CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Panākumi Valsts olimpiādēs

Sveicam Valsts matemātikas olimpiādes sudraba medaļas ieguvēju Renātu Jurševski! Paldies skolotājai Anitai Slaidiņai! Paldies Renāta vecākiem par atbalstu un motivēšanu!

Sveicam Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādes sudraba medaļas ieguvēju Melisu Kaškuru! Paldies skolotājai Inai Gaiķei! Paldies Melisas vecākiem par atbalstu un motivēšanu!