CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Koncerts Krimuldas tautas namā

Mūsu jauktais koris 18. novembri pavadīja visīstākajā svētku garā Krimuldas tautas namā muzicējot Jāņa Lūsēna autorkoncertā, kopā ar Limbažu un Krimuldas jauniešu simfonisko orķestri un solisti Kristīni Zadovsku, pie klavierēm sēžot pašam komponistam.

Vienojoties balsīm un emocijām, izdziedājām Jāņa Lūsēna jautrākās, kā arī svinīgākās melodijas - “Labvakar, Latvija!”, “Karoga dziesma”, “Trīs zvaigznes”. Korim un diriģentei Ilgai Šķenderei valsts svētku vakars paliks atmiņā kā ļoti īpašs.

Diāna Paula Upmale 12.b1

Paldies skolotājai Ilgai Šķenderei!