim Ratnikam,

atzinība Rihardam Vaivodam, Elizabetei Ulmanei.

11. klašu grupā

1.vieta Renātam Jurševskim,

2.vieta Justīnei Lienei Laumanei, Diānai Paulai Upmalei, Lizetei Milijai Gobai,

3.vieta Elīzai Martai Stangainei, Anastasijai Skribei.

12. klašu grupā

1.vieta Markusam Voldemāram Lancmanim,

2.vieta Esterei Muceniecei, Stellai Bērziņai, Mārtiņam Tilakam,

3.vieta Kristiānam Gaspersonam, Mikam Jānim Oltem, Albertam Trucim.

Sveicam skolēnus! Paldies skolotājām Agritai Bartušēvicai un Lailai Ruķei!