CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Elīzai Martai Stangainei – 3. vieta valstī jaunrades darbu konkursā

Dzejniekam un reliģijas pētniekam Robertam Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā

„Man nevajag nemirstības eliksīra,

Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā”

(R. Mūks),

kuru organizēja Riebiņu novada dome, Galēnu kultūrvēstures biedrība un R. Mūka muzejs, 3. vietu valstī un piemiņas balvu saņēma Elīza Marta Stangaine (12.b1 kl.).

Paldies literārajai konsultantei skolotājai Sandrai Naglei!