CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

MAZĀ PŪCE CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJAI

Nominācijā „Ģimnāzijas” mazo pilsētu skolu grupā par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos 2017./2018. mācību gadā mūsu skola ieguva 1. vietu. 2. vieta Siguldas Valsts ģimnāzijai, 3. vieta Bauskas Valsts ģimnāzijai.

Nominācijā „Matemātika” mazo pilsētu ģimnāziju  grupā skola ieguva 1. vietu. 2017./2018. m.g. centralizētajam eksāmenam matemātikā  12. klašu skolēnus sagatavoja skolotājas Inese Lazdiņa un Laila Ruķe.

Nominācijā „Angļu valoda” mazo pilsētu ģimnāziju grupā skola ieguva 1. vietu. 2017./2018. m.g. centralizētajam eksāmenam angļu valodā skolēnus sagatavoja Melānija Artimoviča, Ineta Ābola un Selga Goldmane.

Nominācijā „Dabas zinības” (ķīmija, fizika, bioloģija)  mazo pilsētu ģimnāziju grupā skola ieguva 1. vietu. 2017./2018. m.g. centralizētajam eksāmenam bioloģijā skolēnus sagatavoja Inita Kriškāne, ķīmijā – Sarmīte Dreijalte, fizikā – Reinis Lazdiņš.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu! Paldies 2017./2018. m.g. absolventiem par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos! Mēs esam gandarīti, ka mūsu absolventi nes skolas un Cēsu vārdu Latvijā un pasaulē.

Paldies mūsu skolēnu ģimenēm, kuras motivē savus jauniešus sasniegt augstus rezultātus!

Attēli apskatāmi galerijā.

Direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere