CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Atvērtā kopa 2018

Jau septīto gadu pēc kārtas Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās komandu olimpiādē matemātikā - „Atvērtā kopa”.

Šogad skolu olimpiādē „Atvērtā kopa 2018” pārstāvēja 6 komandas: 7.b klases komandas „KPV 7.b”, 8.b klases komanda „7 greifrūti ”, 9.b klases komanda „Zaremba”, , 10.b1 klases komanda „Buciņi”, 10.b2 klases komanda „Prīmā” un 11.b1 klases komanda ”FixFux”. Kopskaitā piedalījās 42 skolēni.

Skolēniem 3 stundu laikā bija jāatrisina 15 dažādas grūtības pakāpes uzdevumi. Piemēram, 7. klases komandai bija jāatrisina uzdevums par trīs draugiem Annu, Baibu un Centi, kuri reizē sāk skaitīt līdz 100. Kad Anna pabeidza skaitīt, Baiba bija tikusi līdz 90. Kad Baiba pabeidza skaitīt, tad Centis bija ticis līdz 80. Kādu skaitli teica Centis, kad Anna beidza skaitīt, ja visi draugi skaita vienmērīgā tempā? Visas komandas uzdevumus risināja, izvēloties individuālu taktiku, lai norādītajā laikā visus uzdevumus varētu atrisināt. Turēsim īkšķus, lai darbs vainagotos panākumiem.

Lai komandu olimpiādi varētu noorganizēt, paldies jāsaka par atbalstu matemātikas skolotājām Lailai Ruķei, Anitai Slaidiņai, Ligitai Neimanei un Agritai Bartušēvicai, CVĢ absolventēm Madarai Siliņai un Santai Bartušēvicai, kā arī 12.b2  klases skolniecēm - Justīnei Lienei Laumanei, Lizetei Milijai Gobai un Agnesei Riekstiņai.