CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Valsts svētku koncerts Cēsu Valsts ģimnāzijā

Latvijas Valsts svētkus skolā ar svinīgu koncertu “Mana zeme” atzīmējām 15. novembra pēcpusdienā. Šoreiz mūsu koncerta galvenais ceļinieks un ceļabiedrs bija mazā Līva, kurai visi kopā ar savām sajūtām zīmējām mūsu valsti, mūsu kopīgo Latviju, piepildītu skolas kora, ansambļa, solistes Ances izpildītām latviešu autoru dziesmām, radošās grupas runātām dzejas rindām, TDK „Kande” izvītām dejām.

Vārdā “valsts” mīt spēks, taču tas sirdī nerada mīļuma izjūtu.  Skan tā nedaudz atsvešināti, tā neaizsniedzami. Varbūt tādēļ tautas folklorā, dzejā, runājot par Latviju, tiek teikts „tēvzeme” vai „dzimtene”. Ikdienā biežāk sakām - mājas. Mīļi saucam Latviju arī par mūsu māti, māmuliņu. Rakstniece Māra Zālīte savā dzejā un prozā par Latviju vienmēr izteikusies kā tās bērns. Ar bērna acīm ieraugāma pavisam citāda dabas seja: gadalaiku mainība, upju, mežu, jūras, purvu un pļavu, visu dzīvnieku un cilvēku skaistums. Līva mums visiem pavēra durvis uz šo, kādam aizmirsto, kādam vēl mīļo un tuvo bērna domu skaidrības, prieka un pavasarīgas saules pasauli. Visi esam Latvijas bērni, svarīgi nezaudēt šo apziņu par dzimto zemi kā mūsu radītāju. Kā avota sākumpunktu. Lai kur aizvītos ūdeņi, lai kādas pietekas pievienotos, te ir mūsu izteka.  Bez mums šeit lazdas neziedēs, nosals pekaiņiem pekas un Ziemassvētki neatnāks, pasaulīt, tādas būs sekas.

Koncertā izskanējušās dzejas rindās „Reiz cēlās Dzintarzemes pirmais krīvs/ Un dedza svētuguni pie ozola,/ Caur sauli, darbu atskanēja vārds/ Kāds pirmo reizi teica - Latvija.” šķiet ietverta visa tautas un vēstures būtība. Tie ir vārdi, kas dod spēku un rada izjūtu, ka mums mūžīgi ir un būs dižena un stipra aizmugure, ka mēs paši tādi esam. Mazās Līvas Latviju, tāpat kā ikkatram no mums, jau kopš dzimšanas radījuši vecāki, tuvinieki, katrs ceļā satiktais cilvēks, ar savu otu skicēdami līnijas, latvju tautas un zemes apveidus. Reizēm vajag tikai kādu, kurš iedod vajadzīgās krāsas un ļauj izkrāsot jau izveidoto bildi mūsos. Katrs ar savām krāsām, padarot tās košākas Māras Zālītes, Jāņa Lūsēna, citu latviešu autoru, mākslinieku sajūtām, vārdiem, melodijām, kopīgi izkrāsojām Līvas Latviju.

Pavadījām pēcpusdienu mierā un domās, kā krustcelēs starp pagājušo un atnākošo laiku, ieelpojot pirms lielās svētku svinēšanas ģimenes, draugu lokā, kas gaidāma. Uz brīdi esot divatā ar savām izjūtām par māti, māmuliņu Latviju.

Trīne Žagare 12.b1


Paldies runātājiem Martai Kļaviņai (11.b1), Tomasam Otto Abzalonam 9.a, Artūram Smiltiņam 10.b1, Trīnei Žagarei (12.b1), Gabrielam Pauliņam (12.b2), deju kolektīvam “Kande”, jauniešu korim “Tomēr”, meiteņu korim “Volante”, jauktajam ansamblim un Ancei Annijai Koreņkovai (11.a)!

Paldies direktores vietniecei audzināšanas darbā Vinetai Stīpniecei, skolotājai Ilgai Šķenderei, skolotājam Andim Kozakam,  skolotājam Indulim Jirgensonam, direktores vietniekam saimnieciskajā darbā p.i. Guntaram Kazakam un 11.b2 skolniekam Mārcim Strazdiņam!


Attēli galerijā.
Pilna apjoma faili pieejami līdz 2019. gada 22. janvārim https://failiem.lv/u/pb3a2j5d