CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Pateicības brīdis par sasniegumiem pasaules olimpiādēs

Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa aicināja uz pieņemšanu pasaules informātikas olimpiādes bronzas medaļas ieguvēja Renāta Jurševska un pasaules ekonomikas olimpiādes bronzas medaļas ieguvējas Diānas Paulas Upmales ģimenes.

Kopā ar saviem audzēkņiem pieņemšanā piedalījās skolotājas Diāna Siliņa un Inga Ozola. Direktore skolotājām izteica pateicību par nesavtīgo darbu, gatavojot skolēnus olimpiādēm.

Pateicības vārdi tika teikti ne tikai Diānas Paulas vecākiem Santai un Ivaram Upmaļiem un Renāta vecākiem Ingai un Ģirtam Jurševskiem, bet arī abu olimpiešu vecmāmiņai Līvijai Upmalei, kura nemitīgi atbalsta savus mazbērnus.  

Skolas Goda grāmatā ar direktores rīkojumu tika ierakstīti Diānas Paulas Upmales un Renāta Jurševska vārdi.

Pasākumu jo sirsnīgāku darīja Diānas Paulas un Renāta klasesbiedreņu Trīnes Žagares un Emīlijas Kates Tomsones muzikālais veltījums.

Direktores vietniece mācību darbā Ilga Šķestere