CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Panākumi Cēsu novada informātikas (programmēšanas) olimpiādē

Priecājamies par mūsu audzēkņu pārliecinošajiem sasniegumiem novadā.

8. - 10. klašu grupā

1. vieta Rūdolfam Zvejam (10.b2), Gvido Jaunzemam (10.b2).

3. vieta Kristiānam Kociņam (10.b1), Katei Anetei Jansonei (10.b1), Viktorijai Vildiņai (10.b1).

Atzinība Andai Upanei (10.b1), Ralfam Trofimovam (8.b). Skolēnus olimpiādei sagatavoja Ilmārs Siliņš un Diāna Siliņa.

 

11. - 12. klašu grupā

1. vieta Renātam Jurševskim (12.b1), skolotāji Diāna Siliņa, Sergejs Meļņiks, Sandrai Siliņai (11.b1), skolotāji Diāna Siliņa, Renāts Jurševskis.

2. vieta Andrejam Ķīlim (11.b1).

3. vieta Robertam Roninam Puķītim (11.b2), Justīnei Lienei Laumanei (12.b2), Elīzai Martai Stangainei (12.b1).

Atzinība Jānim Jērcēnam (12.b2), Laurim Patrikam Dedumetam (12.b1). Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājs Ilmārs Siliņš.

Paldies skolēniem un skolotājiem par kopīgo darbu!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere