CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Vidzemes 8. Patriotiskās dzejas konkurss

Salacgrīvas novada bibliotēkas rīkotajā Vidzemes 8. Patriotiskās dzejas konkursā "Mūs vieno Latvijas svētais vārds" 1. vietu 8. - 9. klašu grupā ieguvusi 9.b klases skolniece Ilze Kampenusa, savukārt 10. - 12. klašu grupā 2. vieta 12.a klases skolniekam Dāvim Helmutam Zvejniekam.

Apbalvošana notiks Lāčplēša dienai veltītajā Vidzemes 8. Patriotiskās dzejas festivālā š.g. 11. novembrī Salacgrīvā.

Uzvarētāju darbi tiks izdoti iespiestā formā grāmatā, un tās dāvinās labākajiem konkursa dalībniekiem.

Balva labāko darbu autoru skolotājiem - brauciens uz Briseli.


Latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Nagle