CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Svētki manā pilsētā

Vizuālās mākslas konkursā - izstādē "Svētki manā pilsētā"

1. vieta Katrīnai Valdmanei (8.b) un Annijai Krivjonokai (10.b1),

2. vieta Janai Eglītei (10.b1),

3. vieta Ilzei Kampenusai (8.b).

Sveicam uzvarētājas!

Paldies skolotājiem Emmai Un Eero Rasiem!